Kukoricatermesztési szakmai nap

Szervezési okok miatt az eredetileg meghirdetett időpontnál egy nappal korábban tartották meg Szelőcén a kukoricafajták és a termesztéstechnológiájukhoz tartozó gépek, illetve berendezések hagyományos seregszemléjét, amelyet az AGRION (a szlovákiai mezőgazdasági gépforgalmazók társulása), a helyi Agro Divízia Kft. parcelláin a kukoricatermesztők és feldolgozók szövetségével közösen szervezett. A rendezvényt a termesztési ágazat piaci helyzetéről és kilátásairól szóló szakmai tájékoztató beszélgetéssel nyitottak meg, amelyben elemezték a hazai kukoricatermesztés idei szezonban várható eredményeit és a termékpálya lehetséges esélyeit.

Nos, ami az idei terméskilátásokat illeti, a nyári aszályos időszak katasztrofális következményei miatt már az előzetes felmérések is jelzik, hogy az idei terméshozamok és az össztermés is hozzávetőlegesen csak a felét éri el az előző öt év átlagának, amely szerint a korábbi 1,5 millió tonnás éves hazai össztermés helyett vélhetően csak mintegy 800 ezer tonna kukoricával számolhatnak az illetékesek, állapították meg a tájékoztató beszélgetés résztvevői, Ladislav Moravčík (kukoricatermesztők szövetsége), Jozef Rebro (Arimex) és Peter Horny (Unicredit). Tény, hogy a nálunk megtermett kukorica egyharmada külföldön végzi, így a hiány nem tűnik olyan vészesnek, hiszen az évi 1 millió tonna körüli hazai fogyasztás szükségleteit némi behozatallal kezelni lehet, ugyanakkor jóval komolyabb gondot jelent majd az energiaválság következtében várható költségnövekedés. Mivel a kukorica szárítása és feldolgozása kifejezetten energiaigényes ágazat, az előzetes számítások szerint tonnánként 7-8  euró is lehet a szárítás költsége 1 százalék nedvességtartalom csökkentésére. Természetesen a várható terméscsökkenés magával vonja a kukorica piaci árának növekedését is. Egyelőre a terménytőzsdéken 290 eurós szinten jegyzik a kukorica tonnáját, s noha ez az ár az előző éviekhez képest jelentős mértékű növekedést mutat, az előzetes számítások szerint a kukoricatermelőknek idén a megnövekedett költségek miatt hektáronként mintegy 700-1000 euróval kevesebb bevétellel kell majd számolniuk.

A szelőcei bemutatón a hazai piacon kukorica-vetőmaggal foglalkozó vállalatok az ebbe a térségbe alkalmas kukorica hibridek kínálatát vonultatták fel, amelyben a korai érésidejű hibridektől a kései érésidejű hibridekig válogathattak az érdeklődők. Megfigyelhető volt, hogy míg ebben a térségben a korábbi években inkább a középkései, későbbi érésidejű szemeshibrideket (FAO 400+) ajánlották a termesztőknek, az idén főleg a középkorai, esetenként korai fajták azon tulajdonságaira hívták fel a figyelmet, amelyekkel több az esély az aszályos időszakok átvészelésére, erre a FAO-320-380 éréscsoportba tartozó hibridek tűnnek a legalkalmasabbnak. Természetesen a termelők a saját feltételeikhez igazodva alakítják ki a vetésszerkezetet, mindenesetre a forgalmazók azzal számolnak, hogy az elkövetkező szezonban feltételezhetően ezek iránt a hibridek iránt lesz magasabb az érdeklődés.

Az idei nyáron tapasztalt extrém szárazság egyértelműen rányomta a bélyegét a kukorica-állományok állapotára, mind a beporzás sikere, mind pedig a cső- és a szemképződés tekintetében. Az eddigi felméréseink szerint az említett aszályos időszakot legjobban a FAO 320-380-as érésidejű hibridek viselték – foglalta össze a tapasztalatokat Zoltán Apacs, a Corteva – Pioneer termékmenedzsere. Hozzátette, hogy ezen belül külön említést érdemelnek az ún. AQUAmax védjeggyel ellátott hibridjeik, amelyek az említett jelzőt szigorú ellenőrzések és több éven át tartó termékstabilitás alapján nyernek el. Az AQUAmax hibridek esetében ez annyit jelent, hogy legalább két termesztési szezonban az átlagosnál 3 %-kal magasabb terméseredményt kell produkálniuk különböző környezeti feltételek között. A nálunk termesztett hibrideket Ausztriában és Magyarországon az itteni környezeti feltételeknek megfelelő térségekben, vagyis kontinentális (szárazföldi) feltételek között nemesítik, így azok tulajdonságai ezekhez igazodnak, többek között a szárazságtűrés terén is, de ugyanilyen fontos a vízleadó képességük is, amelynek a jelenlegi energiaválság időszakában kifejezetten megnövekedett a jelentősége. A Pioneer hibrideket ezen a bemutatón a FAO 300-490-es éréscsoportok szerinti besorolásban láthatták az érdeklődők, közülük a termékmenedzser kiemelte a P9610 (FAO 320) AQUAmax hibridet, amely eredeti minősítése alapján kettős hasznosítású hibridként (szemes és siló) termeszthető, ugyanakkor az utóbbi évek tapasztalatai alapján a szemes szegmensben egyre több termelő választja, lévén, hogy nagyon jó terméseredményeket produkál. A P9757 (FAO 380) már hosszabb érésidejű hibrid, jellemző tulajdonsága a nagyon jó vízleadó képessége, amely a termesztés gazdaságosságának egyik mutatója, ugyanakkor az alacsonyabb szára azt is jelzi, hogy a növény a vegetáció során az energiáit nem a szár növekedésére, hanem inkább a csövekbe irányítja, ami a magasabb hozamok biztosítéka. A P9874 AQ hibrid (FAO 400) különböző termesztési feltételek között is nagy termésstabilitással és nagyon jó éréskori vízleadással rendelkezik. A P0023 AQ (FAO 420) már kifejezetten a déli térségekbe ajánlott, az itteni termelők körében közkedvelt és bevált hibrid, amely magasabb FAO értéke ellenére kiváló egészségi állapottal rendelkezik, jól ellenáll a különböző betegségeknek, aminek főleg a monokultúrás termesztési rendszerekben van jelentősége. Szilárd szára nagyobb hozamok esetén is megvédi a ledőléstől és az ebből adódó veszteségektől. Zoltán Apacs hangsúlyozta, hogy a hibridjeik vetőmagját Lumiposa rovarölő szerrel csávázzák, amely a drótférgek és a kukoricabogár károsítása ellen is megvédi a kelő állományt, ugyanakkor az így kezelt vetőmag akár másfél évig is raktározható, anélkül hogy a csávázás hatékonysága csökkenne. A rovarölőszeres csávázás mellett lehetőség van a vetőmag stimuláló szerrel való csávázására is, amely Lumigen néven a növény kelési erélyét és a stressztűrő képességét is javítja.

A Bayer kötelékébe tartozó Dekalb kukoricahibrideknek gyakorlatilag csaknem teljes választékát felvonultatták az idei szelőcei bemutatón. Közülük négy újdonságra hívta fel a figyelmet Csidey Ferenc a cég területi képviselője, aki elmondta, hogy az idei szezonban a FAO 350-400-as éréscsoportba tartozó hibridekre összpontosítanak, miközben eddig a Dekalb hibridek főleg a FAO 400 feletti éréscsoportban domináltak. Az újdonságok közül a DKC 4611 (FAO 350-360) a régebbi DKC 4590-es „felújított változata”, amely elődje kiváló stressztűrő képességének megőrzése mellett elsősorban a terméspotenciálja növelésével (+5 %) kínál előnyöket a termesztőknek. A DKC 4712 (FAO 370) szintén egy korábbi hibrid a DKC 4717-es új változata, terméspotenciálja alapján új genetikája révén éréscsoportjában a legjobbnak mutatkozik. A DKC 44917 (FAO 390-400) ugyancsak kiváló terméspotenciálja alapján számíthat a termelők érdeklődésére, emellett szárszilárdsága és gyökérerőssége az esetenként előforduló szeles időjárás esetén is védi a ledőléstől. A DKC 5206 (FAO 450+) éréscsoportba tartozik, ez a hibrid kifejezetten intenzív feltételek közé ajánlott azon termelők számára, akik a magasabb hozamok érdekében hajlandók és képesek vállalni a többletköltségeket, esetenként az öntözést is. Jutalmuk egyértelműen extra terméshozamokban jelentkezik, amit az is bizonyít, hogy ez a hibrid Magyarországon már kétszer az élen végzett a hozamképességi versenyben.

Az időjárási feltételek rapszodikus változásai miatt vélhetően felértékelődik majd a kukorica érésidejének szerepe a termesztés gazdaságosságában, állítja Kovács Tamás a KWS illetékes területi képviselője, aki megerősítette a kollégái által elmondottakat, hogy az elkövetkező időszakban várhatóan megnövekszik majd az érdeklődés a korábbi érésidejű kukorica hibridek termesztése iránt. Ezek tulajdonságai a mostani energiaválság okozta helyzetben több előnyt is kínálnak: a korábbi betakarítás lehetősége mellett alacsonyabb a nedvességtartalmuk, ezáltal kisebb a szárítási költségük, s noha hozamképességük nem éri el a FAO 400 feletti hibridekét, a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a kifejezetten kukoricatermesztő térségekben is felmerülhet a kérdés a FAO 400 feletti hibridek cseréjére. Az idei kínálatukból a KWS Adonisio (FAO 330) középkorai érésidejű újdonságot emelte ki, amely az eddigi kísérletekben kiváló teljesítményeket produkált. Ezt a Plus4Grain minősítése is jelzi, amely jobb feltételek között az átlagosnál magasabb hozamok elérését garantálja. Magas terméspotenciálja mellett gyors vízleadás jellemzi. A KWS Hypolito (FAO 350) ugyancsak újdonságnak számít. Ez a hibrid a dél-szlovákiai viszonyok között akár vízválasztó is lehet, hiszen a termelők körében még mindig tartja magát az a nézet, hogy itt FAO 350 alatti kukoricát nem érdemes termeszteni. Ennek a hibridnek a tulajdonságai, főleg a termőképesség és a hozamstabilitás, amelyeket Magyarországon és a többi közép-európai országban már bizonyított, joggal nyújthatnak biztosítékot arra, hogy a mi térségünkben is elnyerik a termesztők bizalmát. A harmadik újdonságuk a bevezetőben elmondottakkal szemben „kakukktojásnak” számít, lévén hogy a későbbi éréscsoportba tartozik. A KWS Advisio (FAO 460) kései érésidejű, magas terméspotenciállal rendelkező szemes hibrid, amely ebbéli képességét számtalan közép-európai országban igazolta. Alkalmazkodó képessége alapján az átlagosnál gyengébb feltételek között is az átlagosnál magasabb hozamokat nyújt.

A Limagrain kukorica hibridek portfóliójának újdonságairól Milena Mařáková, a cég jelenlevő marketing menedzsere tájékoztatta lapunkat. Ezen a bemutatón a FAO 300 – FAO 450 éréscsoportba tartozó hibrideiket láthatták az érdeklődők. Véleménye szerint ők is számolnak azzal, hogy a kukorica termesztésének gazdaságossági mutatói befolyásolják majd a termesztők választását, és a korábbi érésidejű hibridek kerülhetnek előtérbe. A jövő évi szezonra összeállított kínálatukban, amelyben friss újdonságoknak számít az LG 31.325 Limagold (FAO 320), ez a trend is érzékelhető. Ezen kívül az LG 31.415 Invador (FAO 410) és az LG 31.453 Lineade (FAO 450) a további új nemesítések. Az LG 31.325 Limagold már a megváltozott környezeti feltételekhez és az ezzel kapcsolatos gazdasági megfontolásokhoz igazodva lett besorolva a kínálatba. Koraisága ellenére mind az intenzív termesztési feltételek között, mind pedig a gyengébb talajokon stabilan magas hozamokat biztosít, kiváló szárazságtűrő képességekkel rendelkezik, egyúttal erőteljes és gyors vízleadása révén a szárítási költségek megtakarításával a termesztés jövedelmezőségét is jelentősen javítja. Az LG 31.415 Invador kései érésidejű, kiváló terméspotenciállal és alkalmazkodó képességgel rendelkező szemes hibrid, amely jól viseli a szárazságot a virágzás és az érés idején is. Jól berakódott csövei és erős szára ellenálló a fuzáriumos fertőzésekkel szemben. Termőképességét a gyengébb feltételek között is érvényesíti, miközben nagyon jól reagál a termesztés intenzitásának növelésére. Az LG 31.455 Lineade impozáns kései szemes hibrid, amelyet a szemes hibridek fajtasorának végén takarítanak be a termelők. Kiemelkedő hozamképessége révén a termesztés intenzitásának növelésére is nagyon jól reagál. Szárazságtűrő képessége főleg az érés időszakában megfelelő, szára és csövei a fuzáriummal szemben ellenállók. Nagyon jó vízleadó képességgel rendelkezik, a betakarított szemek nedvességtartalma alacsony.

Főleg hazai nemesítésű kukorica hibridek forgalmazásával foglalkozik az Oseva Rt., amelynek portfóliójában a felsőpatonyi Zelseed és a nagyszombati Zeainvent  által kinemesített hibridek mellett csehországi és német nemesítések is megtalálhatók. Tomás Tonkovič, a cég területi képviselője kínálatukból a kettős hasznosítású Zirkon (FAO 310) újdonságot emelte ki, amely szemesként és silókukoricaként is sikerrel termeszthető. Gyors kezdeti növekedés, a magas szár ellenére nagyon jó ledőléssel szembeni ellenálló képesség, nagyon jó egészségi állapot jellemzi. Kedvező termesztési feltételek között magas terméspotenciálja nemcsak a szemtermésben, hanem a zöldtömeg kitermelésében, illetve beltartalmi értékeiben is megmutatkozik, így a biogáz üzemek számára is kiváló alapanyagot nyújt. A ZE Zelstar (FAO 330) ugyancsak kettős hasznosítású kombinált hibrid, megfelelő termesztési feltételek között kifejezetten csúcsteljesítményre képes. Nagyméretű csöveinek terméspotenciálja a nála magasabb FAO csoportba tartozó hibridek hozamszintjét is eléri. Magas erős szára, gazdag levélzete és a szemek magas keményítőtartalma kiváló siló készítésére is alkalmassá teszi.  Ugyancsak kiváló terméspotenciállal rendelkezik a ZE Slovakia (FAO 350), amely új nemesítés, hozamképessége mellett kiemelt tulajdonsága a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodó képessége, amely termésstabilitásának alapját képezi. Nem elhanyagolható szempont a kedvező betakarítási nedvességtartalma is. A ZE Zeamax (FAO 420) a kései éréscsoportba tartozó, kifejezetten az intenzív termesztési feltételek közé ajánlott hibrid. Ugyancsak szemesnek és silónak is termeszthető, nagyméretű csövek, magas, levelekkel gazdagon borított szár jellemzi. Terméspotenciálját különböző évjáratokban is jól megtartja. A ZE Karuzel (FAO 420) viszont a gyengébb adottságú termőhelyeken is jól megőrzi termésstabilitását, jól alkalmazkodik a változó feltételekhez. Magas szára, levelezettsége, nagy zöldtömeget biztosít, a szemtermés magas hozama és energiatartalma kiváló minőségű siló készítésére teszi alkalmassá. A kínálatukban kifejezetten silóhibridek is szerepelnek, közülük az Abramia (FAO 480) nagy zöldtömege kiváló emészthetőségi mutatókkal rendelkezik, energiatartalmát jól fejlett csövek biztosítják. Plaszticitását a változó környezeti és termőhelyi feltételekhez való alkalmazkodó képessége is alátámasztja.

A szlovákiai piacon már ismert és a termelők körében bevált kukorica hibrideket láthattak az érdeklődők a Szegedi Gabonakutató kínálatában. Barczi Sándor a cég itteni területi képviselője elmondta, hogy a nemesítőház kínálatában a legkorábbi ún. szuperkorai érésidejű hibridektől a kifejezetten kései érésidejű silóhibridekig találnak számukra megfelelőt a termesztők, ezen a bemutatón a szlovákiai piacra ajánlott fajták közül hármat láthatták az érdeklődők. A GKT 376 (FAO 360) szemes hibridet már évek óta sikerrel termesztik az itteni gazdák. Termőképessége átlagon felüli, termőhelyi stabilitása, az egyes évjárati viszonyokhoz való alkalmazkodó képessége és az aszálytűrése is kiváló. Kifejezetten intenzív termőhelyi viszonyok közé ajánlott, gyors vízleadás jellemzi. A GKT Bajnok (FAO 390) kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik, ugyancsak kifejezetten intenzív termesztési feltételeket igényel. Erős gyökérzete van, így a ledőlésre nem hajlamos, szárazságtűrése is kiemelkedő. A silókukoricák közül kiemelte a GK Lehel (FAO 450) középérésű silóhibridet, amely nagy zöldtömeget és jól emészthető szárazanyagot produkál. Virágzása az éréscsoport átlagához képest valamivel korábbi, így a kései aszályos időszakot is képes kikerülni, vízleadása lassúbb, ez a betakarítás időzítésében is jól kihasználható.

Szintén magyarországi nemesítésű kukorica hibrideket prezentált a Pannon Genetic nemesítőház, amely a korábbi Kiskun fajták hagyományaira építve alakította ki a portfólióját. Kovács Péter, a cég képviselőjeként elmondta, hogy hibridjeiket Szlovákiában az Agrisem vállalat forgalmazza. Közülük a termesztők figyelmébe két siló és egy szemes hibridet ajánlott. Az RF 720 (FAO 700) és a Valkür (FAO 750) siló hibridek elsősorban azoknak ajánlottak, akik az intenzív silótermesztést helyezik előtérbe. Mindkét hibridet kiemelkedő zöldtömeg, magas beltartalmi értékek és nagyon jó szárazságtűrés jellemzi. Megfelelő feltételek között 60-80 tonna körüli zöldtömeget képesek produkálni hektáronként, a száruk magassága elérheti 3-5 m-t is. A szemes hibridek közül az RF 442 (FAO 450) hibrid szintén az intenzív termesztési feltételek közé ajánlott. Terméspotenciálja alapján (15 t/ha) felveszi a versenyt a csúcshozamú hibridekkel, nagyméretű csöveinek vízleadó képessége is jó. A cég képviselője hozzátette, hogy a vetőmagjaikat biostimulátorral és madárkártétel elleni védőanyaggal is csávázzák.

A magyarországi kukorica fajták iránt érdeklődők a martonvásári Marton Genetic hibridjeit is megszemlélhették ezen a bemutatón. Gellér Pál, a cég képviselője lapunknak elmondta, hogy szinte a teljes fajtasort felvonultatják Szelőcén, a FAO 270 érésidejű nagyon korai hibridektől kezdve a FAO 520 kései érésidejűkig. Közülük kiemelte a korai Dalamer-t (FAO 320), amely éréscsoportjában terméspotenciál tekintetében a legjobbak közé tartozik. Természetesen ehhez intenzív feltételeket igényel. Magas termőpotenciálja mellett kiváló szárszilárdság is jellemzi. Az MV 352 (FAO 350) termőképessége mellett kiváló alkalmazkodóképességgel is rendelkezik, amit mélyre hatoló gyökerei biztosítanak. A Somodor (FAO 410) egy új generációs, intenzív termesztési feltételek közé ajánlott generatív típusú hibrid, amelynek viszonylag alacsony szára van, ami azzal az előnnyel is jár, hogy a növény az energiáit nem a szárba, hanem a csövekbe összpontosítja.

A Lucagra cég idén 12 szerb és horvát nemesítésű kukorica hibridet mutatott be a seregszemlén. Kacz Péter, a cég illetékes területi képviselője lapunknak elmondta, hogy a silóhibridek közül főleg a szerb nemesítésű AS 170 (FAO 560) és az AS 180 (FAO 600) számíthat az itteni termelők érdeklődésére. Mindkettő kifejezetten nagy mennyiségű zöldtömeget képes kitermelni, optimális feltételek között a száruk akár a 4-4,5 méteres magasságot is elérheti, emellett a csövek beltartalmi értékei alapján az energiatartalmuk és az emészthetőségük is kiváló értékeket mutat. A takarmányozáson kívül a biogáz-üzemeknek is kiváló alapanyagot kínálnak. A szemes kukoricák közül kiemelte az AS 201 (FAO 280) korai érésidejű hibridet, amely az adott feltételekhez igazodva szemesnek, silónak és biogáz alapanyagnak is termeszthető, silónak akár másodvetésben is. A horvát nemesítésű szemes kukoricahibridek közül az OS 378 (FAO 350) érdemel említést, koraisága alapján szintén másodvetésre is alkalmas. A Drava (FAO 420) már ismert Szlovákiában is, elsősorban nagyon jó vízleadó képessége alapján számíthat érdeklődésre. A kínálatban újdonságként szerepel a Filigran (FAO 450) szemes hibrid, amely magas terméspotenciálja mellett a szárazságtűrésben is jeleskedik. Idei kísérleti eredményei ezt a tulajdonságát alátámasztották.

Az Asra Kft. kínálatából az ES Hornet (FAO 420) kettős hasznosítású hibridet emelte ki Matúš Kukuruc, a cég képviselője. Ez a hibrid szemesként és silóként is termeszthető, kiváló terméspotenciállal rendelkezik, hozamképességét különböző évjáratokban is megőrzi, stressztűrő képessége nagyon jó egészségi állapottal párosul, silóként felhasználva nagy zöldtömege mellett beltartalmi értékei (keményítő-tartalom, emészthetőség) is kiválóak. Az ES Rhodium (FAO 430) besorolása szerint szintén kettős hasznosítású hibrid, de tulajdonságai alapján inkább szemesnek ajánlott. Magas terméspotenciálját intenzív feltételek között képes érvényesíteni, ugyanakkor gyengébb feltételek között is jól teljesít, amiről a kelet-szlovákiai termesztők már meggyőződhettek.

Mikle Tibor a Saatbau illetékes területi képviselője a felvonultatott hibridek közül a nagyon jó visszajelzésekkel értékesített Harmonium (FAO 410) hibridet emelte ki, nem véletlenül ebből értékesítettek a legtöbbet. Középkései érésidejű, gyors kezdeti növekedés, kiváló egészségi állapot, magas terméspotenciál, gyors vízleadás jellemzi, eredményei alapján éréscsoportjában a legjobb hibridek közé tartozik. Az Arsanto (FAO 440) ugyancsak kifejezetten magas termőképességű, nagyon jó egészségi állapottal rendelkező, jelentős szárazságtűrő képességgel rendelkező újdonság, amelytől sokat várnak a forgalmazói. A Katedral (FAO 450) ugyancsak hozamképességével tart igényt a termelők érdeklődésére. A kínálatban továbbra is szerepel a régebbi Corasano (FAO 480) hibrid is, amelyet elsősorban nagyméretű csövei alapján kedvelnek a gazdák, ezek biztosítják a nagy terméshozamokat. Termésstabilitását különböző feltételek között megtartja. Mikle Tibor a termelők megnyugtatására közölte, hogy a híresztelések ellenére a következő szezonra lesz elég vetőmag.

A kukoricatermesztő térségekbe javasolt hibridek közül a Replik (FAO 370) szemes hibridet emelte ki a Szelőcén bemutatott kínálatukból Martin Mátyás, a Rapool termékmenedzsere. Ez a középkései érésidejű kétvonalas hibrid elsősorban termesztésének gazdaságossága miatt érdemes az említésre, lévén, hogy magas terméspotenciálja a kedvezőtlenebb évjáratokban is jól érvényesül, jól viseli az aszályos időszakokat és a magas hőmérsékletet, ugyanakkor gyors és erőteljes vízleadása következtében a betakarítás utáni szárítási költségek csökkentésével teszi hatékonnyá a termesztést. Fontos tulajdonsága a szár és a csövek fuzáriummal szembeni fokozott ellenálló képessége is. A Badiane (FAO 380) hozamképesség és stabilitás tekintetében valamint egyéb tulajdonságaiban is hasonlít a Replikhez, kiváló vízleadó képessége alapján a FAO 350-es érésidejű hibridekhez sorolható. Az Eldacar (FAO 420) kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, kifejezetten a déli kukoricatermesztő körzetekbe ajánlott kettős hasznosítású kombinált hibrid. Szemesnek, illetve habitusa és levelezettsége alapján silónak egyaránt alkalmas. Szilárd és erős szára megvédi a ledőléstől, zöld száron érik, egyúttal a vízleadó képessége is kiváló.

A Candor Kft. vetőmagkínálatából a szuper korai érésidejű (FAO 160) silóhibridtől kezdve a FAO 420-as szemes hibridekig válogathatnak a termesztők, tájékoztatott Lenka Kováčiková, a cég értékesítési és marketing felelőse. A szlovákiai termesztési viszonyok között főleg a 370 körüli éréscsoportba tartozó hibridek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. A Szelőcén bemutatott hibridjeik közül elsősorban az intenzív feltételeket igénylő, főleg az ország déli térségeiben található nehéz talajokon jól teljesítő Debussy (FAO 420 – 450?) szemes hibridet emelte ki, amely megfelelő feltételek között képes érvényesíteni magas terméspotenciálját. Termésstabilitása révén az aszályos időszakok, illetve a nyári forróságok okozta stresszt is jól viseli. Egyúttal említést érdemel kiemelkedő ellenálló képessége a helmintoszpóriumos és fuzáriumos fertőzésekkel szemben. Említést érdemel még az intenzív feltételeket igénylő ES Mylord (FAO 380), amely silóhibridként is termeszthető, de az utóbbi években bekövetkezett környezeti változások ellenére is elsősorban szemesként produkál szép eredményeket.

A szakmai rendezvényen a fajtabemutatók mellett a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak és helyszíni gyakorlati bemutatók keretében ismerkedhettek a kukorica termésbetakarításában, a szármaradványok fel- és talajba való bedolgozásával, illetve a következő növényállományok vetéséhez szükséges talajművelési és magágykészítési eljárásokat végző berendezésekkel és gépkapcsolásokkal, amelyeket az Agrion társulás tagszervezetei vonultattak fel.

Kép és szöveg: szilvássy

 

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda áprilisi száma

Az időszerű havi kerti tennivalók összefoglalója mellett a Jó Gazda április száma részleteen is foglalkozik az …