Új támogatáspolitika, cukorrépa, kukorica újdonságok a terítéken

Hagyományos téli évadzáró rendezvénysorozatának utolsó állomásán, a mojmírovcei kastélyszállóban a KWS vetőmagforgalmazó cég szlovákiai képviselete ismertette a dél-nyugat szlovákiai partnerei számára az elkövetkező szezonra szánt termékeinek kínálatát, emellett a résztvevők tájékoztatást kaptak az elkövetkező uniós költségvetési időszakban esedékes támogatáspolitikaI elvekről és a hozzárendelt Stratégiai terv alapvető szempontjairól.

Ivan Dzubáknak, a KWS ügyvezető igazgatójának rövid bevezetője után a 2023-2027 közötti uniós költségvetéshez benyújtott szlovákiai Stratégia Terv intervenciós stratégiájának alapelveit vette górcső alá Ivan Fabián, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara képviselője, aki előadásában elsősorban a támogatáspolitikában érvényesítendő közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos kondicionalitás és az öko-sémák feltételeit elemezte. Az EU elkövetkező időszakra vonatkozó agrárpolitikájában merész környezetvédelmi célokat tűztek ki: kellő mennyiségű és minőségű élelmiszerek előállítása mellett 2030-ig a közösség egészében felére kellene csökkenteni a növényvédő szerek és a műtrágyák felhasználását, egyúttal 25 %-ra növelni az ökológiai rendszerben művelt termőterületek nagyságát. Ezekre a célkitűzésekre épülnek rá az egyes tagországok által kidolgozott Stratégiai Tervek, amelyeket a tagországoknak a 2023-2027-es költségvetési időszakra a saját feltételeiknek megfelelő célok elérése érdekében kellett elkészíteniük.

Az uniós agrárpolitika támogatási rendszere az elkövetkező 2023-2027-es időszakra két pillérre épül. Az első pillért a közvetlen kifizetések és az ágazati (szektorális) beavatkozások (intervenciók) alkotják. A másik pillér keretében 8 csoportba tagolva 41 támogatási beavatkozásra (intervencióra) lesz lehetőség, beleértve az ökológiai és a környezet-takarékos gazdálkodási formákkal, a biodiverzitással és az erdőgazdálkodással  kapcsolatos intervenciókat.

A közvetlen kifizetések keretében a forrásokat a termeléstől független (elválasztott) és a termeléshez kötött formákban igényelhetik majd a vállalkozók és vállalkozások. A termeléstől elválasztott közvetlen kifizetések

– a fenntarthatóság érdekében a jövedelemhez folyósított alapvető támogatás formájában (hektáronként 101 euró),

– kiegészítő redisztribúciós kifizetések formájában 1-101 hektárig 80 euró, 101-150 ha-ig 40 euró),

– a fiatal gazdáknak nyújtott kiegészítő támogatás formájában maximum 100 hektárra (2023-ban 101euró/ha, 2024-25-ben 102 euró/ha, 2026-27-ben 103euró/ha)

– a klíma, a környezet és az állatok jobb életfeltételei érdekében nyújtott támogatások formájában kerülhetnek a termelőkhöz.

Ezekre a termeléstől független (elválasztott) támogatásokra a gazdálkodók akkor lesznek jogosultak, ha teljesítik a hozzájuk tartozó feltételeket, amelyek az ún. kondicionalitás kritériumait képezik (GAEC 1-8). Ezeket a feltételeket külön táblázat tartalmazza, többségük emlékeztet a Jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeire. A területalapú támogatások keretében meg kell említeni az ún. árplafont, amely 60 ezer euró támogatásig nem csökken, 60-tól 100 ezer euróig az összeg 85 %-ra csökken, 100 ezer euró fölött pedig teljes egészében megszűnik – nem jár.

A termeléshez kötött ágazati (szektorális) intervenciók konkrét termékekre vagy gazdasági állatokra vonatkoznak, céljuk elsősorban ezeknek az ágazatoknak a jövedelmezőségét javítani. Ide tartoznak a gyümölcs, zöldség- és burgonya-termesztésre, a borászatra, méhek és méhészeti termékekre, a tej és tejtermékekre, valamint a sertés-, a juh- és kecskehúsra folyósítandó támogatások.

