Tavasziak a Limagrain kínálatából

December elején a mojmírovcei kastélyszállóban tartott szakmai konferencia keretében mutatták be a szlovákiai gazdálkodóknak a Limagrain Cereals Slovakia 2024-es termesztési szezonra szánt tavaszi vetésű szántóföldi növényeinek vetőmagkínálatát. Ondrej Takáč, a cég vezetője rövid bevezetőjében arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a cég csehországi és szlovákiai képviseletének fúziója után a Limagrain megőrizte pozícióit a meghatározó szántóföldi növények szegmensében (kukorica, repce, tavaszi árpa és őszi búza), és ezekből a terményekből mind a szlovákiai mind pedig a cseh vetőmagpiacon az élcsoportba tartozik.

Fejlődési lehetőségek a hazai sörárpa termesztésében

A szlovákiai sörárpa termesztés és a malátagyártás helyzetét elemezte előadásában Tomáš Ševčík a Heineken képviselője, aki a bevezetőben rámutatott, hogy a hazai sörárpa termesztésének növelésére továbbra is adottak a feltételek, lévén, hogy a mintegy 300 ezer tonnás hazai mennyiség nem elégíti a hazai feldolgozók alapanyag-igényeit, amely meghaladja a 370 ezer tonnát. Emellett figyelembe kell venni a környező országokba irányuló exportot is, ami folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, így alapjában véve a Szlovákiában megtermelt sörárpa mennyiségének a kétharmadát dolgozzák csak fel a hazai malátagyártók, akiknek így mintegy 60-100 ezer tonna sörárpa behozatalára is szükségük van. A tavaszi sörárpa vetésterülete tavaly 113 ezer hektárt tett ki, bár az adatokat torzítja, hogy a statisztikában az őszi vetésű tavaszi búzafajták más kategóriában szerepelnek, ugyanakkor továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy mintegy 15-20 ezer hektárral növelve e termény vetésterületét elérjük a 2014-15-ös idényben mért 130-135-ezer hektárt.

Természetesen a malátagyártás alapanyagának szánt sörárpával szemben magas szintű minőségi követelményeket támasztanak a gyártók, amelyeket a Heineken viszonylatában elsősorban a Limagrain minőségi sörárpa fajtái képviselnek. Így nem véletlen, hogy az LG sörárpa fajtái több mint 80 százalékos részesedéssel veszik ki részüket az általuk előállított maláta gyártásából. A feldolgozásra kerülő tavaszi sörárpafajták közül továbbra is az Overture áll az élen több mint 40 %-os részesedéssel, második az LG Tosca (15 %), harmadik a Tango (14 %). Az őszi vetésű sörárpák közül a Casanova tartja vezető pozícióját (14 %), amelyet fokozatosan felvált majd a Marysell, amely tavaly került fel a Heineken által felvásárlásra javasolt sörárpa fajták listájára. Mellettük az egyéb fajták (Kango, Laudis 550) részesedése 15-20 százalékot tesz ki, egyúttal már tesztelik az új nemesítésű fajtákat is – pl. LG Rhapsody – amely eddigi eredményei alapján szép reményekre jogosít. Mindent egybevetve az előadó bíztatta a gazdálkodókat a sörárpa termesztésének növelésére, mert a piacon növekszik iránta a kereslet, ráadásul ennek alátámasztására néhány érdekes adatot is megosztott a hallgatósággal, nevezetesen, hogy tavaly nálunk az árpa felvásárlási ára volt a legmagasabb a gabonafélék között, sőt, először fordult elő, hogy már több malátát állítottak elő, mint lisztet. S ha ehhez még hozzávesszük az árpa termesztésének alacsonyabb költségszintjét a többi gabonaféléhez képest, egyértelmű a következtetés, hogy érdemes az árpa termesztésével foglalkozni. A Heineken ráadásul a következő években több mint 45 millió euró beruházást tervez az ógyallai maláta- és a sörgyártás műszaki és környezetvédelmi feltételeinek fejlesztésébe.

