Új év, új remények

Ilyenkor, az új esztendő kezdetén, a hagyományos év eleji jókívánságok és előrejelzések időszakában  nem meglepő, sőt ajánlott, hogy  megpróbáljuk optimista szemüveggel nézni az elkövetkező időszakban ránk váró történéseket. Annál is inkább, mivel a koronavírus szorításában kétségtelenül szükség van a pozitív szemléletre és az erre épülő cselekvésekre. Mind a saját magunk, mind pedig a szűkebb vagy tágabb közösségünk érdekében.

Ugyanakkor az előrejelzések szerint nem a legjobb év elé nézünk, elég csak a jegybank bejelentésére utalni, amely minden eddiginél magasabb inflációt feltételez, ami a gyakorlatban eddig nem tapasztalt mértékű áremelkedésekben jelentkezik (már most érzékelhető szinten). Az ágazatban is előtérbe került a korrupció elleni küzdelem fokozása, amely minden bizonnyal kedvezőtlenül érinti egyes gazdasági csoportok érdekérvényesítési potenciálját, nem kevés konfliktust okozva. Az agrártermékek hazai piacán pedig továbbra is a külföldről behozott áruk dömpingje uralkodik.  Ilyen gazdasági környezetben várhatóan nem lesz egyszerű az agrárágazat egészének menedzselése, a gazdasági folyamatok kézben tartása és a versenyképesség fenntartásához nélkülözhetetlen fejlesztések finanszírozása, de az agrárvállalkozások és az önellátó kisebb családi gazdaságok működőképességének fenntartása, hatékonyabb támogatása sem.

Lapunk –  miközben a jelzett folyamatok kedvezőtlen hatásait szintén nem kerülheti meg, s az új évben több mint másfél évtized után áremelésre kényszerült – továbbra is a vidéken élők és a mezőgazdasággal, esetenként háztáji termeléssel foglalkozó gazdálkodók korrekt információs forrásaként kívánja tájékoztatni olvasóit a hazai agrárágazatban uralkodó állapotokról, objektívan rámutatva a gazdálkodók életét és tevékenységét befolyásoló kedvező és kedvezőtlen tényezőkre, folyamatokra. A rendszerváltás után egyértelműen a pálya szélére sodort ágazatot szorító gondok és problémák taglalása mellett igyekszünk megtalálni és bemutatni azokat a sikeres gazdákat, vállalkozókat is, akik hozzáállásukkal és munkájukkal igazolják, hogy a napi gondok és szorító nehézségek ellenére is bíznak a földben és az abból való tisztességes megélhetés lehetőségében. Erre a meggyőződésre támaszkodva és ennek megtartó erejében bízva kívánunk szerkesztőségünk nevében is áldott, békés ünnepeket és sikeres, lehetőleg vírusmentes új esztendőt minden kedves olvasónknak.

About jogazda.com

Cikkajánló

Folyékony szerves trágya

PR CIKK Mindenki tudja, hogy a szerves trágyák sokkal többet érnek, mint a szilárd műtrágyák. …