Am Agro Udvard

A növényvédelmi hatóanyagok jelentős mértékű kivonása a forgalomból és a termelői gyakorlatból új helyzet elé állítja nemcsak a készítmények forgalmazóit, hanem a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő gazdálkodókat is. Egyrészt a még meglévő, engedélyezett hatóanyagokat tartalmazó készítményeket kell az egyes növények termesztéstechnológiai folyamatába illesztve új kombinációkba foglalva a termelők figyelmébe ajánlani, illetve a gazdálkodóknak is meg kell ismerkedniük az eddig használatos készítmények helyett ajánlott újabb szerkombinációkkal.

A nyitrai székhelyű AM-Agro Kft., amely korábban elsősorban a cukorrépa termesztés-technológiai igényeinek kiszolgálására szakosodott, néhány évvel ezelőtt jelentős szerkezetváltással és kibővített portfólióval immár a meghatározó szántóföldi növények növényvédelmi technológiájához kidolgozott komplex szerkínálattal szólítja meg a szlovákiai termelőket.

Az említett hatóanyag-kivonás az ő tevékenységüket is érzékenyen érinti, erre reagálva az idei Udvardon megtartott hagyományos évadnyitó szakmai rendezvényükön sem kerülhették meg e témát. Villár Gábor a cég kereskedelmi igazgatója egészen az 1970-es évekre visszamenőleg vázolta fel a növényvédelmi hatóanyagok fejlődéstörténetét napjainkig, az atrazín alapú készítményektől kezdve az ezredfordulóig egyre bővülő, különböző hatóanyagcsoportokat magába foglaló szerkínálatig, majd az ezt követő évtizedben beindított tiltási folyamat eredményeként keletkezett bizonytalan helyzetig, amely továbbra is folytatódik, s ki tudja, hol áll meg. Uniós források alapján ugyanis további hatóanyagok forgalomból való kivonásával lehet számolni, amely tovább csökkenti a termelők rendelkezésére álló készítmények és kombinációs lehetőségek számát.

Villár Gábor

Villár Gábor szerint a hatóanyag-kivonások kétségtelenül szigorú intézkedésekkel szabályozott kockázatát hazárdjátékok mintájára próbálja kezelni az unió. A hozzáférhető statisztikai adatok szerint az említett témakört szabályozó 1107/2009 sz. uniós rendelet alapján az elmúlt évtizedben 50-60 hatóanyagot vontak ki a forgalomból, amely mintegy ezer konkrét készítményt érintett. Ugyanebben az időszakban kb. ugyanennyi új hatóanyagot jelentettek be jóváhagyásra, de ezek közül csak 8 került engedélyezésre, amelyekből 20 új konkrét készítmény jutott el eddig a termelőkhöz. Felhívta a figyelmet egyes hatóanyagcsoportok alkalmazásának tervezett betiltására, többek között a glifoszát alapú készítményekre, amelyeket 2022-ig kell kivonni a forgalomból, ugyanakkor egyes tagországokban már most leállították az alkalmazását. A klórpirifosz alapú készítmények esetében még szorosabb időhatárt szabtak meg: 2020. február 16-i határidővel vonták ki őket a forgalomból, a tagországok termelőinek pedig csak április 16-ig hagyták meg a lehetőséget arra, hogy a meglévő készleteiket felhasználják. A chlorotalonil alapú készítmények forgalmazási és kijuttatási határidejét ez év május 20-ig szabták meg az illetékesek. Szóba került a nálunk elfogadott ún. Lex Csallóköz néven elhíresült jogszabály is, amely 98 konkrét növényvédelmi készítmény alkalmazását tiltotta meg az ország legnagyobb ivóvízkészlete felett gazdálkodó térségben. S noha az új hatóanyagok kifejlesztése és bevezetése ezután sem áll meg, a helyzet egyúttal a permetszerek megrendelésének és kiszállításának menetét is új megvilágításba helyezte, a forgalmazóknak és a termelőknek a legtöbb készítmény megrendelése esetében immár fél éves szállítási határidőkkel kell számolniuk.

A környezeti feltételek változásai, főleg a csapadékviszonyok és a gyomflóra alakulása a hatóanyagok kivonásával együtt a cukorrépa növényvédelmi technológiájában is jelentős módosításokat váltott ki, hangsúlyozta előadásában Martin Mráz az AM-Agro ügyvezető igazgatója, aki a korábban már visszaszorult preemergens növényvédelmi kezelések újbóli alkalmazását ajánlotta a résztvevők figyelmébe. A preemergens kezelések mellett külön kiemelte a cukorrépa vetésterületének őszi előkészítésének és gyomkezelésének fontosságát. A cukorrépában használt gyomirtó szerek hatóanyagai közül idén kivonásra kerülő desmediphan és chloridazon több készítményt is érint, de ezek az idei szezonban még alkalmazhatók lesznek. Az előadó hangsúlyozta, hogy a desmediphan, amely elsősorban a libatop féle gyomok ellen ajánlott, nemcsak preemergensen, hanem minden posztemergens alkalmazásba is javasolt. A fekete csucsor ellen egy új készítmény, a Grometha Pro áll rendelkezésre, a Safari nevű készítmény alkalmazásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az előírt permetezési feltételek pontos betartásával nem alakul ki fitotoxicitás. A gyomkezelések alapelvei között hangsúlyozta a szerek hatékony kombinációit, a kezelések közötti idő lerövidítését, az ajánlott adalékanyagokkal való kiegészítésüket.  A gombaölőszeres kezelésekre meglehetősen széles portfólió áll a termelők rendelkezésére, de a szerkivonások miatt itt is változások várhatók. Egyelőre úgy tűnik, hogy a tetrakonazol és azoxystrobin, valamint a réz és kén alapú készítmények továbbra is érvényben maradnak. A réz alapú készítmények (Cupromix) levéltrágyaként is használhatók, ugyanakkor tank-mix kombinációban 1 liter feletti adagban fungicid hatással is rendelkeznek. A további levéltrágyák és stimuláló szerek (Samppi, Asahi SL) alkalmazásához ingyenes levélanalízist is felajánlott a termelők számára.

Martin Mráz

Martin Mráz hangsúlyozta, az általuk kidolgozott cukorrépa növényvédelmi programok komplex javaslatot tesznek az összes várható növényvédelmi probléma megoldására, a programot azonban minden esetben a helyi feltételekhez és a kialakult helyzethez igazítják.

Napjaink egyik legnagyobb környezeti és termesztéstechnológiai problémája a fokozatos felmelegedés következtében fellépő csapadékhiány és szárazság, amelynek kezelésére különféle megoldásokat javasolnak a szakértők. Ľubomír Marhavý, a talajok termékenységi problémáival foglalkozó szakember új megvilágításba helyezve elemezte a termőtalajok vízkészletének hatékony megőrzését, amelyben elsősorban az élő talaj, az aktív talajéletet biztosító mikroorganizmusok tevékenysége játssza a főszerepet. Ezek megfelelő életfeltételeinek biztosításával képesek lehetünk a saját területünkön leesett csapadék hatékonyabb megőrzésére. A megfelelő struktúrával, levegőzöttséggel, humuszkészlettel és a benne élő mikroorganizmusokkal rendelkező egy köbméter talajban például 200-500 liter víz tárolása lehetséges. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy az adott talajban meglevő mikroorganizmusok tevékenységét lehetőleg ne bolygassuk különféle mechanikus beavatkozásokkal, pl. szántással, a talaj megfelelő takarásával, a köztes növények technológiába való beállításával adjunk lehetőséget a mikroorganizmusok folyamatos tevékenységéhez, biztosítsuk a szükséges humusztartalmat, ezzel a talaj biológiai aktivitásának fenntartását. Az előadó úgy vélte, hogy a hatékony vízgazdálkodás érdekében az öntözés újabb felfuttatása mellett/helyett sokkal nagyobb lehetőség áll a termelők rendelkezésére a megfelelő talajélet kialakítása révén. A vízkészletek megőrzése érdekében javasolt az egykori vízelvezető csatornákban elfolyó vizek szabályozása, fenntartása, talajkímélő művelési technológiák (stripp-till, no-till) alkalmazása, a talaj takarása mulcsozással, vagy köztes növényekkel, egyúttal a talajélet támogatása biostimulátorokkal. A csökkenő vízforrások miatt az elkövetkező időszakban ezeknek az említett tényezőknek a termesztéstechnológiai gyakorlatba való bevezetése hosszabb távú megoldást kínálhat a problémákra.

A hazai termesztési struktúrákban az utóbbi években egyre nagyobb szerephez jutó őszi káposztarepce tavaszi növényvédelmi kérdéseinek megoldására javasolt készítményeket Daniela Vargová, az AM-Agro munkatársa ismertette.  Az ajánlott rovarölő szerek közül idén kiesik a Pyrifos 480, így a termelők a Cythrin Max, Trebon 20 EC, Aceptir 200 ES közül választhatnak. Gombaölőszeres kezelésekre az AM Extra plus és a Starpro 430 SC áll rendelkezésre, gyomirtásra az Aligram és a Cliophar 600 SL készítmények vehetők igénybe. A repceállományok növekedésének támogatására és a betakarításkori veszteségek csökkentésére az Asahi SL, Clinic TF/Boom Efekt valamint az Elastiq Ultra készítmények használhatók. A készítményeket négy ún. csomag kombinációban is felkínálják a termelőknek meghatározott területegységre kiszámított kedvező áron.

