Vladimír Barbierik

Új hatóanyagok és készítmények a betiltott szerek helyett

Az agrárágazatban az utóbbi években végbement koncentrációs és fúziós folyamatok jelentős mértékben átalakították a meghatározó növényvédő szereket gyártó cégek belső tulajdonosi és termékszerkezetét. Ennek a folyamatnak a részese volt a Bayer és a Monsanto cégek egyesülése, illetve az utóbbinak a Bayer általi felvásárlása, amelynek eredményeként a német cégóriás fennhatósága alá kerültek az amerikai cég aktivitásai, többek között a vetőmagnemesítéssel és forgalmazással foglalkozó Dekalb termékei is.  A Bayer szlovákiai képviselete idei Nyitrán tartott évadnyitó rendezvényén a hagyományos növényvédelmi készítmények mellett már ezekkel az új termékek vetőmagjaival kiegészített kínálattal mutatkozott be a térség mezőgazdasági termelőinek.

Vladimír Fúzik a cég kereskedelmi vezetője bevezetőjében az agrárágazat várható fejlődési irányairól szólt, amelyeket a népesség folyamatos növekedése és annak megnövekedett élelmiszerfogyasztása határoz meg elsősorban. Az előrejelzések szerint a jelenlegi növekedési ütem mellett 2050-re a világ jelenlegi agrártermelésének mintegy 60%-os növekedést kellene produkálnia, hogy a fogyasztói igényeket legalább a jelenlegi szinten ki tudja elégíteni. Ugyanakkor a megnövekedett termelési ütemmel együtt fokozottabb figyelmet kell szentelni a természeti források védelmének és a fenntartható fejlődésnek, amelynek csak egy modern, innovatív és hatékony mezőgazdasági termeléssel érhető el. Ennek keretében kiemelt szerep jut a biotechnológiai elemek alkalmazásának, a precíziós gazdálkodásnak és a környezetkímélő eljárásoknak. A Monsanto Bayer általi megvételét is ezek az integrációs szándékok motiválták elsősorban. Amint elmondta 2020-ban a képviselet regionális elrendezésében még a hagyományos területi felosztások érvényesülnek, ugyanakkor a területi képviselőket továbbképzéssel készítik fel arra, hogy a növényvédő szerek mellett a vetőmagok kínálatát is szakavatottan a térségi partnereik elé tudják tárni.

Miroslav Námesný, a vetőmagforgalmazás szakfelelőse a kukorica ősétől kezdve a Dekalb kukoricahibridek fejlődéstörténetét részletesebben is felvázolta. Az első hivatalos bejegyzés1932-ből eredeztethető, amikor szakmai nemesítés eredményeként megszületett a Dekalb 543-as hibrid, amely első fecskeként azonnal 35 %-os terméstöbblettel bizonyította a célzott nemesítések létjogosultságát. Az elmúlt több mint 80 esztendő szakmai tapasztalatai és a felhalmozott génkészletek alapján joggal állítható, hogy a Dekalb hibridek a piaci élmezőnybe tartoznak. A nemesítések jelenlegi iránya a környezeti tényezők alakulását figyelembe véve egyrészt a növények szárazságtűrő képességének javítását ezzel egyidejűleg a terméshozamok növelését célozzák. A szárazságtűrés tekintetében a szakemberek abba az irányba indultak el, hogy ha a környezeti változások miatt a csapadékmennyiség csökkenő tendenciát mutat, akkor a növény nedvességmegtartó erejét érdemesebb fokozatosan fejleszteni annak érdekében, hogy az minél többet tartson meg a fejlődéséhez szükséges vízből, vagyis kevesebbet párologtasson. A vizsgálatok alapján ebben nagyon fontos szerepe van a levelek állásának is, így a nemesítések iránya az alacsonyabb szár és a kevesebbet párologtató, felálló ún. erektilis levélzet kinemesítését tűzte célul, aminek már megvannak az eredményei. A hozamképesség növelése érdekében pedig a kukoricacsövek telítettsége és egyenletes berakódottsága volt a nemesítés iránya, aminek eredményeként 18-22 szemsorral berakott hibridek is megtalálhatók a kínálatukban.  Az említett tulajdonságok mára a Dekalb hibridek jellemző jegyeivé váltak. Az új nemesítésű hibrideket szigorú ellenőrzés után HD védjeggyel is ellátják, amely kétévenként végzett ellenőrzések alapján egyértelműen a magas szintű stressztűrő képességüket jelöli. Az idei szezonra több újdonságot is besoroltak a kínálatba, nevezetesen a DKC 3972 (FAO 280) korai hibridet, amely kiváló stressztűrő és alkalmazkodó képessége alapján 10 tonna feletti hozamokkal is büszkélkedhet. A DKC 4391 (FAO 340) hibrid a különböző adottságokkal rendelkező térségekben is sikerrel termeszthető, kiváló terméspotenciállal rendelkezik. A DKC 4792 (FAO 380) inkább az intenzív feltételek közé ajánlott, szárazságtűrő képessége és hozamképessége alapján a HD minősítés jogos várományosa. A DKC 5092 (FAO 420) már a későbbi éréscsoportba tartozó újdonság az annak megfelelő hozamképességgel, amit a magyarországi eredményei is igazoltak, ugyanakkor kiváló vízleadó képessége alapján a 350-es éréscsoportba tartozókhoz is sorolhatnák. A részletes hibridkínálatról a termelők a területi képviselőktől kaphatnak tájékoztatást, ebben az írásban terjedelmi okokból csak távirati stílusban vesszük számba őket. A DKC 3969 HD (FAO 310) a középkorai éréscsoportba tartozik, a DKC 4590 HD (FAO 350) elsősorban termésstabilitásával és alkalmazkodó képességével tűnik ki, emellett kiváló stressztűrő képessége, erős gyökérzete, jó vízleadó képessége a közkedvelt hibridek közé sorolja. A DKC 4541 HD (FAO 350-360) kifejezetten intenzív feltételek közé ajánlott, hozamképességét 15 tonna feletti eredményei is igazolják. A DKC 4670 (FAO 370) hibridet erős szár, stabil hozamképesség, kiváló stressztűrő képesség jellemzi, amit a korai virágzás is alátámaszt, így a növény könnyebben elkerüli a nagy melegek okozta stresszt. A DKC 4964 (FAO 390) már régebbi, ugyanakkor még mindig jól teljesítő hibrid, amely alkalmazkodó képessége révén  az extrém feltételek között (szárazság, gyengébb talaj) is jól teljesít. A DKC 4717 HD (FAO 400) intenzív feltételeket, jól előkészített humuszos talajt igényel, hogy teljesíteni tudja terméspotenciálját. A DKC 5007 HD (FAO 440) kifejezetten a melegebb dél-szlovákiai térségekben érvényesíti terméspotenciálját, hozamstabilitását és stressztűrő képességét, ezért is 2. legkedveltebb hibrid a termelők körében. A DKC 5031 HD (FAO 460) ugyancsak a melegebb déli térségekbe ajánlott, mélyebb talajokat és intenzívebb termesztési feltételeket igényel. A DKC 5075 HD (FAO 460) szintén a déli országrészek hibridje, hozamképessége, fuzáriummal szembeni fokozott ellenálló képessége, gyors vízleadása ebbe a térségbe predesztinálja.

A silókukoricák között a DKC 3097 (FAO 220) újdonság, nagyon korai érésideje alapján az északi térségekbe javasolt. A DKC 4070 (FAO 300) kettős hasznosítású hibrid, szemesnek is nevelhető, jól tűri a sűrűbb állományt. Az ismert DKC 5144 (FAO 340) elsősorban a biogáz üzemek számára szolgál alapanyagként, az ugyancsak bevált DKC 5542 (FAO 440) pedig magas terméspotenciálja és a gyengébb feltételekhez való alkalmazkodó képessége révén élvezi a termelők bizalmát.

A Bayer meghatározó portfóliója a növényvédelmi készítmények széles köre. Ennek egyik fontos szegmenséről, a csávázószerekről Vladimír Barbierik, a szlovákiai képviselet munkatársa tartott előadást, amelyben elsősorban az újdonságokra irányította a figyelmet. Ismeretes, hogy az EU vegyszerpolitikája az egyes hatóanyagok betiltásával új helyzetek elé állítja mind a vegyszergyártókat, mind pedig a termelőket. A betiltások okozta változások a Bayer termékkínálatában is jelentős mozgásokat váltottak ki, a forgalomból kivont készítmények helyére azonban újak is kerültek. A csávázószerek kategóriájában a kukorica vetőmagcsávázására bevezetett új készítmény a Redigo M, amely 2 szisztémikus hatóanyagának és kiegészítő segédanyagának köszönhetően új szintre lépett a kukorica vetőmagcsávázásában. A metalaxyl és a prothioconazole hatóanyagok a növény fejlődésének legérzékenyebb időszakában védik hatékonyan nemcsak a vetőmag felszínén, hanem a növénybe felszívódva is, főleg a fuzárium és a píthium (palántadőlés) ellen védi a kukoricát. Mindkét hatóanyag felszívódó hatású, a hatékonyságukat fokozza a Peridiam Q segédanyag, ami a kijuttatott hatóanyag vetőmagon való jobb tapadását biztosítja. A repcében szintén új készítmény, a Scenic Gold csávázószer kínál hatékony kezdeti védelmet az őszi- és tavaszi káposztarepcében valamint a mustárban. Szintén két különböző csoportba tartozó hatóanyaga a fluopicolide és a fluoxastrobín gyakorlatilag az olajnövények leggyakoribb gombás eredetű betegségei ellen védelmet kínál. A fluopicolide új hatóanyag felszívódva a növényi szövetekben is érvényesíti hatását a fluoxastrobín a sejtek légző funkcióit befolyásolva fejti ki megelőző képességét. A Bayer a vetőmagok csávázására kidolgozott saját technológiáját is felkínálja a termelőknek. A burgonyatermesztésben konkrét forgalomból kivont készítményt, a Monceren Pro-t egy új, két hatóanyagú csávázószer, az Emesto Silver váltja, fel, amely amint arra a nevében is utalás történik, az ezüstfoltosság elleni védekezésben jeleskedik. Új hatóanyaga a penflufen az SDHI hatóanyagcsoportba tartozik, ezt egészíti ki a prothioconazole megbízható hatásmechanizmusa a többi gombás fertőzéssel szemben. A készítmény mind az ültető burgonya, mind pedig az étkezési burgonya termesztésében engedélyezett.

Vladimír Barbierik

Az idei termesztési szezonban nálunk is bevezetésre kerülő gombaölő készítmények közül Petr Orth a Bayer munkatársa a nyugati országokban már engedélyezett, nálunk mostanra bejegyzett gombaölő szer, az INPUT jellemző tulajdonságait vette górcső alá előadásában. A kalászos gabonafélékbe ajánlott széles hatásspektrumú és hosszantartó hatással rendelkező készítményt e havi számunkban külön cikkben is bemutatjuk, itt az alapvető információkat összefoglalva megállapítható, hogy a gabonafélék gombás eredetű szár-, levél és kalászbetegségeivel szembeni védekezésre alkalmas szer két hatóanyaga, a prothioconazole és a spiroxamine kölcsönösen kiegészítve egymást a szisztémikus hatásuk alapján elsősorban az őszi és tavaszi búzában, valamint az árpában a betegségek széles köre, főleg a lisztharmat és a rozsdabetegségek ellen ajánlott. Alapvetően megelőző jelleggel kell alkalmazni, de gyógyító hatása is van. Optimális alkalmazási időpontja a T1-es fázisban ajánlott, de később is bevethető.

A fogyasztók körében egyre népszerűbbé váló kifejezetten környezetkímélő termesztési módszerekkel előállított termékek kezelésére Zdeněk Vošlajer, a Bayer csehországi kutatás-fejlesztési részlegének munkatársa egy teljesen új, biológiai alapokon működő készítményt, a Serenade ASO biofungicidet és baktericidet mutatta be a rendezvény résztvevőinek. A biológiai fermentációval előállított folyékony gombaölő szer alapja a Bacillus subtillis QST 713-as törzse, amely a fermentáció során olyan lipopeptideket állít elő, amelyek egyrészt a patogén károsítók sejtfalát megbontva akadályozzák meg azok fejlődését, másrészt pedig antibakteriális hatást fejtenek ki a baktériumos eredetű patogénekkel szemben (pl. Erwinia, Pseudomonas stb.) Ráadásul a vizsgálatok azt is igazolták, hogy ennek a készítménynek kifejezetten kedvező a hatása a növények védekezési mechanizmusának ösztönzésére, ezáltal a természetes ellenálló képességük növelésére is. A Serenade ASO mind az integrált, mind pedig az ökológiai termesztési rendszerekben engedélyezett a felhasználásra, alkalmazását elsősorban megelőző kezelések formájában javasolják, miközben tank-mix kombinációkban a hagyományos vegyszerekkel és levéltrágyákkal együtt is kijuttatható. Nem károsítja a környezetében levő hasznos szervezeteket, s nincs élelmiszerbiztonsági határideje, közvetlenül a betakarítás előtt is alkalmazható. Amint elhangzott, ez a biológiai készítmény nagyon sok zöldség és gyümölcs, szőlő valamint a szántóföldi növények védelmére engedélyezett. Kontakt hatása +5 oC felett érvényesül, a kijuttatását követő eső 3-4 óra múlva már nem csökkenti a hatását. Az előadó csehországi vizsgálatok eredményeit ismertetve beszámolt a szőlőben, gyümölcsösökben, zöldségfélékben és a szántóföldi növényekben kimutatott hatásairól. Többek között a szőlőben például a botritisz és az ecetes rothadás, az almatermésűekben az Erwínia, a csonthéjasoknál a monília, a saláták esetében a sclerotínia, a gabonafélékben a fuzárium (hagyományos vegyszerekkel kombinációban), a repcében az alternária, a cukorrépában a cerkoszpóra ellen mutatott a hagyományos szerekkel egyenértékű vagy azoknál jobb értékeket. A készítményt a következő lapszámunkban részletesebben is bemutatjuk.

A Bayer vetőmagrészlege a Dekalb hibridek forgalmazása keretében a kukorica mellett repcehibrideket is besorolt az idei szlovákiai kínálatba, ezeket Ján Hanuska, a cég munkatársa ismertette a résztvevőkkel. A Dekalb folyamatosan jelentős forrásokat ruház be a kutatás-fejlesztésbe, ennek eredményeként az Európában is létrehozott nemesítő központokban az adott térségre jellemző feltételek között tudja fejleszteni és tesztelni az új fajtákat és hibrideket. A nemesítések iránya a repcehibridek tekintetében az utóbbi években a becők idő előtti felrepedésével, a fómás fertőzésekkel (RLM7 gén), a gyökérgolyvásodást okozó plasmodiophorával és a tarlórépa sárgaság vírussal (Turnip yellows virus – TuYV) szembeni ellenálló képesség kialakítására és fejlesztésére irányult, ennek látható eredményei a repcehibrideikben már meg is jelentek. Az idei szezonra összeállított kínálatban egyelőre 6 hibrid szerepel, az őszi vetési szezon előtt további két újdonság bevezetését is tervezik.

Ján Hanuska 

A kínálatban szereplő DK Exception az egyik legkeresettebb és legnagyobb mennyiségben eladott hibrid vetőmag nemcsak Csehországban, hanem Szlovákiában is, de a szomszédos országokban szintén az élmezőnyben foglal helyet. Hozamképesség tekintetében az Olajnövényeket Termesztők és Feldolgozók Szövetsége (SPZO) által végzett szántóföldi összehasonlító kísérletekben tavaly 15 hibrid között a 2. helyen végzett, hozama 4,8 %-kal haladta meg a vizsgálatban szereplő hibridek átlaghozamát. Rendelkezik a fómás fertőzésekkel szembeni fokozottabb ellenálló képességgel (RLM 7). A DK Expansion erős növekedésű, dúsabb hajtásokkal az intenzívebb termesztési feltételek közé ajánlott, ahol kiváló eredményeket produkál. Az SPZO 2018-as, 13 térségben elvégzett kísérleteiben 16 repce hibrid között a 3. helyen rangsorolták, 3,2 %-kal meghaladta a többiek átlaghozamát. A DK Exoter az átlagosnál korábbi érésidejű hibrid eme tulajdonságának is köszönhetően jól viseli (elkerüli) a hőség okozta stresszt, egyúttal a fómás betegségekkel szembeni ellenállósággal is rendelkezik (RLM7).  Tavaly Csehországban a legkeresettebb hibrid volt, az összehasonlító kísérletekben 2018-ban 16 hibrid között az 1. helyen végzett, 3,6 %-os hozamnövekedéssel. A DK Expression a melegebb és szárazabb termesztési feltételek közé ajánlott, 2017-ben Szlovákiában az összehasonlító kísérletekben az 1. helyen végzett, az elmúlt 4 esztendőben mindig dobogós helyezést (1.-3.) ért el. A DK Platinum legfontosabb tulajdonsága, hogy rendelkezik a repce gyökérgolyvásodását okozó plasmodiophorával szembeni ellenálló képességgel. Ez a betegség leggyakrabban a nehezebb, kötöttebb talajokon fordul elő, s a termelők gyakran nem is tudatosítják, hogy az alacsonyabb hozamaik erre a betegségre vezethetők vissza. Hozamképességét csehországi vizsgálati adatok is alátámasztják. A DK Implement CL ún. Clearfield hibrid az imazamox alapú gyomirtószerekkel szembeni tűrőképessége miatt ajánlott olyan területekre, ahol a keresztesvirágú gyomok, vagy a repce utánkelés kezelése gondot okoz. Eme tulajdonságának a szakértők szerint a növényvédő szerek hatóanyagainak további kivonása után növekszik majd meg a jelentősége.

A Bayer munkatársai és területi képviselői a vetőmagok értékesítése mellett egész évben tartó szakmai tanácsadó szolgálatot is működtetni fognak, amelynek keretében ún. hétfői szignalizáció keretében partnereiknek előrejelzéseket és tanácsokat nyújtanak a várható betegségekről és károkozókról, nemcsak a repcében, hanem a többi növényben is.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda májusi száma

Májusban, a naptár szerinti utolsó tavaszi hónapban a háztáji kertekben és a termelő gazdaságokban is teljes ütemben folyik …