Sagroup kukorica-bemutató

„Tengeri”-szemle lázméréssel

Az előző évekhez képest meglehetősen jó vegetációs állapotban, többségében még zöld szárral várta a látogatókat a kukoricafajtákat bemutató szántóföldi seregszemlén felvonultatott hibridkínálat, amelyet szeptember elején a vágsellyei székhelyű Sagroup kísérleti telepén tartottak meg. Marek Psota cégvezető rövid bevezetője után a koronavírussal szembeni védekezés jegyében lázmérésen átesett látogatók hazai vetőmagforgalmazó cégek kukoricafajtáinak kínálatával ismerkedhettek.

A Pioneer hibrideket forgalmazó Corteva Agriscience szlovákiai képviselete 15 kukoricahibridet mutatott be ezen a seregszemlén, amelyeket érésidejük alapján három csoportba sorolt Jaroslav Kukan a cég területi képviselője. Az itteni térségben korainak számító FAO 300-350-es éréscsoportba tartozó hibridek legfontosabb jellemzője, hogy kiváló előveteményei az őszi búzának. Az itt bemutatott hibridek zöme Aquamax minősítő jelzővel is rendelkezik, amely a képviselő szerint elsősorban a hibridek kiváló vízháztartását jellemzi. Ez a tulajdonság biztosítja a hibridek jobb szárazságtűrését  és vízleadó képességét is. Kiemelte a P9241 hibridet, amely ebben a térségben kiváló hozamokat produkált. A P9415 hibrid az előbb említett utóda, amely hozamképessége mellett fokozottabb szárazságtűrő képességgel is rendelkezik. Az őszi búza ajánlott előveteményei közül a P8834 került még említésre. A középkorai érésidejű hibridek kínálatából a P9610 és a P9757 hibrideket, a kései érésidejűek közül a kiváló hozamképességgel és szárazságtűréssel bíró  P9903, valamint a kiemelkedően magas hozamokat biztosító P0216 és P0217 hibrideket ajánlotta a termesztők figyelmébe. Elhangzott: a Pioneer hibridek Lumigen készítménnyel csávázva kerülnek forgalomba, amely a keléskori stressz és a kedvezőtlen körülmények áthidalásában segíti a növényeket.

A KWS által ezen a seregszemlén felvonultatott bő kínálatból, amelyben a már ismert és bevált kukoricahibridek (KWS Kashmir, KWS Kapitolis, KWS Kollegas) mellett számtalan új, vizsgálat alatt álló fajtajelöltet is látni lehetett, Matúš Javor a cég termékmenedzsere szintén az újdonságokra helyezte a hangsúlyt. A silóhibridek közül a KWS Lukas (FAO 530) a fajtavizsgálati kísérletekben már bizonyította, hogy joggal számíthat a termelők érdeklődésére. Hozamképessége, emészthető fehérjetartalma és egyéb tulajdonságai közül a ledőléssel szembeni fokozott ellenálló képessége emelhető ki. A biogáz üzemek számára is kiváló nyersanyagot biztosít. A szemes hibridek közötti újdonság a c (FAO 390) kifejezetten a déli, melegebb termőhelyekre javasolt.

Az RAGT nemesítő vállalat hibridjeit nálunk a VP Agro szlovákiai képviselete forgalmazza. Ladislav Balaščák, a cég képviselője a korai érésidejű hibridjeik kínálatából az RGT Oxxford (FAO 230) hibridre hívta fel a figyelmet, ugyanakkor a délnyugat-szlovákiai termesztési körzetekbe elsősorban a középkorai érésidejű hibridek az uralkodók. Közülük az RGT Luxxida (FAO 380) kombinált felhasználású nagy termőképességű hibrid, silóként és szemesnek is termeszthető. Mellette az RGT Hexxagone (FAO 400) főleg szemesnek, de szintén silóként is termeszthető, hozamképessége mindkét területen jól érvényesül. Tulajdonságai közül elsősorban a szárazságtűrő képessége emelhető ki. Az RGT Exxplicit (FAO 410) újdonság, amelyet magas termőképessége mellett kiváló egészségi állapot és vízleadó képesség is jellemez.