Karel Ríha neves csehországi növényvédelmi szakember a gabonafélék és a repce növényvédelmi kérdéseit vizsgáló előadásának bevezetőjében sokakat meglepő bejelentést tett: a NASA munkatársaira hivatkozva állította, hogy a Föld felmelegedését nem a fosszilis energiaforrások felhasználása okozza elsősorban, hanem a Föld tengelyének elmozdulása.  Részletesen elemezte a növények és a tápanyagok közötti kapcsolatrendszert, külön foglalkozott az egyes mikroelemek szerepével, amelyek a vegetáció alakulásában fontos szerepet töltenek be. Többek között kitért a klór, a szilícium, az alumínium, a vanádium és az ezüst, valamint a huminsavak hatásaira, amelyek a gyökérrendszer fejlődésének támogatása mellett a tápanyagok felvételében is segédkeznek. Rámutatott az alkalmazott acetilszalicil-sav vízháztartásban betöltött szerepére, amely egyes terményekben 10-20 százalékos hozamtöbbletet is eredményezett. Felhívta a figyelmet a gyökerek megerősítése érdekében minél korábbi tavaszi, kén- foszfor- valamint nitrogén-trágyázásra, a növekedésszabályozó fungicid kezelések fontosságára.

A gabonafélék tavaszi kezelése ma már szoros összefüggésben áll az állományokban elvégzett őszi gyomirtással, amelynek hatékonyságáról egyre több termelő bizonyosodik meg a gyakorlatban. Svoren Pál az AM-Agro munkatársa is ezzel a megállapítással kezdte tájékoztatóját, amelyben az ismert készítmények mellett az újdonságokat részletesen is bemutatva ajánlott készítményeket a kínálatukból. Gyomirtásra az Amazon, az Assynt, Fence és Flame Duo  állnak rendelkezésre. A Flame Duo újdonságként elsősorban a széleslevelű gyomfajták ellen ajánlott, kifejezetten a ragadós galaj elleni specialistaként tartják számon. Hatóanyaga tribenuron-methyl és florasulam. Tribenuron-methyl a hatóanyaga az ugyancsak újdonságnak számító Assynt-nak, amely a kétszikű gyomok posztemergens kezelésére javasolt. Jellegzetessége, hogy kiváló kombinációs partner a többi készítményhez. Az állományok gombaölőszeres védelmére az AM-Agro önnálló fungicidellenes startégiát alakított ki mind a gabonafélékben, mind pedig az olajnövényekben. A fungicidek kínálatában az Afrasa Triple, az AM Extra Plus és a Duett Ultra alkotják az ajánlott készítmények körét. Közülük az AM Extra Plus 16 növényfajtára szóló engedélyokirattal rendelkezik a betegségek széles köre ellen. Preventív és kuratív (gyógyító) hatása is van, ráadásul két szisztémikus hatóanyaga, az azoxystrobin és a cyproconazole képes az új hajtásokba is felszívódni, erős zöldítő hatásuk mellett pedig közreműködnek a termésképzés folyamatának meghosszabbításában, így a terméshozamok növelésében is.  A Duett Ultra szisztémikus és kontakt hatású hatóanyagai ( epoxiconazole és thiophanate-methyl) révén a betegségek széles köre ellen hatékony, többek között a kalászfuzariózis ellen is. Preventív, kuratív és eradikatív hatása révén a gabonafélékben a vegetáció alatt maximálisan 2x alkalmazható, preventíven vagy közvetlenül a fertőzés megjelenése után kell kijuttatni. A Cloril (chlorothalonil)  elsősorban a szeptoriózis elleni speciálista, kontakt hatása a gabonafélék mellett a burgonyában , a paradicsomban és az uborkában is jól érvényesíthető a gombás betegségek ellen. Egyetlen megkötése, hogy csak idén május 20-ig alkalmazható. A Starpro 430 SC (tebuconazole) a rozsdafélék elleni védekezésre ajánlott, szisztémikus hatása a levelek és a kalászok (fuzárium) védelmében érvényesül. A biostimulátorok és növekedésszabályozó készítmények keretében az Asahi SL, az Amceron és az Amcel készítmények is említésre kerültek.

Svoren Pál

A kukorica és a napraforgó tavaszi növényvédelmében alkalmazott gyomirtó készítmények hatékonyságát Villár Gábor vette górcső alá, aki részletesen elemezte az egyes hatóanyagokat tartalmazó herbicidek talajreziduális (talajon át ható) hatásait az egyes gyomfajtákra, aminek különösen az időszerű csapadékhiányos feltételek között van jelentősége. A kukorica gyomvédelmére az AM-Agro kínálatában nyolc készítmény áll rendelkezésre (Camix,Barracuda, Zeagran 340 SE, Desormone, Ponant, Bandera, Hector 53,6 WG és Sulcogan 300 SC). Közülük a Barracuda és a Ponant készítmények alkotják a kedvelt, kedvező árú ún. csomagok alapjait további készítményekkel kiegészítve, amelyekből hármat kínálnak a termelőknek Turbo, Complett, és Residual változatokban az egyes speciális esetek kezelésére. A rovarölő szerek közül a kukoricamoly és a kukoricabogár ellen a Cythrin Max ajánlott. A napraforgó védelmére alkalmazott Clearfield technológiában az imazamox hatóanyagot tartalmazó Amazon két változatban áll rendelkezésre, önállóan illetve Pendicol-lal kiegészítve. A Pendicol 33 EC a szójában is alkalmazható, itt az AM Extra Plus van még a kínálatukban.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda áprilisi száma

Az időszerű havi kerti tennivalók összefoglalója mellett a Jó Gazda április száma részleteen is foglalkozik az …