A talajtani változások hatásai és vizsgálati lehetőségei

A Duna túlsó partján, Esztergomban tartotta rendhagyó évadnyitó rendezvényét az AM-Agro Kft., amely a dél-szlovákiai térségben gazdálkodók számára kínált érdekes szakmai programot. A tájékoztatón magyarországi szakemberek a talajtani változások hatásaival és vizsgálati lehetőségeivel ismertették meg az érdeklődőket. Egyúttal a hatóanyag-kivonások következményeivel, illetve az AM Agro által erre adott válaszai keretében az idei szezonra ajánlott növényvédő szerek kínálatával is megismerkedhettek.

Prof. Dr. Dobos Endre a Miskolci Egyetem tanára és a Magyar Talajtani Társaság elnöke a talajtani változások agrotechnológiára tett hatását elemezte előadásában, amelynek elején kénytelen volt megállapítani, hogy a magyarországi és a felvidéki termőtalajok nincsenek jó állapotban, ami többek között az utóbbi fél évszázad intenzív gazdálkodásának is a következménye. Többek között az a fekete föld eltűnése, a barna talajok csökkenése és az agyagosodás terjedése is a jellemző tünetei a talajszerkezet átalakulásának, a szerves és szervetlen talajkolloidok csökkenésének.

Dr. Dobos Endre

A nemzeti vagyon jelentős részét kitevő vízkészlet és a termőtalaj védelme azonban sajnos egyelőre nem tartozik a kiemelt fontosságú feladatok közé, noha az EU a 2015-2024 közötti időszakra kiemelt témává tette az ésszerű talajgazdálkodás kérdéseit is. Ebben a térségben abból kell kiindulni, hogy kontinentális, inkább mérsékelt, szárazságra hajlamos időjárás a jellemző. Ehhez kell alkalmazkodni, és a termesztéstechnológiai elemeket is hozzáigazítani az adott körülményekhez. Az elmúlt fél évszázadban vegyszerrel, vassal és gázolajjal sikerült olyan mértékben degradálni a talajok minőségét, hogy ma már az utolsó utáni órában vagyunk. A kedvezőtlen változásokhoz az agrárpolitikai megfontolások is hozzájárultak, hiszen a gazdák abban lettek érdekeltek, hogy minél gyakrabban, minél több energiát befektetve műveljék a talajokat és termeljenek.

A folyamatok megfordításához szemlélet- és technológiai váltásra lenne szükség. Ebben fontos tényező a regeneratív gazdálkodás alapelveinek alkalmazása, pl. a talajok szervesanyag-tartalmát legalább 20-30 %-kal kellene növelni. A váltáshoz a részletes talajtérképek adataiból kell kiindulni, amelyek áttekintést adnak az egyes talajrészek állapotáról és a változásairól is. Ezeket elemezve az időjárás, a domborzat és az agrotechnikai elemek figyelembe vételével lehet eljutni a hozamtérképig, amely az okszerű gazdálkodás alapját képezi. A regeneratív gazdálkodás keretében például a tarlóhántás mélységét is ajánlott módosítani, a megszokott 10-15 cm helyett elég 2 cm mélyen bolygatni a talajt, illetve a szalmát mulcsként szétszórni a parcellán.

A szakember végezetül felhívta a gazdák figyelmét a Magyar Talajtani Társaság tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeire, az érdeklődők emellett a társaság honlapján: www.talajtar.hu címen érdekes információkhoz juthatnak.

Dr. Kith Károly, a magyarországi HL-LAB  talajvizsgáló laboratórium képviselője  a vizsgálati eredmények értelmezésével és gyakorlati összefüggéseikkel foglalkozott előadásában. Ismertette a megfelelő tápanyag-gazdálkodás alapelveit, illetve lépéseit, amelyek kötözött a legfontosabbak a szakszerű mintavétel, a laboratóriumi vizsgálatok terjedelmének meghatározása, a gazdálkodóktól kapott pontos adatok, amelyek alapján a tápanyag-gazdálkodási terv elkészül, s ennek alapján számítják ki a tápanyag-szükségletet. Részletesen is ismertette a meghatározott szabályok szerint vett minták laboratóriumi vizsgálatának eredményeit, amelyekkel a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait értékelik, pl. a talajszerkezet, a textúra, a tápelemek, a só, a pH, a humusz, a mész és a toxikus elemek, valamint az enzimaktivitás, a telepszám és a DNS szekvenálás szempontjából. Tájékoztatott azokról az új eszközökről, többek között a talajszkennelés és a zóna alapú tápanyag-gazdálkodási terv kidolgozásának lehetőségeiről, amelyek eredményeit főként a precíziós gazdálkodás keretében lehet és érdemes kihasználni. Vizsgálati eredményeik és terepi tapasztalataik alapján megerősítette Dobos Endre talajromlással kapcsolatos felvetéseit, példákkal szemléltette a talaj tömörödöttségét okozó eke- vagy tárcsatalp kialakulását, a talajok rossz levegő- és vízgazdálkodását és a benne zajló gyenge biológiai életet. A gazdálkodóknak megoldásként az adott tábla teljes körű feltérképezése után, ami nemcsak kémiai, hanem biológiai vizsgálatokra is épül, komplex szaktanácsadói javaslatot dolgoznak ki, ami a javasolt műtrágya mennyiségek mellett biológiai és agrotechnikai javaslatokat is tartalmaz.

Dr. Kith Károly

Az AM-Agro Kft. vegyszerforgalmazó cég üzleti filozófiája arra az elképzelésre és termelői igény kiszolgálására épül, hogy a gazdálkodók számára olyan növényvédelmi szolgáltatást nyújtson, amely nemcsak növényvédő szerek eladását foglalja magában, hanem széleskörű szakmai tanácsadással, ennek keretében egész országot lefedő munkatársi hálózattal tudjanak reagálni és megoldást kínálni a partnereik szakmai problémáira, mindezt megfelelő időben és elfogadható áron, hangsúlyozta Villár Gábor, a cég kereskedelmi igazgatója. A hatóanyagokra összpontosító termékkínálatukban több mint hatvan növényvédő szer, valamint húsz növényi tápoldat (levéltrágyák, tapadást fokozó szerek és starter műtrágya) szerepel. A növényvédő szerek piacán uralkodó állapotok és az uniós szabályozás következtében bevezetett hatóanyag-kivonások hatásai az ő tevékenységüket is kedvezőtlenül befolyásolják. A 2011 óta érvényben levő 1107/2009 sz. rendelet vonatkozó előírásai ugyan az emberek és állatok egészségének megőrzése és környezetvédelmi szempontok, illetve a belső piacok működésének és a mezőgazdasági termelés minőségének javítása céljából lettek elfogadva, ugyanakkor teljesítésükkel komoly problémákat váltottak ki  a növényvédelmi problémák megoldásában. Bizonyos hatóanyagok betiltása miatt jelentősen lecsökkent növényvédő szerek választéka, ez főleg a speciális ágazatokban zöldség, gyümölcs okoz problémát. Az említett időszak alatt kivont mintegy 60-70 hatóanyag hozzávetőlegesen ezer készítményt érintett, viszont ugyanebben az időszakban csak 11 új hatóanyagot engedélyeztek a felhasználásra, amelyek mintegy 30 készítménnyel bővítették a kínálatot. Az előadó hangsúlyozta, a jelenlegi szabályozó rendszer nem a kockázatértékelésen, hanem a veszélyértékelésen alapul.  Kifejezetten problémás lehet a tebuconazole hatóanyag tervezett kivonása a forgalomból, amelynek következtében várhatóan 68 növényvédőszer is „kukába kerül”. Ráadásul az eseti kivételek ügyében tartani kell attól, hogy ezeket az eseti engedélyeket, amelyek a nálunk nem regisztrált készítmények időszakos alkalmazását engedélyezi, teljesen betiltják. A szerkivonások további következménye, hogy a választék szűkülése miatt megnövekszik majd a rezisztencia az egyes hatóanyagokkal szemben.

