Jó Gazda

gazdalapokOdborný mesačník pre agropodnikateľov, poľnohospodárov, záhradkárov a chovateľov

Mesačník Jó Gazda slávi v roku 2015 svoje 25-e narodeniny. Po štvrťstoročnom úspešnom pôsobení tohto odborného magazínu sme sa preto rozhodli posunúť sa vpred a založiť webový portál s totožným názvom: www.jogazda.com.

Stránka www.jogazda.com si kladie za cieľ informovať o novinkách z agrárneho sveta. Popri tlačenej verzii mesačníka Jó Gazda sa portál snaží o rozšírenie pôsobnosti, o oslovenie čitateľov, ktorí nemajú prístup k tlačenej verzii. Portál nemá za cieľ nahradiť tlačenú verziu, ktorá má svojich verných čitateľov a podporovateľov. Chce byť doplňujúcim článkom tlačenej verzie o ďaľšie relevantné informácie z oblasti poľnohospodárstva.

Portál www.jogazda.com je v prevádzke od decembra 2015. Jej kvalitu reprezentuje obsah, ktorý je z časti tvorený článkami z tlačenej verzie magazínu od uznávaných a renomovaných odborníkov z rôznych oblastí rastlinnej a živočíšnej výroby, z oblasti agrotrhových a finančných informácií ako aj záhradkárskej a chovateľskej činnosti. Naším cieľom je poskytnúť detailnejší pohľad do agrosektora susedných krajín a EU, spolu so štatistikami a novinkami z oblasti poľnohospodárskej politiky EU.

Obsah tlačeného vydania Jó Gazda je podporovaná aj stálymi inzerentami. Chceli by sme túto podporu rozšíriť aj na webový obsah, aby sme mohli pokračovať v udržiavaní a rozširovaní kvality informácií a článkov nielen v prípade tlačenej verzie, ale aj na webovom portály. Kladieme dôraz nielen na kvalitu obsahu našich článkov, ale aj na kvalitu inzercie, kde je prvoradé aby bol jej text ako aj prezentácia zvolená vhodne a priniesla želaný efekt. Preto poskytujeme preklad textu do maďarského jazyka ako bezplatnú službu redakcie.

Pracujeme so štatistickým nástrojom Google Analytics, ktorý prináša relevantné štatistiky ohľadne návštevnosti našich stránok a podáva informácie o našich čitateľoch, a tým pomáha pri zlepšovaní kvality a zvyšovaní návštevnosti portálu.

Záujemcovia o agrárny sektor nás môžu nájsť aj na sociálnej sieti Facebook.

V nadchádzajúcom období budeme pracovať na tom, aby sa nám podarilo vytvoriť stálu a pravidelnú bázu návštevníkov portálu, a to vždy aktuálnymi článkami, ako aj pravidelným zasielaním noviniek a článkov čitateľom cez e-mail. Veríme, že sa nám podarí zaujať návštevníkov portálu kvalitnými odbornými článkami z rôznych oblastí agrárneho sektora, tak ako sa nám to darí pri tlačenej verzie magazínu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 00421 905 295 351, alebo mailom na jogazda.lap@gmail.com.

Veríme, že spolu dokážeme nájsť riešenie, ktoré bude pre vás a vašu spoločnosť najvhodnejšie.

Ing. Ladislav Szilvássy, šéfredaktor
Redakcia JÓ GAZDA
Vydavateľ: AGRÁRGAZDA o.z., 925 92 Topoľnica 200

Jó GAZDA – Časopis pre agropodnikateľov – mesačník – Šéfredaktor: T. Szilvássy László – Poštová adresa redakcie: Jó Gazda – P.O.Box 7, 820 11 Bratislava, tel.: 0905 946041, e-mail: jogazda.lap@gmail.com. – Vydáva: AGRÁRGAZDA O.Z., 925 92 Topoľnica 200, registračné číslo organizácie: 42403952 – Príprava do tlače: Bici-Data, Galanta – Tlač: Tlačiareň GUPRESS, Bratislava – Evidenčné číslo: 311/08. INDEX: 49 270, ISSN 1336-6335, Náklad: ABC SR

GDPR: Obč.združ AGRÁRGAZDA účinnosťou od 25.5.2018 pre svoje produkty aktualizovala zásady ochrany osobných údajov, ktoré uplatňuje pri svojej činnosti v procese spracúvania osobných údajov, a to s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín