A kertépítés alapjai

Gyomtalanítás

          A tényleges kertépítés legelső munkafolyamata a gyomtalanítás, amely megelőzi még a területtisztítást is. A területtisztítás sok esetben az építkezési törmelék eltávolítását jelenti. Tágabb értelemben ide tartoznak az építkezésnél használt különböző tárgyak, mint. pl. a deszkák, tartóelemek, törmelékcsúszda, állványmaradványok, stb. Ezek eltávolítása azonban nem a kertépítő feladata. Az építkezési törmelék eltávolítása sem éppen a kertépítő feladata, de tapasztalatból tudom, hogy ennek eltávolítása a komplex gyomvegetáció eltávolítása előtt gyakran szinte fölösleges munka, mivel a gyom ezt annyira benövi, hogy lehetetlen teljesen ettől az anyagtól megtisztítani a területet. Meg kell várni, míg a növényzet leszárad, és a terület láthatóvá válik. 

Felmerül a kérdés, hogy mikor gyomtalanítsunk?

          Egy új építkezés körül akkor érdemes a gyomtalanítást elkezdeni, amikor az építkezés már teljesen befejeződött. Legjobb megoldás, ha a teljes gyomtalanítást a tél beálltáig el tudjuk végezni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első permetezést július második felében kell elvégeznünk. Ilyenkor a gyom kb. 15-20 nap alatt szárad le. Ezután meg kell várnunk, míg a földben maradt magvak, ill. az ellenálló fajok gyökerei újból kihajtanak. Ez kb. egy hónapot vesz igénybe, és máris szeptember közepén vagyunk, amikor is elvégezhetjük a következő permetezést. Vannak esetek, amikor még két permetezés sem segít, és néhány ellenálló gyomfaj a már kész kertben újból felüti a fejét, ilyenek pl. a szulák félék, a vad szedrek, az akácfák, stb. Ezek elpusztításának módszereivel a későbbiekben fogunk foglalkozni. Abban az esetben, ha a tél beálltáig sikerül a gyomot eltávolítanunk, akkor tavasszal nyert ügyünk van, mivel azonnal elkezdhetjük a kertépítést.

          Más az eset akkor, ha az építkezés elhúzódik, és mi csak tavasszal tudjuk elkezdeni a kertépítést. Ilyenkor meg kell várnunk amíg minden gyomnövény kikel, és csak ekkor tudjuk elvégezni az első permetezést. Ez kb. május elejére esik. Ebben az időben a gyom leszáradása elhúzódhat akár négy hétig is (természetesen ez függ az időjárástól, a kert elhelyezésétől, stb.). Ilyenkor is meg kell várnunk míg a gyom újból kikel, és csak ezután permetezhetünk másodszor. Vagyis a tényleges kertépítést legjobb esetben is csak júliusban kezdhetjük el. Ebben az időben csak konténeres növényeket telepíthetünk.

          Még egyszer megemlítem, hogy a gyomvegetáció tökéletes eltávolítása előfeltétele a szép kertnek. Itt nem szabad sietnünk! Az elkapkodott munka a későbbiek folyamán megbosszulja magát. A következő, a gyakorlatból vett példa, jól mutatja, hogy mi az eredménye a gyors munkának. Egy megrendelő azt kérte a kertépítőktől, hogy egy héten belül legyen kész a kertje. Sajnos talált ilyen céget, amelyik vállalkozott erre a feladatra. A kert egy héten belül elké-szült. Eltelt két év és az el nem távolított évelő tarackbúza (Agropyron repens) annyira felütötte a fejét, hogy az egész kertet újra kellett gyepesíteni, és a tulajdonosnak most már volt ideje kivárni a megfelelő gyomtalanítást. Ez a gyomnövény ugyanis ugyanabba a családba tartozik, mint a pázsitkeverék fajai, így állománya vegyszerrel nem távolítható el.

          Gyomirtáshoz a következő vegyszereket használhatjuk: Kaput, Roundup Aktiv, Roundup Biaktiv, Roundup Klasik, Kapazin, Touchdown system. Az itt felsorolt vegyszerek hatóanyaga a glyphosate.

          Mielőtt azonban elkezdenénk a vegyszeres gyomirtást, olvassuk el a használati utasítást, melynek minden egyes pontját szigorúan tartsuk be! Öltözzünk előírt munkaruhába! Győződjünk meg a vegyszer érvényességéről! A permetezést csak szélcsendes időben végezzük, így elkerüljük, hogy a vegyszer a szomszédos kertben kárt tegyen. Csak olyankor permetezzünk, amikor a munka befejezése után nem várható csapadék kb. 4-5 órán belül. Figyeljük az időjárás-jelentést!

          Megtörténhet, hogy a területről fát kell eltávolítanunk. Ebben az esetben a vágási felületet tömény vegyszerrel kenjük be, azonnal a vágás után, még mielőtt elindulna a kalluszképződés. Ez a munkafolyamat különösen fontos pl. az akácfa kivágásánál, ha ezt nem végezzük el, elindul egy igen erős gyökérsarjképződés. Ilyenkor is kötelező a megfelelő munkaruha használata!

          Mielőtt kivágnánk egy fát is, győződjünk meg róla, hogy a kivágás nem kötött-e engedélyhez. Így elkerülhetjük egy esetleges büntetés kifizetését.

Területtisztítás

          A gyomnövényzet leszáradása után elkezdhetjük a területtisztítást. Ide a következő munkafolyamatok tartoznak:

– a leszáradt gyom eltávolítása

– a földkupacok eltávolítása esetleges elszállítása

– építési törmelékhalmok összegereblyézése, összehordása és elszállítása.

          A földkupacok az épületek alapjaiból, pincetömbjéből keletkeztek. Az építkezési törmelékek a lebontott épületekből, az építkezés során széthullott anyagokból maradtak vissza. Ezeknek, az anyagoknak az elszállítása költségbe kerül, mely költségeket megspórolhatjuk, ha ezeket az anyagokat a kertépítés területén használjuk fel, helyezzük el.

          A kertépítés folyamán a törmelék felhasználásának egyetlen egy módja van, mégpedig a sziklakert alapját készíthetjük el belőle. Erről bővebben a sziklakert építésénél fogunk írni, de már most megemlítjük, hogy a törmelékből  ki kell zárni a szerves, korhadó anyagokat pl. a fát, nádhulladékot, stb. Ezek térfogata az elbomlás során csökken, a sziklakert megroskad. Ugyancsak ki kell zárni az olyan anyagok felhasználását is, amelyekből a nedvesség, a talajvíz bármit is ki tud oldani. Az oldott anyagok a talajt szennyezik, kémhatását megváltoztatják, a növények életét lehetetlenné teszik. Ilyenek a különböző savakat, sókat, lúgokat tartalmazó anyagok.

          Abban az esetben, he nem építünk sziklakertet, akkor legjobb, ha a törmeléket elszállítjuk a hatóságok által erre a célra kijelölt területre.

          A földkupacokat, ha azok nem tartalmaznak agyagot, szétteríthetjük a kertben, ill. az esetleges mélyedéseket tölthetjük fel velük. Amennyiben agyagos, akkor legjobb, ha a kertünkből eltávolítjuk. Megtörténhet, hogy az altalaj teljesen agyag, mindennemű szerves anyagtól mentes, ekkor ezt a kerti tavacska aljának a kitöltésére használhatjuk. Erről bővebben a kerti tavacskák építésénél lesz szó.

          A hulladékok bedolgozását a talajba kerüljük el. A növényzet számára a törmelék kedvezőtlen, ugyanis életfeltételeiket rontja. Kivitelezés után néhány évvel a törmelékes foltokat gyenge növekedésű fák, bokrok, kiégett gyepfoltok jelzik.

          A leszáradt gyomnövényeket gereblyézéssel, kapálással, sarabolással távolítjuk el. Égetésük bejelentési kötelezettséggel jár, erről nem szabad megfeledkeznünk! Abban az esetben, ha a permetezés időpontjában még nem hoznak magvakat, úgy az egész biomasszát a komposztálóba tehetjük.

          Miután kertünket megtisztítottuk a gyomtól, a földkupacoktól, a törmelé-kektől elkezdhetjük a durva tereprendezést, de erről már a következő számban írunk.

Farsang István

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda áprilisi száma

Az időszerű havi kerti tennivalók összefoglalója mellett a Jó Gazda április száma részleteen is foglalkozik az …