A felsoroltak ellenére az AM Agro továbbra is széles körű portfóliót kínál a szántóföldi növények védelmére.  Svoren Pali, a cég illetékes területi képviselője beszámolójában az idei szezonra szánt termékkínálatukat ismertette, külön hangsúlyt helyezve az újdonságokra. Ma már elfogadott, hogy az őszi vetésű kalászos gabonafélék gyomirtásában elsősorban az őszi kezeléseknek van fontos szerepük, de az elmaradt kezelést még most is érdemes elvégezni, nehogy a gyomok elszívják a kijuttatott tápanyagokat a kultúrnövények elől. A Flame Duo gyomirtó szer erre ajánlott,  hatóanyagai (tribenuron és florasulam)  külön-külön már az előző esztendőben is elérhetők voltak, most egy ún. ready mix kombinációban egyszerre alkalmazhatók. A Flame Duo a kétszikű (széleslevelű) gyomok hatékony irtója, kifejezetten a ragadós galaj specialistája a kalászosokban.  A Rapsan Plus szintén egy tavaly más néven szereplő gyomirtó készítmény, Butisan Plus utóda, amely a repcébe és a mustárba javasolt. Hatóanyagai (metazachlor és quinmerac) révén a kétszikű és egyéves fűféle gyomok ellen alkalmazható sikerrel.

Villár Gábor és Svoren Pali

Az Imperis gombaölő készítmény tavaly már szintén rendelkezésre állt, elsősorban a kalászosok gombás betegségei ellen hatékony ún. SDHI hatóanyagokat (fluxapyroxad és pyraclostrobin) tartalmaz. A gabonafélék védelmét szolgálja főleg a szeptória, a lisztharmat és a rozsdabetegségekkel szemben.  Kijuttatása T1 és T2 időpontokban preventíven javasolt, de van kuratív (gyógyító) hatása is. A Power Drive szintén gombaölő szer, prothioconazolet tartalmaz, a gabonafélékbe és a repcébe (szürkepenész, fóma ellen) javasolt. Az idei kínálatban a Simplia nevű készítménnyel, kedvező árú csomagban a levélbetegségek ellen kerül forgalomba. Tavaly Baghira néven már szerepelt a kínálatban, idén Baghira Plus néven (tebuconazole és prothioconazole hatóanyagokkal) a kalászosok és a repce mellett már a napraforgóban, a kukoricában és a mákban is engedélyezett a felhasználása a gombabetegségek széles köre ellen. Az Evito a repcébe, lenbe, mustárba és mákba engedélyezett gombaölő szer, szisztémikus (felszívódó) hatással rendelkezik. A fehérpenész ellen preventív, kuratív és erudikatív hatással bír.

A kukoricában a Camix két hatóanyaga (mesotrione és S-metolachlor) egymást segítő és kiegészítő szinergikus hatással rendelkezik. Az egyéves fűféle gyomok és a kétszikűek ellen hatásos, de az évelőket nem irtja. Alkalmazásának sikerét a Prefin talajnedvesítő készítménnyel kiegészítve javíthatjuk. A Nikita gyomirtó három hatóanyaga (mesotrione, nicosulfuron és dicamba) hatékonysága mellett kiváló szelektivitást mutat a kukoricával szemben, alkalmazásának hatékonyságát a Kinetic nedvesítő szer segíti.  A kínálatban szerepel még az ismert  Zea Pack csomag (Bandera + Barracuda + Solcogan), amelynek jellegzetessége, hogy a növény 8 leveles állapotáig kijuttatható. A Zeapack Turbo (Bandera + Barracuda + Ponant) széleskörű védelmet nyújt a kétszikű, az egyéves fűféle és az évelő gyomok ellen. Az AM Agro kínálatában a lombtrágyák közül a Samppi és az Asahi Sl kombinációját a szántóföldi növények mellett a zöldség- és gyümölcstermesztésben is kihasználhatják a gazdák, ezen kívól említést érdemel még a Vextasil tapadást fokozó készítmény, amely kiváló tulajdonságokat mutat a permetlé megtapadásában és egyenletes elterülésének segítésében.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …