Ígéretekkel teli a padlás…

Idézhetnénk a népi bölcseleten alapuló közmondást a tárcavezető és a miniszterelnök aratási „villámlátogatása” során tett kijelentése kapcsán, amely egyelőre a „nesze semmi, fogd meg jól” elvet követve ígért többek között korrupciómentes szebb jövőt az ágazati szereplőknek. Visszagondolva az előző évek hangzatos koncepciókban megfogalmazott fejlesztési és felzárkóztatási programokra abban mindenki egyetért, hogy a hazai agrárágazat sikeres működésének alapfeltétele a tiszta, átlátható, korrupciómentes gazfasági környezet, de meghatározó eleme a kis- és középvállalkozások, illetve a családi gazdaságok működésének és fenntartható fejlődésének biztosítása is. Ezt a gondolatot már sokan és sokszor hangoztatták, de lényeges változások ez idáig nem történtek. Nem alakult ki olyan társadalmi környezet, amely a jogalkotással, a gazdasági feltételrendszerrel, a fenntartható környezetfejlesztéssel vonzóvá tegye a vidéki életet azok számára, akik a vidéki életforma jellegzetességeit és értékrendjét tudatosan felvállalják. A gazdálkodni akarók és tudók számára olyan feltételeket kellene biztosítani, amelyekkel helyzetbe tudják hozni azokat, akik számára az ágazatra jellemző összes nehézség és buktató ellenére még mindig a föld jelenti a megélhetést és a gyarapodást. Mert vannak még olyanok, akik hisznek abban, hogy ebben az országban is kemény és tisztességes munkával lehet biztosítani a saját, a család esetenként egy közösség megélhetését, a szükségleteinek a kor követelményei szerinti kielégítését.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az önálló, saját munkájukból élő, nem a mindenkori hatalom kegyeitől függő gazdálkodók a hatalommegosztási gyakorlat túszaivá váltak. Az ágazat kétségbevonhatatlanul fejlődött ugyan, de az átalakítások eredményeként a nagyok nagyobbak lettek, a kisebbek pedig még kisebbek, vagy feladták. Magyarázhatjuk ezt közgazdasági fogalommal a piaci verseny következményeként, de felmerül a kérdés, miért csak az erősebb kutya elvén működő mechanizmusok érvényesülnek? Az államnak igenis van szerepe, kell, hogy szerepe legyen a vidéki élet, a helyben maradás és a tisztességes megélhetés feltételeinek kialakításában, fenntartásában. Az ágazati versenyképességet fejleszteni kívánó tervekben ezeknek az elveknek is kell, hogy legyen létjogosultságuk.

Szilvássy László

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda áprilisi száma

Az időszerű havi kerti tennivalók összefoglalója mellett a Jó Gazda április száma részleteen is foglalkozik az …