Kovács Tamás

KWS Patas

A koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások miatt csak egyéni látogatások formájában tájékoztatták partnereiket az idei és a jövő évre ajánlott kukorica hibridek kínálatáról a KWS illetékes területi képviselői, így a korábbi években megszokott népes termelői érdeklődéssel zajló rendezvény helyett idén a csilizpatasi kukorica bemutatón egyénenként kaptak tájékoztatót azok a gazdák, akik kíváncsiak voltak a dél-nyugat szlovákiai térségbe ajánlott kukorica hibridekre, azok vegetációs állapotára és a jövő évi újdonságokra, valamint a kukorica növényvédelmi technológiájában alkalmazható készítményekre és azok hatásaira, amelyeket az Adama cég munkatársa ismertetett. Kovács Tamás a KWS illetékes területi képviselője lapunkat tájékoztatva elmondta, hogy idén ezen a kísérleti parcellán 9 regisztrált hibridet és további, csaknem 30 fajtajelöltet vetettek el, hogy képet kapjanak arról, hogy az adott körülmények között hogyan viselkednek az egyes hibridek, mennyire képesek alkalmazkodni a térség termesztési viszonyaihoz, és természetesen azt is vizsgálták, hogy a tényleges termőképességük ilyen feltételek között is fedi-e a valóságot.

Amint az a helyszíni szemlén is kiderült, az idei kukorica-állományok nagyon jó kondícióban várták a vegetáció végét és a betakarítást. A köztermesztésbe ajánlott hibrideket érésidejük alapján csoportosítva a sort a korai éréscsoportba tartozó tavalyi újdonság, a Magento (FAO 290) kezdte. Noha ebben a térségben nem a legelterjedtebb hibridek közé tartozik, érésidejét tekintve az egyik legkorábbi érésidejű szemes hibrid. Hozamképességét és termésstabilitását az előző években már meggyőzően bizonyította. Nagyon gyors kezdeti növekedés valamint az érésidő befejezése után rendkívül erőteljes, gyors vízleadás és a szemek alacsony nedvességtartalma jellemzi. Ebben a térségben azoknak ajánlott, akik a korai betakarítása után az őszi vetésű termények talajának megfelelő előkészítéséhez szükséges idő fontosságát tartják szem előtt.

A Karpatis (FAO 330) már középkorai érésidejű szintén szemes hibrid, amelynek ugyancsak kiváló terméspotenciálja van. Egyúttal erőteljes vízleadó képességgel is rendelkezik, ami termesztésének gazdaságosságát és nagyon jó ár:értékarány mutatóját is biztosítja. Kiváló alkalmazkodó képességét és termésstabilitását az is alátámasztja, hogy nemcsak nálunk, hanem a környező országokban és valójában egész Európában kiváló eredményeket produkált, amelynek alapján nem véletlenül került be a köztermesztésbe. Azok közé a Plus4Grain jelzővel fémjelzett KWS hibridek közé tartozik, amelyek elsősorban a kedvezőbb környezeti és termesztési feltételek közé ajánlottak, ahol átlag feletti hozamokkal garantálják a bennük rejlő potenciál érvényesülését.

A KWS Smaragd (FAO 350) középkorai érésidejű, kiváló hozamképességű hibrid. Rendkívüli teljesítőképességét ebben a térségben is több éve tapasztalják a gazdák, ennek alapján egyre többen termesztik. Tavaly például 2 százalékkal magasabb átlaghozamot produkált a Karpatisnál. A hibrid képességeit a KMEMI (ÚKSÚP) is elismerte azzal, hogy három helyett két év fajtavizsgálati kísérletek eredményei alapján engedélyezte nyilvántartásba vételét. Külön említést érdemel nagyon jó alkalmazkodó képessége, amely alapot szolgáltat ahhoz, hogy a Plus4Grain minősítést viselje, ami az átlagos és az átlagosnál jobb termesztési feltételek esetén is átlag feletti hozamokat garantál. Érésideje alapján az őszi búzának is megfelelő előveteménye lehet.

Az ugyancsak Plus4Grain minőségi jelzővel fémjelzett KWS Kashmir (FAO 380) középkései érésidejű hibrid ugyancsak két év fajtavizsgálati kísérletek eredményei alapján kapta meg a nyilvántartásba vételi engedélyt. Ez a hibrid kifejezetten intenzív termesztési feltételeket igényel, amelyekre kiváló hozamokkal és termésstabilitással reagál. Emellett rendkívül gyors és erőteljes vízleadással is rendelkezik, ami az éréscsoportjában található hibridekhez képest alacsonyabb nedvességtartalmú szemek betakarítását teszi lehetővé. Nem véletlen, hogy a gazdák számos európai országhoz hasonlóan nálunk is egyre jobban megkedvelik.

A Balasco (FAO 380) korábban nálunk az egyik legelterjedtebb kettős hasznosítású (siló és szemes) hibrid volt, napjainkban a termesztésben már ún. kifutónak számít, annak ellenére, hogy az összehasonlító kísérletekben még mindig mintaként szerepel.  Elsősorban silóként termesztik, de szükség esetén szemesként is betakarítható. Magas, dús levélzettel, hosszantartó, erős stay-green hatással rendelkezik. Alkalmazkodó képessége, plaszticitása különböző termőhelyi feltételek között is jól érvényesül.

A KWS Inteligens (FAO 390) középkései érésidejű szemes hibrid újdonságként a cég egyik reménysége, immár az új genetikával rendelkező nemesítések közé tartozik. Ennek ismérveit, a kiemelkedő hozamképességet és a termésstabilitást már a nemzetközi fajtavizsgálati kísérletekben is egyértelműen igazolta, tavaly éréscsoportjában a legnagyobb termőképességű hibridek között is az élen szerepelt. A megszokottnál alacsonyabb szára van, így az asszimilációs energiáját elsősorban a csövekbe összpontosítja, ami esetenként a szárakon dupla, szemekkel jól berakott csöveket, 18-20 szemsort eredményez. Tulajdonságai alapján úgyszintén Plus4Grain minősítésével is rendelkezik, amely garantálja, hogy a jobb termesztési feltételek között az átlagosnál magasabb terméshozamokat biztosít.

A KWS Kapitolis (FAO 400) szemes hibrid vetőmagja az utóbbi években nálunk az egyik legkeresettebbek közé tartozik, a tavalyi eladásban piackutatási adatok alapján országos összesítésben a 2. helyen végzett. Nem véletlenül, hiszen a nemesítő cég egyik kiemelt tulajdonságokkal bíró kiváló teljesítőképességű szemes hibridjéről van szó, amely rendszeresen a szakmai rangsorok élén, vagy élmezőnyében végez. Középkései érésidejű, nagyon jó egészségi állapotú kifejezetten a kukoricatermesztési körzetek feltételei közé ajánlott szemes hibrid, amely alkalmazkodóképessége és terméspotenciálja révén kiválóan reagál főleg az intenzív termesztéstechnológiai elemekre. Magas erőteljes szárat nevel, ezért is nem ajánlott az állományok besűrítése, vízleadása szintén kiváló.

A KWS egyik legkésőbbi érésidejű szemes hibridjét, a Kollegas-t (FAO 450) erős szár, nagy, jól berakott csövek jellemzik, amelyek kiváló termőképességére utalnak. A termesztői tapasztalatok alapján mind száraz, mind pedig nedves időjárási viszonyok között is stabilan teljesít, így nálunk is egyre nagyobb területen termesztik. Hozamképessége alapján éréscsoportjában a legjobbak között  tartják számon.

A KWS Lukas (FAO 530) a nemesítő cég idei újdonsága kifejezetten a kukoricatermesztési körzetekbe szánt kései érésidejű silóhibrid. A nemesítő cég szándéka szerint a Krassus utódaként a Kathedralis és a Konsens silóhibridek közötti űrt lesz hivatott betölteni.  Magas szára, erőteljes levelei, nagy csövei vannak, ami nagy zöldtömeget és megfelelő energiatartalmat eredményez. Hosszan tartó stay-green effektus jellemzi, vízleadása lassú. A szemek magas keményítőtartalma révén kellő energiatartalma is van, ami a biogáz üzemek alapanyagaként és esetenként roppantott szemes takarmányként való tartósítását és kihasználását is lehetővé teszi.

A kukorica javasolt növényvédelmi technológiájának elemeit Máťus Ervin a növényvédelmi készítményeket forgalmazó Adama cég képviselője ismertette az érdeklődőkkel. Lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az idei kukorica állományok vegyszeres gyomirtására ajánlott készítmények kiválasztása során figyelembe vették a tavaly óta érvénybe lépett ún. Lex Csallóköz jogszabályi rendelkezéseit is, amely jelentős mértékben korlátozzák a térségben bevethető különböző hatóanyagú készítmények alkalmazását. A Csilizpatason alkalmazott készítmények kétfajta kezelési módszerrel kerültek bevetésre. Korai posztemergensen a kukorica 3-4 leveles fejlettségi állapotában, illetve klasszikus posztemergens alkalmazással a kultúrnövény 5-7 leveles korában..

A hagyományos posztemergens kezelés során a nicoszulfuron  hatóanyagú Nicogan 40 OD és a dicamba + mesotrion hatóanyagú Coltrane SC kombinációját alkalmazták.Mindkettő készítmény folyékony állapotban áll a gazdák rendelkezésére. A Nicogan elsősorban a fűféle gyomok irtásában jeleskedik, beleértve az évelő fűféléket is, a Coltrane hatóanyagai pedig az egy- és kétszikű gyomok elleni védekezésben hatékonyak, emellett talajhatásuk is van.

A korai posztemergens kezelésre a metalochlór hatóanyagú Effica 960 EC partnerének a már említett Coltrane-t választották, mivel a korábbi partnere, a Sulcotrek már nem alkalmazható. A metalochlór ugyan eredetileg klasszikus preemergens készítmény, de az utóbbi években egyre többször alkalmazzák korai poszt kezelésekben is, kihasználva a kontakt hatását.  Amint Máťus Ervin elmondta, idén a korai posztemergens kezelések elsősorban az időjárási behatások következtében (szárazság az alkalmazásuk időpontjában) nem tudták megfelelően kifejteni a hatásukat, így ezek hatékonysága elmaradt a klasszikus posztemergens kezelésekétől. E tapasztalatok alapján jövőben  a Grandid nevű adjuváns alkalmazását is javasolni fogják ebben a kombinációban.

A növényvédelemben évek óta tartó és egyre nagyobb problémákat okozó hatóanyagkivonási folyamat tekintetében a forgalmazók azzal számolnak, hogy a közeljövőben elsősorban a rovarölőszerek hatóanyagainak betiltása lesz várható. A gyomirtózerek esetében leghamarabb a bromoxinil hatóanyagú készítmények kerülnek majd tiltó listára, de egyelőre a hírek szerint jövőre még használatban lesznek. A gombaölő szerek hatóanyagai közül idén már kiesett az epoxiconazole, jövőre pedig a ciproconazole betiltása várható, s bár a legtöbb azolra is hasonló sors vár, kedvező hír, hogy a  vegyszergyártók már készen állnak az új típusú gombaölő hatóanyagok bevezetésére.

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …