Kamocsa kukoricabemutató

A hozamok mellett már a termésstabilitás is fontos

A vetőmag-forgalmazók és a termelők körében már hagyománya van a Kamocsán évente megtartott szántóföldi fajtabemutatóknak, amelyeken a hazai piacon szereplő vetőmag-nemesítő és –forgalmazó cégek közösen mutatják be termékkínálatukat, elsősorban az ebbe a térségbe ajánlott fajtákra összpontosítva, így az érdeklődők egy helyen hasonlíthatják össze azok tulajdonságait. Az idei szántóföldi kukorica-bemutatón 16 cég csaknem száz kukorica hibridjét láthatták a rendezvény résztvevői, amelyek közül a térségbe leginkább ajánlott fajták és hibridek közül mutatunk be néhányat.

A Lucagra Kft. a kalászosok mellett horvát és szerb kukoricafajtákat is forgalmaz az itteni piacon, Kacz Péter a cég illetékes területi képviselője ezek közül két horvát nemesítésű hibridre hívta fel a figyelmet. Mindkettőt kontinentális éghajlati viszonyok között nemesítették, amelyek a mi termesztési feltételeinkhez is nagyban hasonlítanak.  A Drava 404 (FAO 420) elsősorban szárazságtűrése és megbízható hozamstabilitása alapján ajánlott az itteni termesztők figyelmébe, hozamképességét tavaly 11,5 tonnás terméseredményeivel is igazolta. A Filigran (FAO 450) újdonságnak számít ezen a piacon, hozamképessége alapján 12 tonna feletti eredményekre képes, ezt erős, mélyre hatoló gyökérzete, stabil szára és nagy kalászai garantálják. A kamocsai rendezvényen bemutatásra került még az OS 4014 (FAO 450) szintén horvát nemesítésű és az NS 3023 (FAO 390) szerb nemesítésű hibrid is. Mindkettő kettős hasznosítású kombinált hibrid, s kiválóan  teljesítenek mind szemes mind pedig silókukoricaként termesztve.

Lucagra – Kacz Péter

A Soufflet Seeds szlovákiai képviselete négy kukorica hibridet mutatott be, Benčo Dávid a cég képviselője szerint közülük a Moped (FAO 340) szemes hibrid az eddigi vizsgálatokban kiváló terméseredményekkel igazolta a terméksorba való besorolását. Korai virágzással elkerüli a szárazság okozta megtermékenyítési gondokat, magas, erős szára, nagy csövei (átlagosan 18 sor, a sorokban 34-36 szem) mindezt alátámasztja. Az Extasia (FAO 370/380) kettős hasznosítású hibrid, mind szemtermés, mind pedig silókihozatal szempontjából kiváló eredményekre képes. Az Isule (FAO 430) alacsonyabb növésű, magas hozamú szemes hibrid, amely kiváló vízleadó képességének köszönhetően alacsony betakarítási szemnedvességet biztosít. A Pianello (FAO 490) kései szemes hibrid, hozamképessége mellett a fuzáriummal szembeni ellenálló képessége emelhető ki.

Soufflet Seeds – Benčo Dávid

A Candor Kft. képviseletében Vladimír Miklovič az általuk felvonultatott hibridek közül az ES Method (FAO 360) kettős hasznosítású, de elsősorban szemesnek termesztett hibridet a melegebb répa- és kukoricatermesztő körzetekbe ajánlotta, nagyon jól viseli a meleg és száraz időjárási valamint gyengébb környezeti feltételeket, úgy a szárazabb időszakokban is megbízható a hozamképessége. Nagyon jó a vízleadó képessége és betegség-ellenállósága is. A Mylord (FAO 380) kettős hasznosítású univerzális hibrid viszont igényli az intenzív termesztéstechnológiát, ilyen feltételek között képes kifejteni a benne lévő potenciális lehetőségeket. A Debussy (FAO 450/460) kifejezetten a melegebb déli termesztési körzetekbe való, ahol az intenzív termesztéstechnológia keretében a déli régiók nehezebb talajain tudja érvényesíteni magas terméspotenciálját. Alacsonyabb szára ellenére tökéletesen kitöltött csövei biztosítják a magas hozamokat.

