Kukoricatermesztési szaknap Sókszelőcén

Csúcshozamú hibridektől a vaxy-ig

Előző lapszámunkban már beszámoltunk a hagyományos sókszelőcei kukoricatermesztési szaknapon bemutatott gépek, betakarítási és talajművelési technológiák kínálatáról, miközben a seregszemlén egyúttal a hazai piacon fellelhető kukorica hibridek meghatározó széles választéka is megjelent. Ebben az összeállításban a teljesség igénye nélkül az egyes nemesítő és forgalmazó cégek újdonságaira összpontosítva mutatjuk be a kukorica hibrideket, amelyek koraiság, hozamképesség, stabilitás, szárazságtűrés és egyéb akár különleges tulajdonságok tekintetében is széles választékot kínáltak a kísérleti parcellákon bemutatott nagyon jó vegetációs állapotban levő kukoricahibridekből.

Az Axereal Slovakia vetőmagforgalmazó cég kifejezetten élelmiszeripari célokra kihasználható ún. vaxy kukoricák vetőmagkínálatát gyűjtötte össze és tárta az érdeklődők elé. Amint azt Pinke Roman, a cég szlovákiai képviseletének kereskedelmi vezetője elmondta, a kukoricán kívül elsősorban a kalászos gabonák vetőmagjainak forgalmazásával is foglalkoznak, természetesen ezen a bemutatón a vaxy kukoricák kukorica kerültek csak bemutatásra. Megtudhattuk, hogy tevékenységükben a speciális tulajdonságú kukoricák vetőmagjait nemcsak eladásra kínálják a termelőknek, hanem az ilyen típusú termény termeltetésére szerződést is felajánlanak, amelyben a vetőmagtól kezdve a termesztéstechnológián át az értékesítésig biztosítják a folyamatot. A szaknapon felvonultatott kínálatban a Pioneer, a DKC és az Euralis speciális tulajdonságokkal rendelkező vaxy hibridjei kerültek bemutatásra.

A Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. szlovákiai képviselete négy, ebben a térségben már ismert és bevált hibridet vonultatott fel a seregszemlén. Amint azt Barczi Sándortól, a cég szlovákiai képviselőjétől megtudtuk, az itt bemutatott két szemes és két siló hibridjükkel a térségben meghatározó termesztési feltételekhez igazodva kínálnak választási lehetőséget a termelőknek. A szemes hibridek közül a GKT 376 (FAO 360) középkorai érésidejű szemes hibridet kiváló termőhelyi és évjárat-stabilitás mellett átlagon felüli hozamképesség is kiegészíti. Elsősorban intenzív termesztési viszonyok közé ajánlott, itt tudja érvényesíteni kiváló terméspotenciálját. Megfelelő feltételek között átlagon felüli hozamokat biztosít. Erőteljes kezdeti fejlődés, kiváló szárazságtűrés és ellenálló képesség jellemzi. A másik szemes hibrid, a középkorai érésidejű GKT 372 (FAO 370) viszont az extenzív termesztési feltételek között is megállja a helyét, így a gyengébb adottságú termőterületeken is sikeresen termeszthető. Szára erős, termőképessége kiváló, vízleadási dinamikája átlag feletti. További fontos tulajdonsága a fuzáriummal szembeni ellenálló képesség, így a búza előveteményeként is termeszthető. A siló hibridek között a GK Silostar-t (FAO 490) szintén jól ismerik a szlovákiai termelők. A kifejezetten intenzív silótermesztés iránt érdeklődő gazdaságok számára nagy zöldtömege mellett kiváló beltartalmi értékeket is biztosít a takarmányban. A Szegedi 521 (FAO 560) késői silókukorica átlagon felüli szárazságtűrő képességgel rendelkezik, emellett nagy zöldtömeget és a szilázsban kiváló beltartalmi értékeket biztosító hibrid, amely gyakorlatilag különböző termesztési feltételek között is megbízhatóan teljesít. Kiemelkedő terméspotenciálja intenzív feltételek, megfelelő tápanyagbevitel  keretében érvényesül legjobban. Zöld- és szárazanyag-termése kiemelkedő, szemtermése roppantott CCM hasznosításra is kihasználható.

Barczi Sándor

A Candor Kft. kínálatából két meghatározó hibridet emelt ki Vladimír Miklovič, a cég kereskedelmi képviselője. Az ES Mylord (FAO 370) elsősorban szemes hibridnek ajánlott, noha silókukoricaként is termeszthető. Tulajdonságai közül elsősorban kiváló szárazságtűrő képessége emelhető ki, de fontos jellemzője a különböző betegségekkel szembeni ellenálló képessége is. Kiváló hozamképessége mellett vízleadása és az alacsony betakarításkori szemnedvessége termesztésének gazdaságosságát is előtérbe helyezi. Felsorolt tulajdonságai alapján főleg az intenzív termesztési feltételek között képes érvényesíteni magas terméspotenciálját. A Debussy (FAO 470-480) érésideje alapján is inkább a melegebb éghajlatú termesztési körzetekbe, vagyis a dél-szlovákiai kukoricatermesztők számára is ajánlott. Jól viseli a magasabb hőmérsékletet és a szárazságtűrő képessége is kiváló. A nehezebb talajokon is termeszthető, de gyakorlatilag minden talajtípuson megbízhatóan teljesít. Hosszú csövei, jól berakott vékony csutkája a magas terméshozamok garanciája.

Az ASRA kukorica hibridjei közül az ES Hornet (FAO 430) hibridet emelte ki a cég kereskedelmi képviselője, Robert Tomášek, amely szemes hibrid, és érésideje alapján a melegebb kukoricatermesztő körzetekbe ajánlott. Ugyanakkor silókukoricaként is meglepően jól teljesít, főleg a beltartalmi értékeket illetően. Ezt a Feedlab laboratóriumi vizsgálatai is alátámasztották, a tavalyi értékelésekben a mért mutatói meghaladták egyes kifejezetten silóhibridek beltartalmi értékeit is. Az új generációs hibrid kiváló terméspotenciállal rendelkezik, egyúttal olyan minőségi jelzőkkel is, mint pl. a Power Root, ami az erős gyökérrendszert jelképezi, illetve a Tropical Dent jelző, ami a magasabb szintű szárazságtűrő képességére utal.

A VP Agro szlovákiai képviselete hivatalos forgalmazóként az RAGT nemesítő vállalat hibridjeiből összeállított kínálatot mutatott be a seregszemlén, amelyek közül egy újdonságra hívta fel külön a figyelmet, Ladislav Balaščák, a cég képviselője, lévén hogy a térségbe ajánlott hibridek zömét előző számunkban már bemutattuk. A Zametixx (FAO 360) szemes hibrid idén került be a fajtavizsgálati kísérletekbe, a forgalmazó is kíváncsian várja, hogy a betakarítás után milyen eredményeket produkál. Deklarált paraméterei alapján joggal várnak tőle jó teljesítmény. Annál is inkább, mert ezen a seregszemlén valóban nagyon szép az állománya.

Az utóbbi években az RWA kukorica hibridkínálatát a középkorai és középkései éréscsoportban is több új hibriddel bővítették ki (pl. Glumanda, Ajowan, Inclusiv), a tavalyi évben hozzájuk társult a Persic (FAO 430) középkései érésidejű új generációs szemes hibrid, amely tipikus képviselője az említett termékcsoportnak, tájékoztatott Marián Bačiak, az RWA illetékes termékmenedzsere. Erős szár, felfelé álló (erektilis) levelek, nagyméretű jól berakott csövek jellemzik, amelyeken 20-22 szemsor, soronként akár 35-37 szem is kifejlődik. A növény kezdeti növekedése ugyan lassabb, de nagyon gyorsan virágba fordul, így a gyors virágzás következtében el tudja kerülni az ebben a vegetációs időszakban várható szárazságok miatti stresszt. Termőtalajban nem válogat, erős stay-green hatása hosszabb távú vegetációt biztosít a nagy termés kifejlődéséhez.

A Saaten Union kukorica hibrid kínálatának vezérhajója a Replík (FAO 370) szemes hibrid, amely már második éve nem véletlenül vezeti a cég értékesítési listáját ebben a termékcsoportban, hangsúlyozta a seregszemlén Martin Štrba, cég termékmenedzsere. Tulajdonságai és kiváló teljesítőképessége alapján különböző termesztési feltételek között is jól teljesít. Kiváló a vízleadó képessége, a szára nem túl magas, így kevesebb szármaradvány marad utána, ebben az éréscsoportban termőképességével a későbbi érésidejű hibridekkel is állja a versenyt. A Kabanero (FAO 350) szintén szemes hibrid a következő szezon újdonsága. Hozamképessége mellett kiváló a vízleadása és a szárazságtűrő tulajdonsága is. Az új generációs hibridet kifejezetten a könnyű, száraz talajokon való termesztésre ajánlják, a felsorolt tulajdonságai alapján erre rá is szolgál.

A Syngenta vetőmagrészlegének itt bemutatott kínálatából az SY Torino (FAO 320) szemes hibridet emelte Matej Šoka a cég képviselője. Az SY Torino cég magyarországi nemesítő központjának újdonsága, hozamképességével a magasabb FAO éréscsoport hibridjeivel is versenyképes hozamokat ad. Nagy csövek, rajtuk 20-22 szemsor, a száraz időszakopkban kiváló vízháztartás, egyúttal éréskor nagyon jó vízleadás is jellemzi. Az SY Infinite (FAO 430) elsősorban silóhibridként ajánlott, de hozamképessége alapján kettős hasznosításban, szemesnek is termeszthető. Erre a száron kifejlődő nagy csövei és magas terméshozamai predesztinálják, egyúttal magas szára, sötétzöld színüket hosszan megtartó levelei, nagy zöldtömege, annak beltartalmi értékei kiváló silótakarmány készítésére teszik alkalmassá.

Többek között hazai nemesítésű kukorica hibrideket is felvonultatott ezen a bemutatón az Oseva vetőmagforgalmazó cég, amely a felsőpatonyi Zelseed hibridjeit forgalmazza. Barthalos Péter, a cég képviselője elmondta, hogy ezen a seregszemlén 9 hibridet láthatnak az érdeklődők, közülük a dél-nyugat-szlovákiai térségbe, az itteni termesztési feltételeknek megfelelő hazai hibrideket ajánlott a látogatók és lapunk olvasóinak figyelmébe.  Nevezetesen a ZE Zelstar (FAO 330), a ZE Slovakia FAO 350), a ZE Zeamax és a ZE Karuzel (mindkettő FAO 420) szemes hibrideket. Közülük a ZE Zelstar az itt termeszthető legkorábbi szemes hibridek közé tartozik, magas szára van és hozamképessége mellett kiváló szárazságtűréssel rendelkezik. A ZE Slovakia új nemesítés, amely megfelelő termesztési feltételek teljesülése esetén kiváló hozamokkal hálálja meg a megfelelő ellátást, ezt a nagyméretű csövek garantálják. A szárain esetenként két csövet is kinevel. A Ze Karuzel és a ZE Zeamax inkább kettős hasznosítású, ún. kombinált hibridek, szemesnek és silónak is sikerrel termeszthetők. Mindkettő nagyon jó termésstabilitást biztosít. A ZE Zeamax inkább az intenzívebb termesztési feltételek közé ajánlott, míg a ZE Karuzel jól teljesít az extenzív körülmények között is.

Oseva Barthalos Péter

Az idei seregszemlén felvonultatott KWS hibridek közül, egy jól bevált és közkedvelt hibridre valamint két újdonságra hívta fel a figyelmet Kovács Tamás a cég területileg illetékes képviselője. A KWS Kapitolis (FAO 400) jól ismert és bevált szemes kukorica hibrid a dél-szlovákiai kukoricatermesztők körében. Ezt mi sem bizonyítja, hogy a cég legnagyobb mennyiségben eladott hibridje Szlovákiában, sőt ezen a piacon az elfoglalt vetésterület szempontjából az összes hibrid közül is az első három között szerepel. Zöld száron érő, minden évben stabil hozamokat adó, megbízható, a betegségekkel és a szárazsággal szemben is kiváló ellenálló képességgel rendelkezik. Az újdonságok közül a KWS Inteligens középkései érésidejű szemes hibrid. A szára alacsonyabb így az asszimilációs energiáját elsősorban a csövekbe, azok kitöltésére összpontosítja. Kiemelkedő hozamképességét és termésstabilitását, a nemzetközi fajtavizsgálati kísérletekben is egyértelműen igazolta. Tulajdonságai alapján a PLUS4GRAIN minősítéssel is rendelkezik, amely garantálja, hogy a jobb termesztési feltételek között az átlagosnál magasabb terméshozamokat biztosít. A silóhibridek közül a KWS Lukas (FAO 530) ugyancsak bizonyította, hogy hozamképesség és beltartalmi értékek tekintetében is állja a versenyt a legjobbakkal. Nagy terméspotenciálja, zöldtömege és emészthető fehérjetartalma mellett a ledőléssel szembeni fokozott ellenálló képessége emelhető ki. A biogáz üzemek számára is kiváló nyersanyagot biztosít.

Kovács Tamás

A Dekalb kukorica hibridek közül, amelyek immár a Bayer cégcsoport portfóliójába tartoznak, a dél-szlovákiai térség feltételeinek leginkább megfelelő középkorai-középkései érésidejű hibridekre hívta fel az érdeklődők figyelmét Csidey Ferenc területi képviselő. A DKC 4541 (FAO 350) kiemelkedően magas termőképességének érvényesítéséhez kifejezetten igényli az intenzív termesztési feltételeket, ugyanakkor erős gyökérzete és szára jól alkalmazkodik a változó környezeti feltételekhez is, így termésstabilitása is biztosított. A FAO 380+ éréscsoportban a DKC 4717 hibrid hozamképessége mellett elsősorban kiváló szárazságtűrő képességével már kivívta magának a termelők bizalmát, amit az is bizonyít, hogy a cégen belül vetőmagját a legnagyobb mennyiségben értékesítik a belföldi piacon. A DKC 4792 (FAO 350-370) nagy termőképességű és gyors vízleadású szemes hibrid újdonság, akárcsak a DKC 5092 (FAO 380-410), amely kimagasló terméspotenciálja mellett kirobbanó korai fejlődési eréllyel és gyors vízleadással rendelkezik.  Említést érdemelnek még az ún. vaxy kukoricák  (DKC 4590 wx és DKC 5031 wx) is, amelyeket elsősorban élelmiszeripari célú kihasználásra termesztenek és az utóbbi időszakban megnövekedett irántuk a piaci érdeklődés.

Dekalb Csidey Ferenc

A kukorica vetőmagok piacán napjainkban akkora mennyiségű új nemesítésű hibrid jelenik meg évente, hogy ezeket ma már szinte lehetetlen részletesebben nyomon követni, illetve köztük mértékadóan eligazodni, válaszolt újdonságokat firtató kérdésünkre Saliga Árpád, a Finagro vetőmagforgalmazó cég képviselője. Természetesen az ő kínálatukban is megtalálhatók újdonságok, de régebbi, jól bevált, ismert és a termesztők által elfogadott hibridek is. Közülük a korai éréscsoportból a Moscito érdemel említést, amely elsősorban szemesnek termeszthető, de kettős hasznosításra is kihasználható. Jellegzetessége, hogy a csövei a száron meglehetősen magasan helyezkednek el, ami a betakarításkori veszteségek csökkentésében jelent előnyt. A Kerala (FAO 380) átlagos középkorai érésidejű termékcsoportba tartozik, kifejezetten szemesnek ajánlott. A Calderon (FAO 410) kettős hasznosítású újdonság, érésideje alapján elsősorban silónak termesztik. A Codireal (FAO 430) régebbi hibrid, szintén kettős hasznosítású, de szemkihozatala alapján inkább szemesnek ajánlott.

Az Euralis széles körű kukorica hibrid kínálatából Andrej Kubiš, a cég képviselője a Touareg  (FAO 400) jól bevált, a termesztők körében elismert nagy termőképességű szemes hibridet emelte ki, amely főleg a kedvezőbb termesztési feltételek között tudja érvényesíteni potenciálját, de jól alkalmazkodik a változó feltételekhez is. Mellette az újdonságok közül az ES Mylady (FAO 310) és a Bowen (FAO 440) érdemel említést. Az ES Mylady kimagasló terméspotenciállal rendelkezik, kiváló stressztűrő képessége elsősorban a betegségekkel szembeni fokozott ellenálló képességgel és szárazságtűréssel jellemezhető. A Bowen ugyancsak magas termőképességű hibrid, jól reagál az intenzív termesztési feltételekre, stressztűrő képessége főleg a szárazsággal és egyes betegségekkel, főleg a Helmintospóriumos fertőzéssel szembeni  fokozott ellenálló képesség formájában nyilvánul meg. Termesztésének gazdaságosságát gyors vízleadó képessége is alátámasztja.

Gyakorlatilag a teljes érési időszakot átölelő kukorica hibridek bőséges választékából a szemesek közül a Furti Cs és a Querci Cs szemes hibrideket emelték ki Ján Vida és Cser Dénes a Caussade képviselői ezen a bemutatón. A Furti CS (FAO 350) nagyhozamú hibrid, termőképességével a FAO 400-as éréscsoportba tartozó hibridek hozamaival is vetekszik. Vízleadó képessége is kiváló. Korai érésideje az őszi gabonák időbeni vetését biztosítja. A Querci CS (FAO 420) termesztése érésideje alapján elsősorban a déli országrészekben ajánlott. Hozamképessége kiváló. Egyéb tulajdonságai közül a betegségekkel, főleg a fuzáriummal szembeni ellenálló képessége emelhető ki. Mellettük a kettős, sőt hármas hasznosítású Zuccardi CS (FAO 480-500) silónak, biogáz alapanyagnak és szemesnek is termeszthető. Kiváló hozamképessége nagy mennyiségű és magas energiatartalmú zöldtömeget ad, amely kiváló minőségű szilázs készítésének az alapja. Rendkívül gyors és dinamikus növekedési erélye van, kifejezetten magas szárat növeszt. Ha szemesnek termesztik termőképessége mellett kiváló vízleadása is kedvező tulajdonságai közé tartozik.

Több mint egy tucat kukorica hibridet mutatott be az idei sókszelőcei szakmai napon a Pioneer hibrideket forgalmazó Corteva Agriscience szlovákiai képviselete. Író István a cég képviselője a gazdag választékból egy újdonság mellett két magas terméshozamú, kiváló alkalmazkodó képességű, a termesztői gyakorlatban már bevált szemes hibridet is a gazdák figyelmébe ajánlott. A P9757 (FAO 380) újdonságnak számít a szlovákiai piacon. Kiváló termőképességét a magyarországi fajtavizsgálati kísérletekben már igazolta, hozamképessége mellet szárazságtűrése és gyors vízleadása is a kedvező tulajdonságai közé tartozik. A P0023 rekordhozamokra képes szemes hibrid, amely jól alkalmazkodik a különböző környezeti és termesztési feltételekhez. A statisztikai felmérések szerint Szlovákiában az egyik nagyobb területen termesztett hibridek közé tartozik. A P0217 (FAO 450) elődjének, a P0216-nak a javított változata. Kiváló termőképességét garantálja, hogy a kontinentális termesztési feltételek között lett kinemesítve, egyúttal rendkívül magas szintű alkalmazkodó képesség (adaptabilitás) és termésstabilitás is jellemzi. Szárazságtűrése sem hagy kívánni valót maga után, érésideje alapján főleg a déli, melegebb éghajlatú termesztési övezetekbe ajánlott.

Pioner Író István

A Soufflet Agro szlovákiai képviselete idén első alkalommal szerepelt a sókszelőcei bemutatón. Egy tucat kukorica hibridet felvonultató kínálatukból  Petr Fuksík a cég csehországi képviseletének vezetője különböző érésidejű és hasznosítású hibrideket ajánlott az itteni gazdák figyelmébe. A korai éréscsoportból az Avici (FAO 270) és az Imidea (FAO 300) magas zöldtömeg-hozamuknak és keményítő tartalmuknak köszönhetően elsősorban silókukoricának alkalmasak. Az Extasia (FAO 360) univerzális, kettős hasznosítású hibrid, amely hozamképessége mellett kiváló szárazságtűrő képességgel is rendelkezik. Az Isula (FAO 420) kifejezetten szemes hibrid, terméspotenciáljának érvényesítéséhez elvárja a kedvezőbb termesztési feltételeket. Kezdeti növekedése lassabb, szára az átlagosnál alacsonyabb, így az energiáit a szárnövekedés helyett elsősorban a csövekbe összpontosítja, amelyeken  akár 20 szemsor is megtalálható.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …