Bayer szakmai konferencia

Szerkezet-átalakítás után, a fejlesztésekre összpontosítva

A Bayer működésében és szerkezetében az előző esztendőkben végrehajtott változások nyomán a cég már nemcsak kémiai és biológiai növényvédelmi eszközöket forgalmaz, hanem portfólióját egyes szántóföldi növények (kukorica és repce) minőségi vetőmagfajtáinak kínálatával is kibővítette, jelentette be Vladimír Fúzik, a Bayer Crop Science szlovákiai kereskedelmi vezetője, az idei év elején Nyitrán megtartott évnyitó szakmai rendezvényen. A Bayer a Monsantoval történt fúzió után a mezőgazdasági ágazatban (Crop Science üzletág) több szegmensben piacvezető pozíciót tölt be, összesen több mint 34 ezer alkalmazottat foglalkoztat, évi 25 milliárd eurós forgalom mellett évente csaknem 3 milliárd eurót fordít az új termékek fejlesztésére. A vállalat stratégiájában fontos szempont a folyamatos termékfejlesztés, amelynek eredményeként a világcég csaknem 100 növényvédelmi hatóanyagot és több mint 2 ezer készítményt jegyez a portfóliójában, ebből Szlovákiában 59 készítmény áll az itteni termelők rendelkezésére. A portfólióban a gyomirtó szerek, a gombaölők és a rovarirtók mellett csávázó szerek, növekedésszabályozó készítmények és kisegítő anyagok, illetve biológiai alapú ökológiai készítmények is megtalálhatók.

Vetőmagokból 28 kukoricahibrid és 5 őszirepce hibrid szerepel az idei kínálatukban. Kukoricahibridekből a több mint 100 éves nemesítői tapasztalatokkal és gazdag génállománnyal rendelkező Dekalb hibrideket forgalmazzák, amelyek nemesítése és szelektálása immár a közép-európai térség feltételei között Magyarországon zajlik. A termékkínálatuk hatékony alkalmazásához regionális képviselőik révén bevált technológiai megoldásokat és szaktanácsadást, valamint digitális eszközök igénybevételének lehetőségeit is felkínálják a partnereiknek.

Az uniós környezetvédelmi intézkedések keretében az utóbbi években betiltott hatóanyagok, illetve számuk jelentős csökkenése komoly feszültséget okoz a termelők számára, ami a gyomnövények fokozottabb rezisztenciájában is megnyilvánul.  A rendezvény szakmai vendégeként Kateřina Hamouzová a prágai Cseh Mezőgazdasági Egyetem professzora éppen erről a témáról, a gyomnövények herbicid-rezisztenciájáról tartott előadást. A herbicid-rezisztencia az egyoldalú herbicidnyomás hatására egy faj populációiban kialakuló öröklődő tulajdonság, amelynek köszönhetően az eddig érzékeny gyomnövények ellenállóvá válnak az adott hatóanyagú herbiciddel vagy azonos hatásmechanizmusú herbicidcsoportokkal szemben. Az előadó szerint a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növények esetében ma már több mint 250 rezisztens gyomfajt tartanak nyilván. Az utóbbi évtizedekben alkalmazott vegyszereknek köszönhetően a jelenleg ismert 26 herbicid hatásmódból 23 esetében már kialakult a rezisztencia.

Az említett rezisztencia kialakulásának számtalan oka lehet. Többek között a preemergens kezelések háttérbe szorulása, amelyeket a posztemergens időzítésű kezelésekkel helyettesítenek, ezek azonban gyakran már kevésbé hatékonyabbak, esetenként többszöri ismétlést igényelnek. Gondot okoznak az ugyanazon hatóanyaggal végzett megismételt kezelések, az alacsonyabb dózisú kijuttatások, illetve az indok nélkül túlzottan megemelt adagok, amelyek szintén kiválthatják a gyomok hatóanyaggal szembeni ellenálló képességének kialakulását.

A herbicid-rezisztencia növeli az adott gyomnövény túlélési esélyeit, ezek a gyomnövények túlélik a vegyszeres kezelést. Minél gyakrabban használjuk ugyanazt a hatásmódú herbicidet, annál nagyobb esélyt adunk a már részleges vagy teljes rezisztenciával rendelkező gyomnövénynek a túlélésre, és ezáltal a rezisztencia-tulajdonságok örökítésére.

Nemzetközi kutatási eredmények alapján Csehországban a nagy széltippannal fertőzött területek 5%-a rezisztens ALS-gátló készítményekkel szemben. Lengyelországban és Németországban az ALS-gátló készítményekre rezisztens populációk arányát már 10%-ra becsülik. A gyomirtó szerekre rezisztens, a termést veszélyeztető gyomnövények világszerte terjednek, így pl. az USA-ban 156 egyedi, rezisztens populációt azonosítottak gyomnövényekben. Újabban már a többszörös ún. kereszt-rezisztencia kialakulása is megjelent egyes gyomfajokban, amely főleg a vegyszer túladagolások következménye. A különböző rezisztens gyomfajok jegyzékéről nemzeti, európai és nemzetközi nyilvántartásokból lehet információkat szerezni.

A rezisztencia kialakulása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó szerek tankkeverékben vagy gyári keverékben való kijuttatásával, az előírt dózisok betartásával. Nagyon fontos, hogy a gyomszabályozás ne csak kémiai gyomirtáson álljon vagy bukjon, hanem az integrált gyomszabályozás minden lehetőségét ki kell használni.

Ehhez a témához kapcsolódott Peter Serdahelynek, a Bayer munkatársának ismertetője a hazai gyomszabályozás helyzetéről, valamint a gabonafélékben a kukoricában és a cukorrépában károsító gyomok rezisztenciájáról szerzett tapasztalatokról, amit a Bayer antirezisztens gyomirtási  technológiájának keretében alkalmazható szerek bemutatásával kapcsolt egybe. Szlovákiában a gyomirtási technológiákban nagy arányban vannak jelen az ALS-gátló készítmények, ehhez kapcsolódnak az említett hatóanyagokkal szemben toleráns kultúrnövények (pl. napraforgóban az Expres – imazamox és Clearfield technológiák). A növényvédelmi cégek folyamatos figyelmet szentelnek annak, hogy az egyes készítmények hatásmechanizmusa hogyan érvényesül, hogy a szerek ne csak 1-2 évig legyenek hatékonyak, ehhez a szerek rendszeres váltogatását, esetenként a régebbi készítmények besorolását is ajánlják. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmények hatékonyságát az időjárás is jelentős mértékben befolyásolja. A gyomok rezisztenciájának jelenléte ma már Szlovákiában is realitás, mindezt figyelembe kell venni a kezelések időzítésénél, elsősorban a gyomok fejlődési stádiumához ajánlott igazítani a permetezéseket, ügyelve gyomok magba fordulásának elkerülésére. A hatékony gyomszabályozásban fontos szerepe van a megfelelő vetésforgó alkalmazásának is, amelyet a termelők a köztes növények besorolásával is kibővíthetnek, illetve a betakarított állományok utáni Roundup kezelésnek is. A gazdálkodóknak számolniuk kell azzal is, hogy a következő években tovább csökken majd az engedélyezett hatóanyagok száma.

A Bayer kalászosokba ajánlott vegyszerkínálatában a Cougar Forte, az Incelo, a Sekator OD, a Sekator Plus, a Husar Star és a Husar Active Plus szerepel. A Cougar Forte két hatóanyagot tartalmazó készítmény az egy- és kétszikű gyomok őszi kezelésére az őszi kalászosokban. Az előadó ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az őszi vetésű tavaszi árpában nem ajánlott az alkalmazása. A rozsnokfélék ellen pl. az őszi kezelést tavasszal Incelo-val kiegészítve BioPower lágyító szerrel kombinálva ajánlott elvégezni. Az Incelo elsősorban a fűféle gyomok irtására javasolt. Az őszi búzában (beleértve a durum- és tönkölybúzát is), az őszi rozsban és tritikáléban engedélyezett. Hatóanyagai a mesosulfuron-methyl és a thiencarbazone-methyl, amelyet egy ún. széfener (mefenpyr-diethyl) egészít ki. Hatásmechanizmusa az ALS inhibitorok gátlásán alapul, vízben oldódó WG formulációban forgalmazzák. Alkalmazásakor tapadást fokozó lágyítószer (BioPower) hozzáadása is javasolt. Noha elsősorban a fűféle gyomok széles köre ellen a bokrosodás végéig ajánlott, de jól irtja a kultúrnövények utánkelését is, egyúttal a kétszikű gyomok széles köre ellen is bevethető azok 4-6 leveles állapotáig. Kétszikűek elleni hatékonyságának növelése érdekében a Sekator OD-val kiegészítve javasolt az alkalmazása. A mezei aszat ellen a Sekator Plus, a nagy széltippan ellen a Husar Active Plus kínál megoldást.

A kukoricában a Maister Power a legelterjedtebb és leggyakrabban alkalmazott készítményük, mellette az Adengo, a Capreno és a Laudis szerepel még a kínálatban. Az Adengo a fűféle gyomok és főleg a libatopfélék irtásában jeleskedik preemergens és posztemergens változatban is alkalmazható, utána a tőle eltérő hatásmechanizmussal rendelkező Laudis kijuttatása javasolt. A Capreno a Laudis javított változata, ennek a készítménynek már talajon keresztül érvényesülő reziduális hatása is van.

A cukorrépában a Conviso One az ajánlott két hatóanyagú gyomirtó készítmény, amelyet az esetleges rezisztenciát mutató gyomok ellen egyéb készítményekkel kialakított kombinációban ajánlott kijuttatni. A kezelések során figyelembe kell venni a gyomok fejlődési stádiumát. Az előadó a vegyszeres védekezés mellett a mechanikus gyomirtás lehetőségeire is felhívta a figyelmet.

 

D-ACT néven négy évvel ezelőtt vezette be a Bayer azt az új, két készítményből (Decis és Kestrel) álló rovarölő rendszert a repce növényvédelmébe, amelyet az elmúlt időszakban szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján idén már új változatban kezdenek el forgalmazni, tájékoztatott Ján Hanuska a cég képviselője. Nevezetesen az eddigi Decis EW 50 készítményt a Decis Forte váltja fel, amely gyorsabb és erőteljesebb hatásmechanizmusa mellett az eddigi 2x-i alkalmazás helyett már 3x bevethető egy termelési szezonban. Az új szintetikus piretroid készítmény a repcében, az őszi gabonafélékben, a cukorrépában, a hüvelyesekben, a mákban és a zöldségfélékben engedélyezett a károsító rovarok irtására. Hatékonysága mellett rovarűző (repellens) hatása is van, a különböző készítményekkel jól keverhető. A D-ACT rendszer keretében egy adminisztatív változást is bevezetnek, a Kestrel készítmény nevét is megváltoztatják, a következőkben már Roslix néven kerül majd forgalomba, a raktáron levő Kestrel készleteket még a régi néven értékesítik. A repce növényvédelmi rendszerében fontos szerepe van a pontos és megbízható előrejelzéseknek, amelyek időben jelzik az egyes károsítók betelepedését az állományokba. Erre szolgál a Bayer új digitális sárgatálcás berendezése, amely a beépített fényképezőgépe és mesterséges intelligenciája révén nemcsak befogja a rovarokat, hanem azokról naponta felvételt készít, és az adatokat az agronómus telefonjába telepített alkalmazáshoz továbbít, amely képes azonostani is a kártevőket. Ezt a terméküket idén már a cég hivatalos honlapján működtetett internetes üzleti alkalmazás révén lehet megrendelni.

Az egykori amerikai Monsanto cég integrálása után a Bayer a vetőmagok piacán is kibővítette a kínálatát, ezen a területen elsősorban a Dekalb kukorica és repcehibridek nemesítésében és forgalmazásában jeleskedik. Ondrej Pinček a cég illetékes termékfelelőse előadásában a nemesítésben érvényesülő új trendekről, a digitális technológia vívmányainak alkalmazásáról és az idei szezonra javasolt kukoricahibridekről tartott ismertetőt. A vetőmagok nemesítésében a Bayer továbbra is a hagyományos nemesítési eljárásokat alkalmazza, amelyben a modern és precíz digitális technológiák által kínált lehetőségeket is kihasználja. Ennek keretében szerepet kap a parcellák digitális tesztelése drónfelvételek alapján, amelyek kiértékelésében már a mesterséges intelligencia képességeit is kihasználják

A Bayer szemes kukorica hibridjeinek portfóliója folyamatosan megújul, illetve bővül.  Az idei újdonságok között már megtalálható a nagyon korai érésidejű kategóriába sorolt DKC 3972 (FAO 290) hibrid, melynek kiváló vízleadó képessége emelhető ki. A DKC 4125 (FAO 310-320) a prémium kategóriájú hibridek közé tartozik, elsősorban a magas terméspotenciállal bíró termőhelyeken ajánlott a termesztése, kiemelkedő hozamképessége kiváló vízleadó képességgel párosul. Vele ellentétben a DKC 4433 a kevésbé intenzív feltételek közé javasolt, ahol magas termésátlaggal hálálja meg a törődést. A DKC 4728 (FAO 360-370) az összes termőhelyen és különböző évjáratokban is megbízhatóan teljesít. A DKC 4726 (FAO 360-370) ugyancsak az összes termőhelyi viszonyok között jól érvényesül, magas hozamképességét kiváló stressztűrő képesség egészíti ki. A szemes kukoricák között még említést érdemel a DKC 5182 WX az ún. vaxy típusú kukorica, amely az élelmiszeriparban kerül felhasználásra.

A silóhibridek kategóriájában a DKC 3418 (FAO 240-250) újdonság kifejezetten csúcsminőségű parméterekkel rendelkezik, tulajdonságait a 2023-as esztendőben elvégzett szántóföldi kísérletekben is teljes mértékben igazolta, beltartalmi értékeit pedig a FeedLab laboratóriumi vizsgálati eredményei is alátámasztottak. A Dekalb silóhibridek új generációja a nemesítési célok eredményeként a hagyományos agrotechnikai követelmények mellett elsősorban a silóhibridek teljesítőképességének és haszonértékének növelésével a tejtermelés és a biogáz előállításának hatékonyságát javítja. Ebben 3 kiemelt tényezőnek van meghatározó szerepe, nevezetesen a szárazanyag-tartalomnak, a keményítő-tartalomnak és a növényi sejtfalak emészthetőségének. Az új minőségi kritériumok között a silóhibridek minősítésében a FAO-értékek mellett figyelembe veszik az említett ún. silóérettség értékeit is, amellyel újabb támpontot adnak a termelőknek a számukra megfelelő silóhibrid sor összeállításához.

Ján Hanuska a Dekalb repcehibridek tulajdonságait elemezve megállapította, hogy a Bayer nemcsak a vegyszerek innovációja terén aktív, hanem a kultúrnövények, köztük a repce tulajdonságainak a fejlesztésében is. Az elmúlt évtizedben a Dekalb repcefajtákat e fejlesztések eredményeként fokozatosan hibridek váltották fel, amelyek tulajdonságai ugyancsak fokozatosan fejlesztették. A kipergéssel szembeni ellenálló képesség kifejlesztésével, a gyökérgolyvával szemben ellenálló  képesség beépítésével, a Fóma- és TuYV-rezisztenciával bíró és a nitrogén hasznosításával rendelkező hibridek kiszelektálásával.

A tavalyi év újdonsága, a DK EXAURA volt, amelyet kiváló hozamképesség jellemez. A 2022-es fajtavizsgálati kísérletekben mind Szlovákiában, mind pedig Csehországban a vizsgált hibridek között első helyen végzett, 12 %-kal, illetve 8%-kal magasabb hozamokkal az átlagnál. Gyakorlatilag az összes meghatározó tulajdonsággal rendelkezik (TuYV, RLM7, kipergés- ellenálló képeség, nitrogénhasznosítás). A DK EXCITED tavalyelőtti újdonság, ugyancsak kiváló nitrogénhasznosító képességgel rendelkezik, a kínálatot DK EXBURY, DK EXPECTATION és DK EXCEPTION egészíti ki. Idei újdonság a DK EXCENTRIC későbbi érésidejű hibrid, amely erőteljes habitusú, erős gyökérrendszerrel és gyökérnyakkal rendelkezik, és jól illeszthető a betakarítási sorba. A repcehibridek komplex kiszerelésben fungicides és inszekticides csávázással jutnak a termelőkhöz.

Feldolgozta: mk-sz

 

 

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júliusi száma

A Jó Gazda áprilisi száma az időszerű kerti tennivalók taglalása keretében összefoglalja a legmelegebb nyári hónapban esedékes …