Az ökosémák az uniós támogatáspolitika új elemei, az alapelvek szerint ezeket minden tagállamnak alkalmaznia kell a saját agrárpolitikájában, azonban a bennük foglalt feltételek a termelők számára nem kötelezők, csak önkéntes vállalások. A termelők eldönthetik, hogy a sémák által megszabott feltételek teljesítését vállalják-e, s így megkapják a hozzájuk tartozó támogatási forrásokat, vagy nem. A Stratégiai terv kétfajta ökoséma alkalmazását és kihasználását teszi lehetővé: a teljes farmra vonatkozó ökosémát és az állattartásban alkalmazható, az állatok kedvező életfeltételeit biztosító legeltetéses állattartásra vonatkozó ökosémát.  (Az említett stratégiai teret az EU november végén elfogadta, a támogatások részletes és a gyakorlati felhasználás szempontjából fontos elemeiről a szakminisztérium honlapján található linkeken: www.mpsr.sk/farmarsky_manual_spp_2023_-_2027  és a támogatások kiszámításához használható számológép (Kalkulacka) kapnak tájékoztatást az érintettek – a szerk. megjegyzése)

A rendezvény második részében a KWS termékkínálatának újdonságairól kaptak információkat a résztvevők. A cukorrépa termesztésében alkalmazható új növényvédelmi technológia, a Convisio Smart elemeiről és működéséről Tomáš Otajovič, a cég illetékes munkatársa adott részletes tájékoztatást. A Convisio Smart System új megoldást kínál a cukorrépa gyomszabályozási rendszerében, amelynek két alapvető összetevője van: a Convisio One gyomirtó rendszer és a Smart KWS fajták, amelyek az említett gyomirtó rendszerrel szemben toleránsak, nem gátolja a fejlődésüket, így hozamképességüket érvényesíthetik.  A Convisio One gyomszabályozási rendszer a talajban és a levélen keresztül ható Thiencarbazone-methyl valamint a levélen ható Floramsulfuran hatóanyagok kombinációjával kialakított hatásmechanizmusra épül, szükség esetén a többi hagyományos gyomirtóval is jól kombinálható. A Convisio One kétszeri alkalmazással 0,5 – 0,5 l/ha adagban 10-14 napos különbséggel a gyomnövények valódi kétleveles állapotában fejti ki legjobban a hatását, szárazság esetén a hatékonyság az alkalmazások utáni 24-48 órában elvégzett 10-15 mm-es öntözőadag kijuttatásával javítható.

A Convisio Smart rendszerhez kinemesített új fajták toleránsak az alkalmazott gyomirtó szerekkel szemben, azok nem befolyásolják kedvezőtlenül fejlődésük ütemét, így a fajták érvényesíthetik terméspotenciáljukat. Az alkalmazott gyomirtó szerek kombinációja a gyomok széles spektruma ellen hatékony, így jól kézben tartható az adott parcella gyomskálája.  Az előadó felhívta a figyelmet a cukorrépa vetőmag rendelését szolgáló rezervációs rendszerükre, amely a KWS honlapján található.

A témához kapcsolódva a cukorrépa állományokban fellépő gyomként kelő cukorrépa magszárba indulásának megakadályozására tett javaslatokat is ismertette. A termelők számára az elkövetkező időszakban fontos kihívás lesz a rezisztencia kialakulásának megakadályozása. Ellene az integrált gyomkezelési rendszer keretében a vegyszeres védelem mellett a mechanikus és a biológiai módszerek összehangolt alkalmazásával valamint a termesztéstechnológiai elemek (vetésforgók) betartásával védekezhetünk. Külön figyelmet ajánlott fordítani a cukorrépát egész világon nagymértékben fenyegető elsősorban a leveleken jelentkező cerkoszpórás fertőzés elleni védekezésre, noha Szlovákia ezen a téren nem tartozik a legveszélyeztetettebb országok közé. A KWS fajtakínálatában a CR+ fajták a cerkoszpóra elleni rezisztenciával rendelkeznek. Ezek a hagyományos fajtákhoz képest a fertőzéssel szembeni rezisztencia mellett magas terméspotenciállal is bírnak  még magas fertőzési nyomás esetén is. A következő szezonra 10 fajta szerepel, ezek közül két újdonságot (Smart Pepeta KWS és Grizella KWS) is piacra dobnak . A Convisio Smart rendszerbe 5 fajta (Smart Rosada KWS, Smart Pepeta KWS, Smart Briga KWS,Smart Djerba KWS, Smart Belamia KWS), a cerkoszpóra ellen rezisztens fajták körébe 3 fajta  (Benvenuta KWS, Biljana KWS, Viola KWS), a hagyományos fajták közé pedig 2 fajta (Grizella KWS és Julischka KWS) tartozik.

Matúš Javor a KWS termékmenedzsere a kukorica és a napraforgóhibridek kínálatát és újdonságait vette sorba. Előadása kezdetén az idei termesztési szezonban tapasztalt negatív jelenségeket ismertetve az ógyallai meteorológiai állomás adataira hivatkozva elmondta, hogy ebben a térségben márciustól júniusig 100 mm-es csapadékhiányt regisztráltak, az átlagos havi hőmérséklet májustól augusztusig + 2 oC-kal haladta meg az átlagos értékeket, emellett a napfényes órák száma 250-nel volt magasabb az átlagosnál, és a kipárolgás mértéke az utóbbi tíz évben 10 %-kal növekedett. Ezek a tényezők természetesen befolyásolták a kukorica állományok állapotát, és főleg a silókukorica minőségét érintették kedvezőtlenül. A szárazság miatt az idei szezonban jelentős különbségek mutatkoztak a silóhibridek minőségében, a levont tapasztalatok alapján javasolta, hogy a száraz állományokban nem kell várni a silózással, hanem azt minél hamarabb el kell végezni. A silózás a fonnyadt állományban is elvégezhető. Ilyenkor a nagyobb méretű apríték, ajánlott, ugyanakkor a silógödörben vékonyabb rétegeket kell tömöríteni, hogy minél jobban kiszorítsuk a levegőt. Ilyen esetben meg kell fontolni az oltóanyag (inokulant) alkalmazását, illetve elhagyását, hogy fölöslegesen ne savanyítsuk el a szilázst.

A negatívumok mellett az előadó a terméshozamok kedvező irányú befolyásolásának lehetőségeit is számba vette. Ezek közül kiemelte a megfelelő új hibrid kiválasztását és termesztését, amellyel szerény többletköltség mellett jelentős jövedelem-növekedés érhető el. A termesztés jövedelmezőségét ugyancsak befolyásolja a betakarítás optimális idejének meghatározása, statisztikai számítások alapján 3-5 %-kal magasabb szárazanyag-tartalommal betakarított termés hektáronként 270-350 euróval csökkentheti a jövedelmezőséget.

A KWS új szemes kukorica hibridjeit terméspotenciáljuk és alkalmazkodó képességük jellemző adatai alapján két csoportba szelektálták, ezek terméspotenciáljának jellemzőit a PLUS4GRAIN és a ClimaCONTROL3 minőségi jelző tanúsítja. Gyakorlatilag azt jelentik, hogy a különböző termőhelyi feltételei között elvégzett mérések és szelekció alapján a hibridek egyik csoportja a jobb termőhelyi feltételek közé, a másik a gyengébb termőhelyi feltételek közé ajánlott.

A PLUS4GRAIN hibridek tulajdonságai elsősorban az adott környezeti feltételek maximális kihasználását szolgálják, inkább a kedvező feltételek közé ajánlottak, jól reagálnak a termesztési feltételek javítására, a rendelkezésre álló tápanyagok és víz hatékonyabb felvételével magasabb hozamokat biztosítanak. Ebbe a csoportba tartozik: a KWS ADONISIO (FAO 330), KWS SMARAGD (FAO 350), KWS KASHMIR (FAO 380) és a KWS INTELIGENS (FAO 410).

A ClimaCONTROL3 jelzővel fémjelzett kukorica hibridek ezzel szemben a kedvezőtlenebb környezeti feltételek között teljesítenek megbízhatóan. Ennek megfelelően a gyengébb környezeti feltételek esetén is stabilan teljesítenek, ehhez erős kezdeti növekedés, megbízható beporzás, megfelelő szemkitöltődés jellemzi őket. Ebbe a csoportba a KWS LAURO (FAO 290), a KWS HYPOLITO (FAO 350), a KWS ALMANZO (FAO 390) és a KWS ADVISIO (FAO 460) hibridek tartoznak.

A teljes kínálatból a mi térségünkben  a KWS Lauro (FAO 290) nagyon korai szemes hibrid elsősorban kiváló vízleadó képességének köszönhetően ajánlható a termelők figyelmébe, ugyanakkor koraisága ellenére a terméspotenciálja is nagyon jó. ClimaCONTROL3 jelzője a kedvezőtlenebb feltételek közötti termésstabilitást is garantálja. A KWS Mino (FAO320) Flynt x Dent típusú silókukorica, tulajdonságai közül a lassú vízleadó képessége emelhető ki, széles betakarítási ablakot tesz lehetővé. A KWS Adonisio (FAO 330) Plus4GRAIN minősítésű szemes hibrid, magas terméspotenciálját az előző években elért eredményei már alátámasztották. A kifejezetten kései érésidejű KWS Advisio (FAO 460) ClimaCONTROL3 jelzővel garantált terméspotenciálja a gyengébb feltételek között is stabil hozamokat biztosít, egyúttal kiváló termőhelyi stabilitással rendelkezik, nem véletlenül került 2 kísérleti év vizsgálati eredményei alapján a nyilvántartásba. A KWS Hypolito (FAO 350), amint azt a ClimaCONTROL3  csoportba való besorolása is jelzi, erőteljes kezdeti növekedésének, szinkronizált virágzásának és szemkitöltődésének köszönhetően stabilan magas termésátlagokkal, egyúttal kiváló vízleadó képességgel is bír. A KWS Almanzo (FAO 390) ugyancsak ClimaCONTROL3 minősítéssel rendelkezik, így gyengébb termőhelyi feltételek között is képes érvényesíteni stabilan magas hozamképességét. A KWS Inteligens (FAO 410) Plus4GRAIN besorolása a kedvezőbb termőhelyi és intenzívebb feltételek közötti termesztésre utal, itt képes érvényesíteni a benne rejlő magas hozampotenciált. Fajtakísérletekben tapasztalt eredményei alapján már két év vizsgálat után nyilvántartásba vették. A silóhibridek közül a Toskano (FAO 420) zöldszáron érő hibrid elsősorban kiváló beltartalmi értékei alapján javasolt silókészítésre. A Kerbanis (FAO 520) kései érésidejű silóhibrid extenzív feltételek közé javasolt.

A KWS a következő szezonra újra jelentkezik napraforgó hibridekkel, egyelőre két újdonságot jelentett be: Delicio és SUVEX néven  forgalmazzák őkert. A Delicio (CLP – Clearfield Plus) elsősorban magas olajsav-tartalmával tűnik ki, a SUVEX (Express 50SX) gyengébb termesztési feltételek között is megbízható olajtartalmat biztosít.

Az aszályos időszakok fellépésével a termelők körében növekszik az érdeklődés a cirok iránt. A KWS portfóliójában a KWS Lupus szemes cirok mellett a KWS Kallisto (újdonság), a KWS Fenixus és a KWS Tarzan silócirokként szerepel, ezek biogáz üzemek alapanyagául is szolgálnak.

A köztes növények az ágazat ökológiai szemléletváltásának fontos elemeivé váltak, a környezetgazdálkodásban betöltött szerepük miatt. A KWS kínálatában három speciális összetételű vetőmagkeverék található, a FIT4NEXT DIVERSITY a takaró növényzet sokszínűségét és a talajszerkezet javítását szolgálja, a FIT4NEXT DIVERSITY – FEED takarmányozási célokra is kihasználható növényzetet ad, a FIT4NEXT N-FIX FOR OILSEED RAPE SK pedig az olajnövények vetésszerkezetében szükséges megszakító szerepet képvisel (nem tartalmaz káposztafélékhez tartozó növényeket).

A KWS a termelőkkel való folyamatos kapcsolattartás érdekében digitális tanácsadói szolgáltatást is működtet. A MyKWS platformba bejelentkezett termelők számítógépük vagy okos telefonjuk segítségével ingyenesen naprakész információkat kapnak pl. talajelemzések formájában az egyes növényfajták termesztéséhez szükséges feltételek optimalizálásához, saját térségük meteorológiai adatairól és adott termesztés-technológiai lépések időpontjainak optimalizálásához.

Feldolgozta: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …