Népszámlálás 2021

Megkezdődött az országos online népszámlálás, ami március 31-ig fog tartani.

KÉRDÉSEK A KITÖLTÉSRŐL

Mit jelent az, hogy online népszámlálás?

A népszámlálásra két szakaszban kerül sor. Az első szakaszban február 15. és március 31. között elektronikus úton lehet kitölteni a kérdőívet a scitanie.sk weboldalon. A kérdőív magyarul a nepszamlalas.sk oldalról egy kattintással elérhető. Az internet világában kevésbé járatos rokonoknak és barátoknak már ebben a szakaszban is segíthetünk!

A második szakasz április 1. és október 31. között zajlik. Ennek során személyes adatfelvételre is lehetőség lesz, mégpedig két formában: az önkormányzatok által létesített kontakt pontokon, illetve telefonos megkeresés nyomán a népszámlálási asszisztens az otthonokba is kiérkezik.

Ki vesz részt a népszámláláson?

A népszámlálási kérdőívet az ország minden lakosa köteles kitölteni. Ebbe a kategóriába nemcsak a Szlovákiában élő szlovák állampolgárok tartoznak, hanem minden olyan személy, aki Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik. Az év nagy részében Szlovákiában élő, ám hivatalos lakhellyel nem rendelkező személyeknek szintén részt kell venniük a népszámláláson.

A gyerekekre is vonatkozik a népszámlálás?

Igen. A kiskorúak nevében azonban a szülők vagy a törvényes képviselő tölti ki a népszámlálási kérdőívet.

Hogyan kerül sor a kérdőívek online kitöltésére?

A kérdőív a személyi szám (rodné číslo) megadásával érhető el.

Kitölthetem az adatokat a rokonaim, ismerőseim nevében?

Mindenki a személyi száma (rodné číslo) megadásával regisztrálja magát a rendszerben és egyedi azonosítót kap. A családtagokkal, ismerősökkel egy számítógép mögött ülve gyorsan és egyszerűen kitölthetőek a kérdőívek.

Mi a garancia arra, hogy a megadott adatokkal senki nem fog visszaélni?

Az adatok biztonsága a népszámlálás lefolytatásának legfontosabb feltétele. A népszámláláskor felvett információk bizalmas adatnak számítanak, azok a törvény értelmében titkosak. Mindenkire, aki a folyamat előkészítésében és lebonyolításában, továbbá az eredmények feldolgozásában részt vesz, titoktartási kötelezettség vonatkozik. A nemzetiséggel kapcsolatos adatok esetében sem lesz lehetőség annak utólagos megállapítására, hogy ki milyen nemzetiségűnek vallotta magát.

Milyen nyelven tölthetem ki a kérdőívet?

A népszámlálási kérdőív több nyelven is elérhető lesz, köztük magyarul is.

 

KÉRDÉSEK A NEMZETISÉGRŐL

Ki vallhatja magát magyarnak a népszámláláson?

 Mindenki, aki vállalja a magyar nemzetiséget, függetlenül attól, hogy milyen származású, milyen tannyelvű iskolába járt, milyen nemzetiségű a párja, milyen környezetben él vagy éppen hol dolgozik. A szlovák állampolgárság és az állampolgár nemzetisége között sincs semmilyen összefüggés!

Melyek a nemzetiségre vonatkozó kérdések a népszámlálási kérdőívben?

A magyarokat a népszámlálás három nagyon fontos pontban érinti. A nemzetiségre két külön blokkban kérdeznek rá. Az első kérdésben arra válaszolhat, hogy „Mi az ön nemzetisége?” Egy alkérdésben pedig arra kérdeznek rá, hogy „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” Az anyanyelvről a következő kérdésben lehet vallani. Mindhárom kérdésnél előre megadott válaszlehetőségek közül lehet választani.

Jár-e valamilyen hátránnyal, ha a szlováktól eltérő nemzetiségűnek vallom magam?

Nem. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 33. cikkelye szerint „senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás.” Az alkotmány azt is kimondja, hogy mindenkinek joga van szabadon dönteni nemzetiségi hovatartozásáról, s tilos e döntés bárminemű befolyásolása és az elnemzetietlenítést célzó nyomásgyakorlás minden formája.

Első vagy második helyen jelöljem meg a magyar nemzetiséget?

A választ mindenki a legjobb érzése szerint jelölje meg. A magyar közösség szempontjából, az adatok félreértelmezésének elkerülése miatt a legjobb megoldás a magyar nemzetiség kizárólagos jelölése. A szlovák házastárs, szlovák állampolgárság, szlovák iskola, szlovák felmenők nem azt jelzik, hogy valakinek szlovák a nemzetisége vagy szlovák nemzetisége is van.

Mit írjak a második nemzetiséghez?

Egy esetleges második nemzetiség felvállalása szintén egyéni döntés kérdése, ha valakinek nincs többes kötődése, egyszerűen ugorja át a kérdést.

Mit jelent a népszámlálás a magyarság szempontjából? 

A népszámlálási eredményekre kisebbségi jogok épülnek. Ezek közül a legfontosabbak a nyelvi jogok. A magyar nyelvet a magánéletben, nyilvánosan, szóban és írásban is korlátozás nélkül mindenki szabadon használhatja Szlovákia egész területén. Azokon a településeken viszont, ahol 2021-től a magyarok aránya eléri a 15%-ot, a hivatalok is kötelesek használni a magyar nyelvet. A kisebbségi kulturális támogatások pedig nagy mértékben azon fognak múlni, hogy mekkora lesz a magyarok népszámláláson elért országos számaránya.

Mit ért a kérdőív anyanyelv alatt?

Anyanyelv alatt arra a nyelvre kérdeznek rá, amelyet az ember gyermekkorában szüleitől vagy a környezetétől megtanult. Az anyanyelvnek nem kell azonosnak lennie a nemzetiséggel, de akinek magyar az anyanyelve, annak a nemzetisége is magyar.

Milyen nemzetiséget jelöljenek a magyarul beszélő romák?

A magyar anyanyelvű romák a magyarság részei. A kettős nemzetiség lehetőséget biztosít számukra, hogy a magyar nemzetiségük megjelölése mellett roma kultúrához való kötődésüket is feltüntetessék.

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júliusi száma

A Jó Gazda áprilisi száma az időszerű kerti tennivalók taglalása keretében összefoglalja a legmelegebb nyári hónapban esedékes …