Candor – Vladimír Miklovič

A martonvásári Marton Genetics kukorica hibridjeit az itteni gazdák is jól ismerik, a jövő évi kínálatból Gellér Pál a cég képviselője a Dalamer (FAO 320) szemes hibridet emelte ki és ajánlotta a termesztők figyelmébe, lévén, hogy ez egy új nemesítés, magas terméspotenciállal rendelkezik, egyúttal az erektív (felfelé álló) levélzetének köszönhetően kisebb párologtatással könnyebben átvészeli az aszályos időszakokat. Intenzív agrotechnikai feltételek között éréscsoportjában a legmagasabb hozamokat elérő hibridek közé tartozik. Az Olek (FAO 370) ugyancsak intenzív feltételek közé ajánlott, magas hozamképességét és termésstabilitását a gyengébb évjáratokban is megőrzi. A Somodor (FAO 410)  újgenerációs intenzív feltételek közé ajánlott hibrid, viszonylag alacsony, de kiváló terméspotenciállal egyúttal adaptációs képességekkel is rendelkezik. Csöveinek hatékony vízleadó képessége termesztésének gazdaságosságát is elősegíti.

Marton Genetics

A VP Agro által a jövő évi szezonra ajánlott kukorica hibridek közül az RGT Hexxagone (FAO 400) kettős hasznosítású kombinált hibridet ajánlotta az itteni termelők figyelmében Ladislav Balascák, amelynek magas hozamképessége mellett a szárazságtűrése is kiemelkedő, (ez egyre fontosabb tényezővé válik a kiválasztás szempontjaiban, főleg az utóbbi időszak rapszodikus időjárási viszonyai miatt). Plaszticitása, alkalmazkodó képessége különböző feltételek között is lehetővé teszi a hatékony termesztését, nagy zöldtömege a biogáz üzemeknek is megfelelő alapanyagul szolgál. Az RGT Reaxxion (FAO 320) kiemelkedő hozamképességgel bíró szemes hibrid, amely termésstabilitásával és stressztűrő képességével is felhívja magára a figyelmet. Korai virágzás, jól berakódott csövek, gyors vízleadás és kiváló egészségi állapot jellemzi.

A Rapool forgalmazásában a Saaten Union nemesítései közül Juhász Péter területi képviselő a Kabanero (FAO 350) szemes hibridet elsősorban a kedvezőtlenebb termesztési feltételek között gazdálkodóknak ajánlotta, lévén, hogy ez a hibrid gyengébb extenzív feltételek között különböző évjáratokban is megtartja hozamstabilitását. Kiváló vízleadó képessége termesztésének gazdaságosságát is alátámasztja. A Replik (FAO 370) tipikusan a kukoricatermesztő körzetbe való hibrid, elsősorban hozamképességével tűnik ki, de jól teljesít a gyengébb feltételek között is. Stressztűrő képessége szárazságok és a nagy melegek idején is megvédi a növényt a kedvezőtlen feltételek negatív következményeitől, erős szára van, nagyon jó a vízleadó képessége, egyúttal a fuzáriumos betegségekkel szemben is nagyon jó ellenálló képességet mutat.

Rapool

Mikle Tibor a Saatbau területi képviselője gondban is volt, hogy az általuk itt felvonultatott hibridek közül melyiket ajánlja a termelők figyelmébe. Az újabbak közül az Estevio (FAO 360) középkorai érésidejű, magas hozamképességű szemes hibrid, amelyik alacsony habitusa ellenére szépen kifejlett, jól berakott csöveket növeszt, ezek biztosítják a magas hozamokat. Kiváló szárazságtűrő képességgel rendelkezik, ami a térségben ugyancsak fontos szempont a hibridek kiválasztásában. A Harmonium (FAO 410) elsősorban vízleadó képességével tűnik ki, amely a tőle egy éréscsoporttal alacsonyabbakéval (FAO 350) hasonlítható össze. A szára szintén alacsonyabb, viszont hozamképességére ez nem hat kedvezőtlenül, lévén, hogy a növény a vegetáció alatt elsősorban a csövekbe összpontosítja energiáit, ami a hozamokban mutatkozik meg.

Saatbau – Mikle Tibor 

A Bayer az elmúlt években végrehajtott változtatások nyomán immár a Dekalb hibridek forgalmazását is végzi. Az itteni kínálatból Csidey Ferenc területi képviselő két intenzív feltételek közé ajánlott hibridet emelt ki. A DKC 4897 (FAO 390-410) középkorai érésidejű, rendkívül magas termőképességű szemes hibrid. Kiváló termőhely- és évjárat-stabilitással rendelkezik, magas terméspotenciálját, erőteljes kezdeti fejlődése, erős szára és gyökérzete, valamint kiváló egészségi állapota is alátámasztja. Stressztűrő képességének köszönhetően az aszályos években is jól teljesít. A DKC 5182 (FAO 450-460) éréscsoportjában csúcshozamokra képes szemes hibrid, szára gyökere erős, vízleadása gyors, ezért elsősorban a magas terméspotenciállal rendelkező területeken, kifejezetten intenzív technológia mellett javasolt a termesztése. Hozamnövelés érdekében kifejezetten jól reagál a tőszámsűrítésre, ezen a területen egy igazi „versenyló” a rekordtermés eléréséhez.

Az RWA Slovakia az utóbbi években jelentős mértékben megújította az általa forgalmazott kukorica hibridek portfólióját, és főleg a szemes hibridek kategóriájában a terméshozamok mellett, a termésstabilitásra és a különböző termesztési feltételekhez való alkalmazkodási képességre helyezte a hangsúlyt a köztermesztésbe ajánlott hibridek kiválasztásában. Marián Baciak a cég területi képviselőinek csoportvezetője szerint e fenti megfontolások alapján került bele 2 évvel ezelőtt a kínálatba pl. az Inclusiv (FAO 410), amely termőképesség tekintetében egyértelműen a legmagasabb hozamcsoportba tartozik, nagy teljesen kitöltött csövei átlagosan 20 szemsorral ennek bizonyítékai. Ugyanakkor termésstabilitását a különböző évjáratokban is jól megőrzi, kiváló stressztűrő képessége révén a szárazabb feltételek között is jól termeszthető. A tavalyi év újdonságai közül a Persic (FAO 430) szemes hibrid, magas, erőteljes növekedésű száron korán virágzik, ami a sikeres megporzást és megtermékenyülést biztosítja, magas terméspotenciálja a különböző évjáratokban és termőhelyeken is megbízhatóan érvényesül. A Tweetor-t (FAO 450) szintén magas, erőteljes növekedés jellemzi, az erős gyökérzet és szár megvédi a ledőléstől. Magas hozamképességét 18-22 soros csövek, a sorokban 35-42 szem biztosítják. Az idei szezonra ajánlott újdonság a Gloriett (FAO 380) terméspotenciálja a 400 éréscsoportba tartozókéval vetekszik. Rendkívül gyors és erőteljes kezdeti növekedés jellemzi, a közepes magasságú szárakon vastag csöveket növeszt, amelyek 18-20 szemsorral rendelkeznek. Kiemelkedő szárazságtűrő képessége révén az aszályos évjáratokban is jól teljesít. Gyors, és erőteljes vízleadása a korábbi érésidejű hibridekéhez közelít, ami a termesztés gazdaságosságát javítja. Nagyon jól alkalmazkodik a különböző talajokhoz és egyéb termőhelyi feltételekhez. Említést érdemel még a Mas 43P szemes hibrid, amely az általuk kizárólagosan forgalmazott francia Maisadour nemesítő cég hibridje, kiváló adaptációs képessége révén különböző feltételek között is megbízhatóan teljesít, termésstabilitása mellett kiváló vízleadása a termesztés gazdaságosságát javítja.

A Syngenta kukorica hibridjei közül az újdonságok jellemző tulajdonságait emelte ki Sándor József, a cég területi képviselője. Az SY Ignis (FAO 350/360) kettős hasznosítású hibrid, Artesian védjeggyel garantált szárazság- és stressztűrő képesség, megbízható hozamstabilitás és kimagasló terméspotenciál jellemzi. További figyelemre méltó tulajdonsága, hogy a korai vetést is jól viseli. Magas, erőteljes szára, nagy zöldtömege silózásra is alkalmassá teszi. Az SY Solandri (FAO 380/390) ugyancsak kettős hasznosítású újdonság, vastag nagyméretű csövekkel, termesztése során magas hozamokkal reagál az intenzív termesztéstechnológiai feltételekre. Vízleadó képessége is kiváló, a forgalmazó szép reményeket táplál jövőjével kapcsolatban. Az SY Minerva (FAO 430) a későbbi éréscsoportba tartozik, így hozamképessége is ennek megfelelően magasabb, ugyanakkor a magasabb termések eléréséhez igényli az intenzívebb termesztési feltételeket. Szárazság- és egyéb stressztűrő képességét az Artesian védjegy igazolja, hozamstabilitás és erőteljes, gyors vízleadás jellemzi. Jelentős zöldtömegének köszönhetően silózásra is kihasználható.

Syngenta – Sándor József

A nemrégiben létrehozott Lidea vetőmagforgalmazó cég Kamocsán felvonultatott kínálatából az ES Midway (FAO 330), a Palizi CS (FAO 360) és a Topkapi (FAO 410) számíthat a termelők érdeklődésére. Cser Dénes és Stanislav Králik a cég illetékes képviselői szerint a Midway a gyengébb termesztési és környezeti feltételek között is nagyon jó teljesítményt nyújt, egyúttal kiváló hozamstabilitással és erőteljes, gyors vízleadó képességgel is rendelkezik.   A Palizi CS elsősorban hozamstabilitásával tűnik ki a különböző évjáratokban, erőteljes kezdeti növekedés jellemzi, stabilitását kiváló egészségi állapota is alátámasztja. A Topkapi alacsonyabb növekedésű szemes hibrid, amelynek hozamképessége mellett további fontos erénye és előnye a kiváló egészségi állapot és a betegségekkel szembeni fokozott ellenálló képesség. Ezt egészíti ki a gyors és erőteljes vízleadó képessége, amely a termesztésének a gazdaságosságát is biztosítja. Potenciáljának érvényesítéséhez intenzív feltételeket igényel, ugyanakkor termőképessége alapján a forgalmazó kínálatának egyik vezérhajójaként számolnak vele.

Lidea

Az Asra kínálatából Richard Samson kereskedelmi képviselő a Mayflower (FAO 360) szemes hibridet emelte ki, amely kifejezetten magas terméspotenciállal rendelkezik, erős kezdeti növekedés és nagyon jó stressztűrő képesség jellemzi. A növény alacsonyabb, egységes növekedésű állományt nevel, sikeres termesztése az átlagosnál magasabb intenzitású feltételeket igényli. Nagyon jó vízleadó képességgel is rendelkezik. Az ES Hornet (FAO 420) kettős hasznosítású kombinált hibrid, szemesnek és silózásra is termeszthető. Hozamképessége kiemelkedő, a stresszhelyzetekkel szemben ellenálló, így a szárazabb térségekben is biztonsággal termeszthető. Erős gyökérzete van, nagyon jó az egészségi állapota és magas szintű termésstabilitással tűnik ki.

Asra – Richard Samson

A rendezvényen a KWS és a Limagrain is felvonultatta a következő szezonra összeállított termékkínálatát, ezeket az említett cégek által tartott önálló szántóföldi bemutatókról szóló cikkekben ismertetjük.

A Szegedi Gabonakutató kukorica hibridjeit idén ugyan nem láthatták Kamocsán a szakmai nap résztvevői, de Barczi Sándor a magyarországi nemesítő cég szlovákiai képviselője röviden tájékoztatást adott a jövő évi termesztési szezonra ajánlott hibridekről, közülük elsősorban az újdonságokra összpontosítva. A szemes hibridek kategóriájában a GK Bajnok (FAO 390) új, középkorai érésű szemes kukorica, kifejezetten az intenzív kukoricatermesztési körzetekbe ajánlott. Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik, betegség-ellenállósága is kiváló.. Hengeres, vastag csövei vannak, ledőlésre nem hajlamos, gyökérzete erős. A GK Lehel (FAO 450) a Gabonakutató legújabb FAO 400-as siló hibridje. Kimagasló zöldtömeg és szárazanyag produkcióra képes. Az állami fajtakísérletekben nagyon jó eredményeket ért el. Magas szárazanyag produkciója jó emészthetőséggel párosul. Zöld száron érő tipus. Nagyon jó szem:szár aránnyal takarítható be.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda májusi száma

Májusban, a naptár szerinti utolsó tavaszi hónapban a háztáji kertekben és a termelő gazdaságokban is teljes ütemben folyik …