A Limagrain minőségi sörárpa fajtáinak jellemző tulajdonságait és a következő szezonra szánt újdonságokat Stanislav Doležal, a cég illetékes termékmenedzsere mutatta be. A sort az Overture-val kezdte, amely a legkeresettebb, legnagyobb területen termesztett fajtájuk, s amelynek legfontosabb minőségi mutatói mellett terméspotenciálja is magas értékeket képvisel, amit 8 tonna körüli terméshozamai is igazolnak. Rendelkezik a lisztharmattal szembeni rezisztenciát biztosító LMO génnel, magas szintű a védettsége a rinchospóriumos levélfoltossággal szemben is. Ráadásul alkalmas a napjainkban egyre népszerűbb őszi vetésre is. Az LG Tosca a Limagrain hollandiai nemesítő programjának terméke, teljesíti a termesztők és a feldolgozók által megfogalmazott legfontosabb mennyiségi és minőségi követelményeket. Vetésterület szempontjából a 2. legelterjedtebb fajta Szlovákiában, Csehországban a 4. helyen jegyzik. Ugyancsak rendelkezik a lisztharmattal szembeni rezisztenciát biztosít LMO génnel, termőképességét üzemi feltételek között is 8 tonna feletti hozamokkal igazolta. Az LG Rhapsody a jövő reménysége. Szintén a holland nemesítési program terméke, Csehországban idén vették nyilvántartásba. Csúcsminőségét legmagasabb extrakt-tartalma (84,6 %), nagyon magas csírázási energiája (83%) és nagyon alacsony betaglukán-tartalma (54 mg/l) biztosítja, amelyek a modern malátagyártók által megkövetelt legfontosabb minőségi mutatók közé tartoznak. 2023-ban a Soufflet cég tesztelte, 2024-ben a Heineken is tesztelni fogja üzemi feltételek között. A Szlovákiában leginkább bevált és a termelők által kedvelt sörárpafajták közül még a Tango és a Laudis 550 érdemel említést.

Az LG kötelékébe tartozó hrubčicei nemesítő állomás legújabb árpafajtái a földrajzi oltalommal rendelkező „České pivo” védjegyű hagyományos pilzeni típusú sörök egyik alapanyagának, az egyedi minőségű malátának az előállítására lettek kinemesítve. Zdeněk Ondráček a cég illetékes szakembere az LG Stamgast árpafajta jellemzői közül a magas terméspotenciálja mellett az osztályozott előszemek magas szintjét, a nagyméretű szemeket és a kiváló egészségi állapotot (ebbe beletartozik a levélrozsda elleni rezisztenciát biztosító gén is) emelte ki. Termése iránt főleg a csehországi sör- és malátagyárak részéről mutatkozik fokozott érdeklődés. Őszi és tavaszi vetésre is alkalmas.  Az LG Slovan ugyancsak hrubčicei nemesítés, 2022-ben regisztrálták. Hozamképessége és kedvező agrotechnikai tulajdonsága valamint minőségi mutatói alapján a belőle készült maláta a hagyományos cseh sörök kiváló alapanyaga, így a pilzeni Prazdroj és a Soufflet 2024-es felvásárlási listáján is szerepel.