A Syngenta idei hibridkínálatából elsősorban az újdonságokat emelte ki Matej Šoka a cég képviselője. Az Artesian védjeggyel rendelkező középkorai SY Impulze-t (FAO 280)  hozamképessége mellett a szemek jellemzően sárga színe is jellemzi, amit elsősorban a baromfitenyésztésben és a tojástermelésben hasznosíthatnak a gazdálkodók. Az SY Torino (FAO 320) a cég magyarországi nemesítő központjának újdonsága, hozamképességével a 350-es FAO csoport egyedeivel is felveszi a versenyt, ráadásul termésstabilitása a különböző évjáratokban is megmarad. Nagy csövek, 20-22 szemsor, kiváló vízleadás is jellemzi. Az újdonságok mellett az SY Carioca (FAO 460) kifejezetten a melegebb éghajlatú termesztési körzetekbe javasolt, alacsonyabb szármagassága ellenére kiváló termőképességű, és a gyengébb feltételek között is stabil teljesítményre képes.

Az immár a Bayer kötelékébe tartozó Dekalb kukorica hibridek közül Miroslav Námesný a cég képviselője elsősorban a térség feltételeinek leginkább megfelelő középkorai érésidejű hibridekre irányította a látogatók érdeklődését. Ebben az éréscsoportban a DKC 4541 kiemelkedően magas hozamképességével kifejezetten meghálálja az intenzív termesztési feltételeket, ugyanakkor erős gyökérzete és szára jól alkalmazkodik a változó környezeti feltételekhez is. A DKC 4717 azért is érdemel említést, mert a FAO 380+ éréscsoportban a legnagyobb mennyiségben eladott hibridként, hozamképessége mellett elsősorban kiváló szárazságtűrő képességével már kivívta magának a termelők bizalmát. Az újdonságok közül a DKC 4792 és a DKC 5092 szerepel a kínálatban,  ahol egyúttal az ún. vaxy kukoricák  (DKC 4590 wx és DKC 5031 wx) is megtalálhatók, amelyeket elsősorban élelmiszeripari célú kihasználásra termesztenek és az utóbbi időszakban megnövekedett irántuk a piaci érdeklődés.

Az Oseva vetőmagforgalmazó cég hazai nemesítésű kukoricahibridekkel szólította meg a termelőket ezen a bemutatón. Barthalos Péter, a cég képviselője az itt felvonultatott négy hibridről elmondta, hogy mindegyik a felsőpatonyi Zelseed nemesítése. Nevezetesen a ZE Hilda, a ZE Slovakia, a ZE Zeamax és a ZE Karuzel alkotják az ebbe a térségbe ajánlott kínálatot. Közülük a ZE Slovakia a legfiatalabb nemesítés, ideális szemes hibrid, amely megfelelő termesztési feltételek között kiváló hozamképességgel hálálja meg a gondoskodást, esetenként a száron két csövet is kinevel. A ZE Hilda, a Ze Karuzel és a ZE Zeamax kombinált hibridként  szemesnek és silónak is termeszthetők, a ZE Zeamax inkább az intenzívebb termesztési feltételek közé ajánlott, míg a ZE Karuzel jól teljesít az extenzív körülmények között is.

Barthalos Péter

A Saaten Union képviseletében Martin Štrba termékmenedzser a következő szezonra ajánlott terméksorból a korai érésidejű Piaff (FAO 330) szemes hibridet ajánlotta a termelők figyelmébe, amely koraisága ellenére tipikus szemes hibridként, kiváló vízleadó képességgel rendelkezik és a gyengébb talajokon is jól teljesít. A következő szezon újdonsága a Kabanero (FAO 350) szintén szemes hibrid, amely fokozatosan felváltja a kínálatban szereplő ismert Judoku-t. Hozamképessége mellett vízleadása és szárazságtűrő tulajdonsága alapján a melegebb szárazabb termőhelyeken is jól teljesít. A cég kukorica hibrid kínálatának vezérhajója a Replík (FAO 370) szemes hibrid, amelynek vetőmagjából a legnagyobb mennyiséget értékesítik. Tulajdonságai és teljesítőképessége alapján különböző termesztési feltételek között is jól megállja a helyét, és a legjobb hibridekkel is felveszi a versenyt. Ennek bizonyítéka, hogy a magyarországi Kukoricaklub 2018-as összesített rangsorában a 2. helyen végzett.

Michal Jaško, a Limagrain illetékes területi képviselője a vetőmagnemesítő és –forgalmazó cégük itt felvonultatott 5 szemes kukorica hibridje közül két újdonságra hívta fel a figyelmet. Az LG 31390 (FAO 390) elsősorban kiemelkedő hozamképessége miatt érdemel említést, csövein 18 szemsor található, kiváló vízleadó képességgel rendelkezik. Az LG 31415 (FAO 410) szintén szemes hibrid, alacsonyabb növekedésű (a Limanovához hasonló), ugyanakkor hozamképessége kiváló, sőt az eddigi tapasztalatok alapján ezt a képességét a gyengébb homokos talajokon is megőrzi.

A Szegedi Gabonakutató bőséges kínálatából négy hibridet prezentált ezen a bemutatón. Barczi Sándor a cég területi képviselője a hibridek termesztési feltételekkel szembeni igényei szerint sorolva mutatta be őket. A Sarolta (FAO 290) korai érésidejű szemes hibrid kiváló alkalmazkodó képessége alapján a gyengébb, extenzív termesztési feltételek között is bizonyítja élet- és hozamképességét, betegségekkel és stresszel szembeni ellenálló képességét. Korai virágzása és gyors vízleadása alapján a kalászosok megfelelő előveteménye. Hasonló, extenzív termesztési feltételek közé ajánlott a középkorai érésidejű  GKT 372 (FAO 370) szemeshibrid  is, amely a gyengébb adottságú területeken ugyancsak sikeresen termeszthető. Szára erős, termőképessége kiváló, vízleadási dinamikája átlag feletti. Érésidőben hasonló, de a termesztési feltételekkel szemben magasabb követelményeket igénylő szemes hibrid a GKT 376 (FAO 360), amely intenzív termesztési viszonyok között átlagon felüli hozamokat biztosít, egyúttal kiváló termésstabilitással is rendelkezik. Erőteljes kezdeti fejlődés, kiváló szárazságtűrés, ellenálló képesség jellemzi. A GK Silostar (FAO 490) silóhibridet szintén jól ismerik a szlovákiai termelők. A kifejezetten intenzív silótermesztés iránt érdeklődő gazdaságok számára nagy tömege mellett kiváló beltartalmi értékeket is biztosít a takarmányban.

Barczi Sándor GK Dzeged

Az RWA itt bemutatott hibridjei (Akinom, Ajowan, Persic, Inclusiv) közül elsősorban az Ajowan tulajdonságaira hívta fel a figyelmet Peter Feješ a cég képviselője. Amint elmondta, az említett hibrid a G Seed minőségi jelzővel rendelkező termékcsoportba tartozik, amivel valójában a rendszeresen ellenőrzött átlagon feletti hozamképességgel rendelkező hibrideket jelölik. Alkalmazkodóképessége révén nálunk az összes termesztési körzetben megbízhatóan teljesít, intenzív feltételek között kiemelkedő hozamokat ad. Tavalyi rekordhozama 15,7 t/ha volt. Kiváló vízleadó képessége a termesztés gazdaságosságát segíti. A cég képviselője egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy ennél a hibridnél nem javasolt az ajánlott vetéssűrűség túllépése, ugyanis megfelelő egyedsűrűség esetén képes arra, hogy tövenként akár két csövet is hozzon.

A Caussade kukorica hibridek széleskörű, a teljes érésidőszakot átölelő választékából ezen a bemutatón a Pescali CS, a Querci CS, a Furti CS és a Salvati CS képviselte a kínálatot. Cser Dénes, a cég területi képviselője közülük a Furti Cs és a Querci Cs szemes hibrideket emelte ki. A Furti CS (FAO 350) klasszikus sárga szemeket termő hibrid, hozamképességével a FAO 400-as éréscsoportba tartozó hibridek hozamaival vetekszik. Vízleadó képessége is kiváló. Korai érésideje az őszi gabonák időbeni vetését biztosítja. A Querci CS (FAO 420) termesztése érésideje alapján elsősorban a déli országrészekben ajánlott. Hozamképessége kiváló. Egyéb tulajdonságai közül a betegségekkel,főleg a fuzáriummal szembeni  ellenálló  képessége emelhető ki. Magasabban fekvő térségekben silónak is ajánlott.  A Pescali CS (FAO 370) és a Salvati Cs (FAO 370) idei újdonságok, középkorai érésidejük alapján az ezekbe a térségekbe javasolt szemes hibridek kínálatát bővítik.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda áprilisi száma

Az időszerű havi kerti tennivalók összefoglalója mellett a Jó Gazda április száma részleteen is foglalkozik az …