Ezt nektek!…

Sajnos, több mint másfél évtizeddel az unióba való belépésünk után az agrárágazat stratégiai és szerkezetváltási problémáinak rendezése kapcsán felmerült eszmecserékben leggyakrabban még mindig a dotációk szerepének túlhangsúlyozása, a magasabb szintű támogatások folyósításának ismételgetése a mérvadó, esetenként meghatározó álláspont.  Pedig az agrárágazat szakemberei, akik nem dőlnek be az önámítás ezen csapdájába,  tudják, hogy ez csak részben fedi a valóságot, és a szlovákiai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességét ennél jóval komolyabb tényezők alakítják, illetve határozzák meg. Kezdve a növénytermesztés és az állattenyésztés között kialakult aránytalanságoktól, a kevésbé jövedelmező termelő ágazatok és a feldolgozóipar leépítésén át, az ágazati beruházások gyakran add hoc szintű szorgalmazásáig, amit az éppen hatalmon levő kormányzati akarat különböző, gyakran az illúziók szintjén, vagy egyes érdekcsoportok javára megfogalmazott és kidolgozott koncepciók révén igyekezett átültetni, rendszerint sikertelenül…

Nos, az utóbbi időszakban az unió új hétéves költségvetési időszakával összefüggésben a szakmai vitákban újra gyakran hallani az új stratégiára való hivatkozást, aminek az útmutatásai majd megadják a helyes irányt. A baj csak az, hogy noha a közösség a tagállamokra bízta a fejlesztési elképzeléseik kidolgozását és az ahhoz szükséges támogatási források igénylését, ehhez pedig rövidesen be kell adni az új stratégiai fejlesztési koncepciót, ennek részleteiről a tágabb szakmai és érintett közvélemény vajmi keveset tud. Egy kis túlzással, olyan, mint Colombo felesége, akiről mindenki beszél, de senki sem látta. Az kétségbevonhatatlan, hogy a koncepció kidolgozását hozzáértő és elismert szakemberek végzik, ugyanakkor az ágazati szereplők nem adhatják fel azt a jogosultságukat, hogy aktívan beleszóljanak a sorsukat hosszabb-rövidebb ideig meghatározó feltételek alakításába. Mert a stratégia várhatóan elkészül, minden bizonnyal el is fogadtatják, csak nehogy abból utólag azt az „üzenetet” olvassák ki, hogy: „ezt nektek!…”

Szilvássy László

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …