Józan Gáspár a kukoricatermesztés szlovákiai viszonyait és a saját körzetében tapasztalt tanulságokat elemezte

Vetőmag és vegyszer együtt

Noha 2019-ben elvileg már lezárult a Bayer és a Monsanto közötti fúzió folyamata, a 2020-as esztendő még átmeneti évnek számít majd az immár Bayer néven működő nemzetközi nagyvállalat tevékenységében – tájékoztatta a délnyugat-szlovákiai térség termelőit Józan Gáspár a Bayer szlovákiai területi képviselője a partnereiknek Dunatőkésen megtartott elsősorban kukoricával foglalkozó szakmai rendezvényen. Azzal a kiegészítéssel, hogy az új szerkezeti struktúrában ugyan továbbra is a Dekalb védjegyű vetőmagjait, és a Bayer növényvédelmi készítményeit ajánlják és forgalmazzák majd a cég kereskedelmi képviselői, de már együtt kínálják a partnereiknek, tehát vetőmagot és vegyszert is egy vállalattól rendelhetnek majd a gazdák. Egyúttal felhívta a figyelmet növényvédelmi készítmények kínálatában várható változásokra is, amelyek az egyes hatóanyagok alkalmazásának betiltásával kapcsolatban új helyzet elé állítják mind a gyártókat és forgalmazókat, mind pedig a termelőket. A legfrissebb információk szerint a következő időszakban néhány hatóanyagot kivonnak a forgalomból (desmediphan, methiocarb triadymenol-2020), ugyanakkor egyelőre még nem teljesen egyértelmű a neonikotinoidok közé tartozó thiacloprid sorsa. A hivatalos eljárási rend szerint amint nyilvánosságra hozzák az ennek a betiltását elrendelő határozatot, a gyártónak és a forgalmazónak még 6 hónapja marad a kivonással kapcsolatos teendők megtételére.

Az egész világon ismert amerikai vegyszergyártó és nemesítő cég rövid fejlődéstörténetét, növénynemesítő részlegének Dekalb védjegyű kukorica hibridjeit, a nemesítésükben elért eredményeket valamint a legfrissebb újdonságokat Csidey Ferenc mutatta be. Előadásában kitért az 1912-ben Illinois államban (USA) létrehozott eredetileg talajnemesítéssel foglalkozó cég első hibridjére (Dekalb 543), amely 1933-ban került forgalomba, egyúttal kiemelte az elmúlt 80 év során a nemesítésben felhalmozott hatalmas ismeretanyagot, a rendelkezésre álló széles génalapot, valamint a nemesítésre fordított jelentős forrásokat, amelyek eredményeként a Dekalb hibridek a szegmensükben a világ élvonalába tartoznak.

A világcég közép-európai nemesítési központja a magyarországi Szatymazban található, a nálunk forgalmazott szemes kukorica hibridek zöme innét származik, vagyis ebben a térségben, az itt uralkodó környezeti feltételek között lettek kinemesítve. Egyedi tulajdonságaik között a stabil és magas terméshozam mellett immár a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodó képesség is egyre fontosabb szerepet kap. Fajtakínálatukban a legkorábbi érésidejű hibridektől (FAO 200) a legkésőbbi (FAO 600) hibridekig a bőség zavarával is küszködnek, a dél-szlovákiai piacra ajánlott hibridjeik elsősorban a FAO 350-400-as éréscsoportba tartoznak. Ezek egyike a DKC 4792 (FAO 380) szemes hibrid újdonság, amely rendkívül nagy terméspotenciállal rendelkezik (15 t/ha feletti hozamokkal), ugyanakkor jól alkalmazkodik a szárazsághoz is. Rendkívül gyors kezdeti növekedés, kiváló egészségi állapot és a fuzáriumos fertőzésekkel szembeni fokozottabb ellenálló képesség jellemzi. A DKC 4541 (FAO 360) a 2018-as év újdonsága volt, hozamképessége és egészségi állapota mellett a hidegtűrő képessége emelhető még ki, ami korábbi vetését is lehetővé teszi. A DKC 5092 (FAO 420) ugyancsak újdonság a kínálatukban, tulajdonságai közül a terméspotenciál és az alkalmazkodó képesség mellett elsősorban kiváló vízleadó képessége emelhető ki, ami a 300-as éréscsoportba tartozó hibridekhez hasonlítható. Potenciálját jellemzi, hogy két év fajtavizsgálati kísérletek eredményei alapján vették nyilvántartásba. A DKC 5031(FAO 460) és az ún. vaxy hibrid klónjának termése élelmiszeripari célokra is kihasználható. Ez a hibrid magas terméspotenciálját elsősorban a melegebb éghajlatú térségekben, vagyis Dél-Szlovákia termesztői körzeteiben képes a legjobban érvényesíteni, ahol az esetleges szárazabb feltételekkel is jól megbirkózik. A DKC 4717 és a DKC 5007 az utóbbi két évben a legkeresettebb hibridjeik közé tartoztak. A DKC 4717 (FAO 400) elsősorban nagyméretű hengeres csöveinek hozamképessége alapján került a termesztők érdeklődésének középpontjába, kiváló vízleadó tulajdonsága, stressztűrő képessége és a termesztési feltételekre való kiváló reagáló képessége a szemes hibridek portfóliójában az egyik alapvető hibriddé avatta. A DKC 5007 (FAO 440) a dél-szlovákiai termesztési körzetbe szánt kínálat egyik meghatározó eleme, termésstabilitása, stressztűrő képessége, hengeres, jól berakott csövei, kiváló vízleadó képessége teszik erre alkalmassá. A henger formájú kukoricacsövek előnye abban rejlik, hogy a betakarításkor a kombájnok képesek a csövek csúcsán levő szemeket is lemorzsolni, így a számítások szerint hektáronként  akár 50-60 kg-mal több szem kerülhet a tárolókba. További reményteljes hibrid a DKC 5075 (FAO 460) a DKC 5007-es utódja, amelynek terméspotenciálja kísérleti körülmények között már a 20 tonna körüli eredményeket ostromolja. Erős szára és gyökérrendszere, kiváló vízleadó képessége van. Jellegzetes hengeres, nagyméretű csövei a nagy termések biztosítékai, ugyanakkor ez a hibrid hangsúlyozott toleranciával rendelkezik a szemtelítődés időszakában fellépő stresszhatásokkal szemben. Kiváló termésstabilitását különböző feltételek között is megőrzi, de a benne rejlő potenciált elsősorban intenzív feltételek mellett, leginkább a dél-szlovákiai kukoricatermesztési körzetekben tudja érvényesíteni.

Csidey Ferenc előadásában foglalkozott a kukorica nemesítésében tapasztalható jelenlegi hozamnövelő trendekkel is. Amint elmondta, a legújabb hibridek egyedi tulajdonsága a szinkronizált (meghosszabbított) virágzási időszak, amellyel a hagyományos 3-4 napos virágzási időt 1-2 nappal meghosszabbítva komoly javulásokat lehet elérni a csövek megtermékenyítésében, ez által a hozamok növelésében is, aminek főleg szárazság idején nő meg a jelentősége.

Csidey Ferenc előadásában foglalkozott a kukorica nemesítésében tapasztalható jelenlegi hozamnövelő trendekkel

Az újabb hibrideknél már megfigyelhetők az ún. erektilis (felálló) levelek is, amelyek a kukorica növény párologtatásában fejtik ki jótékony szerepüket, lévén, hogy ezek kevesebb vizet párologtatnak, mint a pálmaszerűen lehajló nagyméretű levelek. A nemesítésben elért eddigi eredmények és a folyamatosan ide csoportosított jelentős források alapján joggal állítható, hogy a Dekalb piacvezető a kukorica hibridek nemesítésében.

A magas hozamképességgel rendelkező kukorica hibridek teljesítményének kibontakoztatásához a növényállománynak szüksége van az alapvető feltételekre, amelyek zökkenőmentes fejlődését biztosítják. Ezek egyike az elvetett kukorica állomány megfelelő növényvédelmi kezelése, amelyhez a Bayer termékkínálatában megfelelő hatékony készítmények állnak rendelkezésre. Ľuboš Žilinčík, a cég területi képviselője ezekkel ismertette meg a szakmai rendezvény résztvevőit. Bevezetőjében felhívta a figyelmet, hogy egyes növényvédelmi hatóanyagok forgalomból való kivonása az egész növénytermesztési ágazatban bonyolítja és megnehezíti mind a gyártók, mind pedig a termelők életét, és ez leginkább a kukorica termesztésében érezteti a hatását. Az egyik legproblematikusabb terület a vetőmagok csávázása, ahol a neonikotinoidok kivonásával komoly átalakításokra, technológiai újításokra van/lesz szükség. Elmondta azt is, hogy a Bayer által forgalmazott kukorica vetőmagokat a betegségekkel szemben a következő szezonra már egy új csávázószerrel, a Redigo M-mel kezelik, a rovarölőszeres kezelést (Force) szintén kérhetik a gazdálkodók, természetesen a megrendelési határidőket betartva.

A kukorica fejlődésében döntő jelentőségű a kezdeti időszakban elvégzett hatékony gyommentesítés, amellyel a növényállomány számára biztosítjuk a zavartalan fejlődéshez szükséges feltételeket. Ennek elvégzése során törekedni kell arra, hogy ezt minél nagyobb hatékonysággal, a gyomok lehető legszélesebb spektruma ellen fellépve, a kultúrnövényt minimális stresszhatásnak kitéve tegyük. A kukorica gyommentesítésének időpontját három kezelési módszerrel különböző időszakban elvégzett permetezéssel határozhatjuk meg. Az ún. preemergens permetezés a vetés előtt elvégzett talajkezelést jelenti, az ún. e-post (korai postemergens) permetezésen a növények 2-3 leveles állapotáig elvégzett kezelését értjük. Napjainkban a legelterjedtebb gyomkezelési eljárást, az ún. posztemergens permetezést a már kikelt 5-6-7 leveles növény- és gyomállományban végezzük. A Bayernek mindhárom gyomkezelési módszerhez van ajánlott készítménye.

A preemergens és korai poszt (e-post) kezelések közötti átmenet egyik meghatározó készítménye az Adengo SC, amely  rendkívül széles gyomspektrumra hat, ugyanakkor a kukoricával szembeni szelektivitása kiváló. Hatóanyagai az izoxaflutol és a tienkarbazon-metil, egyúttal ciproszulfamid néven egy új ún. széfenert is tartalmaz, amely a felszívódást és a kultúrnövény szelektivitását is erősíti.  Mindkét hatóanyagának kiváló a preemergens hatása is. Ehhez jól előkészített aprómorzsás talajra és bemosó csapadékra van szükség. Száraz időjárás esetén korai posztemergensen alkalmazva a már kikelt gyomok levelén közvetlenül felszívódva pusztítja el azokat, a talajon keresztüli hatása pedig megakadályozza a későbbi gyomkelést, és akár 2-3 hetes csapadékkiesést is képes átvészelni, hogy ezt érvényesíteni tudja. Az évelő egyszikű gyomfajok (tarackbúza, fenyércirok) ellen az Adengo SC hatékonyan pusztítja a magról kelő egyedeiket. A később kelő rizómás alakok ellen a MaisTer power alkalmazása javasolt a kukorica 4-6 leveles korában. Az előadó szántóföldi kísérletekben és a gyakorlati termelésben készült felvételekkel igazolta a készítmény hatékonyságát.

A MaisTer power a szelektív szisztémikus posztemergens készítmények közé tartozik, hatóanyagai a floramszulfuron és az iodoszulfuron-metil, valamint az Adengo-bol már ismert tienkarbazon-metil és a ciproszulfamid mint széfener a kétszikű és a fűféle gyomok ellen hatékonyak. Levélen és talajon keresztül egyaránt kiváló és hosszan tartó hatása van, kipermetezve a talajon filmréteget alkot, amely a gyomnövények széles spektruma ellen hatékony. Ráadásul nemcsak a kukoricában, hanem a burgonya és a lucerna állományok újrakelése ellen is alkalmazható.

A Laudis OD szintén posztemergens, szelektív, szisztémikus gyomirtó szer olajos diszperzió formájában, amely elsősorban gyors és erőteljes, 3-4 nap után már látható fehérítő hatásával tűnik ki. Hatóanyaga a tembotrione, isoxadifen-etil széfenerrel kiegészítve. A gyomok széles köre ellen hatékony, ugyanakkor kiváló szelektivitása van a kukoricával szemben, hatása ráadásul nem befolyásolja a vetésforgó alakítását. Az eső általi lemosása a kijuttatás után már 1 óra múlva nem veszélyezteti. A Laudis OD a piacon is egyedülálló módon, a kukorica akár 10 leveles koráig is kijuttatható.

A Capreno folyékony, vízben oldódó, klasszikus posztemergens, szisztémikus készítmény a kétszikű és fűféle gyomok irtására, kiváló talajon keresztüli hatással is rendelkezik. A tembotrione hatóanyag mellett tienkarbazon-metilt és isoxadifen-etil széfenert is tartalmaz.  A gyomnövények széles köre ellen alkalmazható, esetenként ott, ahol a Laudis nem volt kellő hatékony, a kukorica 7-8 leveles állapotában is még elvégezhető a javítás. A felsorolt gyomirtó szerekből a termesztők saját környezeti és termesztési feltételeikhez igazodva a legalkalmasabb kombinációkat alakíthatják ki.

A rendezvény befejezéseként Józan Gáspár a kukoricatermesztés szlovákiai viszonyait és a saját körzetében tapasztalt tanulságokat elemezve elmondta, hogy egyes hatóanyagok termelésből való kivonása főleg a rovarkártevők elleni védekezésben okoz gondokat. Egyúttal rámutatott a készítményekben fellelhető hatóanyagok alkalmazásának rendszeres váltogatására, hogy a rezisztencia kialakulását korlátozni tudjuk, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a készítmények alkalmazásakor mindig azok címkéjén található utasításokat betartva járjunk el. Szólt az egyes veszélyes gyomok ellen ajánlott szerkombinációkról, és felhívta a figyelmet a Lex Csallóköz néven ismertté vált ágazati jogszabály rendelkezésére is, amellyel a jövő év elejétől több mint 40 növényvédelmi készítményt vonnak ki a forgalomból.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …