A gyümölcsfák nyári szemzése

A nyár folyamán a háztájiban az egyik legfontosabb teendő a szemzés. A műveletnél, a megfelelő szemzőhajtás kiválasztása mellett (ezeket csak egészséges, bőven termő, lehetőleg több éven át megfigyelt fáról szedjük), döntő szerepe van az alany megválasztásának is.

A gyümölcsfák szemzésének idejét általában az alany szerint határozzuk meg. Ezzel lehetőség nyílik a gyümölcsfacsemete fejlődésének szabályozására, valamint az adott termőhelyi viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A szemzés alanyfejlődést szabályozó szerepe mind a korona nagyságára, mind a termőre fordulás idejére és a fa termőképességére kihat. A törpe, a féltörpe és az erős növekedésű alanyok segítségéve – főleg az almánál – olyan egyedek nevelhetők, amelyek leginkább kielégítik a termesztési cél alapján megválasztott művelési mód (koronaforma) és a fajták által támasztott követelményeket. Az alany megválasztásával javítható a fák alkalmazkodóképessége a termőhelyhez, elsősorban a talajviszonyokhoz. Közülük a talaj kötöttsége, levegő- és vízellátása (telítettsége) az a fizikai tulajdonság, amelyet az alany megválasztásakor érdemes figyelembe venni.

Először is érdemes leszögezni, hogy a háztájiba, hobbikertbe csak törpefákat ültessünk, s azokat termőkaros és karcsú orsónak, vagy sövénynek neveljük.

Törpésítésre elsősorban gyökérnyakba szemzett alanyokat használnak. E csoporton belül egyértelműen az első helyre kell sorolni az M 9-es alanyt. A nagyon meleg, száraz, homoktalajú területeket kivéve valamennyi termőhelyen jól érzi magát, különösen a hűvösebb, csapadékosabb mikroklímában. Gyenge növekedése miatt csak olyan famagasságot ér el (karcsú orsó vagy sövény esetében), hogy a termés a földről is szedhető. Gyökerei azonban törékenyek, ezért a kidőlés ellen a karcsú orsófákat célszerű karóval, a sövényfákat támrendszerrel megerősíteni.

Szintén a törpe alanyok közé tartozik az M 27-es; jó talajokon, hűvös, csapadékos területeken, öntözési lehetőség mellett vehetjük számításba az erős növekedésű, később termésre forduló fajták számára.

A törpe alanyok közé tartozik még az M 26-os is, amely az M 9-nél valamivel erősebb fejlődésű és szilárdabb gyökérzetű fákat nevel, ezért a gyengébb növekedésű és a termékenyebb fajták alanyaként használjuk fel.

Megemlítendő még, hogy a törpe alanyok mellett jelentős szerepük van a féltörpe alanyoknak, melyek közül az M 4, M 2, az MM 106, továbbá az M 1 és az MM 111 felel meg a mérsékelt törpésítés céljaira. Közülük nagyon jelentős az M 4; ez elsősorban a Jonathán alanyaként érdemel figyelmet, mégpedig olyan helyen, ahol nem tudunk öntözni. Az M 2 a melegebb területeken is jól érzi magát, és pl. a Starkingnak egyértelműen megfelel. Az MM 106 főként a Golden Deliciousszal ad jó eredményeket. Az M 4-nél valamivel erősebb fejlődést biztosítanak az M 1 és az M 111-es féltörpe alanyok. Főleg a meleg, száraz területeken és a homoktalajokon váltak be. (sz)

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júliusi száma

A Jó Gazda áprilisi száma az időszerű kerti tennivalók taglalása keretében összefoglalja a legmelegebb nyári hónapban esedékes …