Az árpafajták mellett a Limagrain portfóliójában további meghatározó szegmens a kukorica hibridek nemesítése, amelyek a szlovákiai piacon ugyancsak előkelő pozíciókat foglalnak el. A szemes hibridek 2024-es kínálatát Jiří Matuš a cég termékmenedzsere mutatta be a rendezvény résztvevőinek. Az LG 31.305 (FAO 300) korai fajta, jellemző tulajdonságai közül hozamképessége mellett kiemelhető kiváló alkalmazkodó képessége, amely biztosítja, hogy nemcsak az intenzív feltételek, hanem gyengébb körülmények között is jól teljesít. Plaszticitása, a szárazság elleni fokozott ellenálló képességben is megmutatkozik, egyúttal jó vízleadó képessége és alacsony nedvességtartalma révén termesztésének gazdaságossága is biztosított. Az LG 31.325 Limagold (FAO 320) a jelenlegi kínálat egyik vezérhajója, amelynek kimagasló hozamképességét, jó vízleadását és alacsony nedvességtartalmát számtalan szántóföldi vizsgálat eredménye is igazolta. Alacsony szár, kiváló szárazságtűrés, a szemek magas tömegsúlya és erős zöldszáron érés (stay green effekt) ugyancsak fontos jellemzői közé tartoznak. Az LG 31.377 (FAO 330) kettős hasznosítású hibrid, szemesnek és silónak is termeszthető. Az LG 31.350 (FAO 350) Magyarországon kifejezetten a dunamenti térségek feltételei közé lett kinemesítve. Hozamkapacitása mellett elsősorban stressztűrő képességével tűnik ki, így a gyengébb termesztési feltételek között is jól teljesít. Alacsony szára révén kevesebb szármaradványt hagy maga után. Az LG 31.390 (FAO 380) éréscsoportjában a kettős hasznosítású hibridek közé tartozik, így szemesnek és silónak, illetve biogáz alapanyagnak egyaránt termeszthető. Kiemelkedő hozamképessége, jó vízleadó képessége mellett egyúttal a rostanyagainak kiváló emészthetősége is jellemző tulajdonságai közé tartozik. Az LG 31.380 (FAO 380) termőképesség tekintetében a hibridek Rolls Royce-ként jellemezhető, kifejezetten magas termőképessége alapján.  Szintén az LG magyarországi nemesítő állomásán fejlesztették ki, az intenzív termesztési feltételek közé ajánlott. Kiváló kezdeti erőteljes növekedés, szárazság- és hidegtűrés, nagyon jó vízleadó képesség jellemzi, egyelőre még kevés belőle a vetőmag. Az LG 31.415 Invador (FAO 410) a kései éréscsoport kiváló hozamképességű és nagyon jó alkalmazkodó képességgel rendelkező hibridje. Szárazságtűrő képessége és jó vízleadó képessége termesztésének gazdaságosságát erősítik. Az LG 31.455 Lineade (FAO 450) termőképességének érvényesítéséhez intenzív feltételeket igényel, kiváló szárazságtűrés jellemzi. Nagyon jó vízleadó képessége következtében a szemek alacsonyabb nedvességtartalommal takaríthatók be, ami termesztésének gazdaságosságát is javítja.

A tavaszi sörárpa fajták őszi vetése az utóbbi években egyre népszerűbbé vált a termelők körében, ma már nagyon sok gazdaság alkalmazza ezt a módszert, amelynek előnyeit Balogh Miklós, a lakszakállasi szövetkezet főagronómusa foglalta össze rövid értékelésében. Ebben a gazdaságban immár 12 éve vetik el ősszel a tavaszi sörárpafajtákat, amellyel egyértelműen kedvező tapasztalatokat szereztek. Kezdve a növények megerősödött gyökérrendszertől az egészségesebb állományon át a magasabb és kiegyensúlyozottabb hozamokig.

A kifejezetten sörárpafajták mellett a kínálatban megtalálhatók olyan nagy hozamú új „takarmányárpa” fajták is, amelyek tulajdonságaik alapján malátagyártásra is kihasználhatók, így egyes szomszédos országokban erre a célra nyilvántartásba is vettek. Az LG Belcanto és az LG Flamenco tavaszi árpafajtaként kimagasló hozamképességgel rendelkeznek, a kontroll fajták átlagához képest jóval magasabb hozamokat nyújtottak a kísérletekben. Az LG  Belcanto 106-111%-kal adott magasabb hozamokat az átlagnál, ami gyakorlatilag 0,8 t/ha termésnövekedést eredményezett. Az LG Flamenco a vizsgálatokban még ennél is magasabb értékeket produkált, az átlagot 127 %-kal meghaladó eredményekkel, ami 1,5 tonnás hektáronkénti termésnövekedést jelentett, foglalta össze az említett fajták előnyeit Martin Štrba, a cég kalászos gabonafélékben illetékes szlovákiai képviselője.

A napraforgó hibridek kínálatát ismertető Vermes Ádám területi képviselő bevezetőjében felhívta a figyelmet a napraforgó egyik komoly károkat okozó betegségére, a napraforgó peronoszpóra (fehérpenészes rothadás?) veszélyeire. A betegség, amelyet korábban az engedélyezett hatóanyagok révén kordában tudtak tartani, az uniós rendelkezések következtében betiltott permetszerek hiányában fokozottabb veszélyt jelent a termelőknek. Ellene a betegséggel szembeni rezisztenciával rendelkező napraforgó hibridek kiválasztása és termesztése a megoldás. A Limagrain kínálatában megtalálhatók ilyen hibridek, mint például az LG 50.479 SX korai érésű, az Express technológiával kezelhető hibrid (a tribenuronnal szembeni tolerancia), amely kimagasló hozamképessége mellett jól tűri a szárazságot, gyengébb feltételek között is jól teljesít, ugyanakkor jól reagál az intenzív feltételekre. Alacsonyabb szára ellenére jó a ledőléssel szembeni ellenálló képessége, egészséges állománya a nedves évjáratokban is jól ellenáll a fertőzési nyomásnak. Termőképességét a csehországi vizsgálatokban igazolva átlaghozama alapján 2020-ban a 2. helyen végzett az összesítésben. Szlovákiában idén üzemi feltételek között többszáz hektáron 3,5- 4-t/ha közötti eredményeket produkált (Gúta, Fegyvernek). Az LG 50.550 CLP (Clearfield Plus – imazamox hatóanyag) technológiával kezelhető hibrid, 4 tonna feletti termésátlagait nemcsak a jó adottságokkal rendelkező parcellákon biztosítja, hanem a gyengébb területeken is jól teljesít. Kiegyensúlyozott termőképessége a különböző évjáratokban is érvényesül. 2022-ben szlovákiai méretekben újdonságként a 2. helyen végzett a fajtavizsgálati kísérletekben. Az LG 58.630 CL (Clearfield) korai érésű hibrid, amely elsősorban a kedvező adottságokkal rendelkező területeken, megfelelő tápanyag és vízellátással képes érvényesíteni magas terméspotenciálját. Alacsony szára ellenálló a ledőléssel szemben, megbízható száradó képessége deszikkálás (állományszárítás) nélkül is lehetővé teszi a betakarítását. 2023-ban Ebeden homokos talajon is 4 tonna feletti átlaghozamot produkált. A portfólióban még megtalálható a hagyományos konvens technológiában termeszthető LG 54.78 hibrid, amely megbízható, kiegyensúlyozottan magas terméspotenciálja révén bírja a tapasztalt napraforgó termesztők bizalmát. Az LG 54.92 HOCL a Clearfield és konvens technológiában is termeszthető, kifejezetten magas olajsav-tartalmú hibrid, amelynek olajsav-tartalma még a kedvezőtlenebb évjáratokban sem csökken 93 százalék alá.

Befejezésül az egyéb szántóföldi növények (borsó, tritikálé, len) vetőmagkínálatát Stanislav Doležal foglalta össze. Kiemelte a takarmányborsó fajták közül az LG Corvet fajtát, amely 4,5 tonna feletti átlaghozamokkal vonja magára a termesztők figyelmét, ehhez természetesen megfelelő tápanyagellátást igényel. A Matilda nem LG nemesítés, hanem a finnországi nemesítők terméke, jellegzetes tulajdonságai közül kiemelendő a szemek zöld színe, a ledőléssel szembeni ellenálló képesség és a fajtakísérletekben produkált 5 tonna feletti terméshozam, amely a kontrollhoz képest 112%-os teljesítmény. A portfólióban természetesen megtalálhatók a bevált fajták, mint például az Audit, az Abarth, a Boxer és az LG Aspen, valamint a Matildához hasonlóan zöld szemű termést adó Kingfisher. A tritikálé fajták közül a Somtri és a Puzon Eko került említésre, az olajlen fajtákat az Aquarius, a Lola és a Libra fajták képviselték.

Kép és szöveg: szilvássy

 

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …