Újdonságok és speciális gabonafajták Sósszigeten

A hazai gabonanemesítés fellegvárának számító sósszigeti Istropol Solary nemesítő cég üzleti partnerével a zólyomi Osivo vetőmagforgalmazó részvénytársasággal és a Bayer növényvédelmi cég szlovákiai képviseletével közösen idén is a cég kísérleti állomásának parcelláin rendezte meg az általa nemesített gabonafajták bemutatóját. Amint azt Zalabai Gyula a nemesítő cég vezetője bevezetőjében elmondta, a több mint 70 évvel ezelőtt alapított állomás utódjaként ma már gyakorlatilag az összes kalászos gabonafajta nemesítésével foglalkoznak, beleértve a rozsfajták nemesítését is. A hagyományokhoz híven az idei bemutató keretében is megtekinthetők voltak az ismert és bevált valamint a köztermesztésbe legújabban engedélyezett fajták, mellettük pedig a fajtavizsgálati kísérletekbe bejelentkezett fajtajelöltek széles választékával is megismerkedhettek az érdeklődő termelők. A nemesítési programjaik céljai alapjában véve nem változtak, az egyes fajták sikerességét továbbra is azok hozamképessége és minősége határozza meg, amelyek a termesztés gazdasági szempontjainak alapvető követelményei. Emellett az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kap a fajták betegségekkel szembeni természetes ellenálló képessége, aminek fejlesztése szintén a nemesítési programjuk fontos része. A növényállományokban fellépő betegségek (sárgarozsda, levéltosság stb.) elleni védekezések hatékonyságában a növényvédelmi készítmények hatóanyagainak jelentős mértékű korlátozása miatt megnő a szerepe az egyes fajták genetikailag megalapozott rezisztenciája, ami a termesztési költségek szintjére is komoly befolyással lehet. A nemesítési célok sorából nem hagyható ki a feldolgozóipar szempontjainak figyelembe vétele sem, ezeknek az igényeknek is igyekeznek megfelelni.

A nemesítésben ezen felül speciális célokat is követnek, ennek eredményeként vannak például színes búzafajtáik, mint pl. a fehérszemű, bíborszínű vagy sárga pigmentet tartalmazó búzafajták. Közülük a fehérszemű búza pl. az ún. funkciós élelmiszerek alapanyaga, ami egyelőre még ugyan csak gyerekcipőben jár, de jelentős perspektívája van. Ugyancsak a speciális nemesítések eredménye az a tritikálé fajta, amely elsősorban tömegtermelő képességével tűnik ki, jelenleg már dolgoznak olyan fajta nemesítésén, amely nem fejleszt szemeket, így ennek alapján szenázs és szilázs is készíthető belőle.

A búzafajták kínálatában újdonságnak számít az  Is Rubicon, az IS Bellevue és az IS Carrier. Az IS Rubicon elsősorban hozamképességével tűnik ki, kimagasló eredményeket produkáló takarmánybúzaként tartják számon. Az IS Bellevue és az IS Carrier modern nemesítésű nagyhozamú, egyúttal kiváló minőségű búzafajták, amit többek között a szemek 15-16 %-os fehérjetartalma és kiváló alveográfiai tulajdonságaik is igazolnak. Az IS Spirellina a korábbi IS Spirella utóda, azzal a különbséggel, hogy elődjéhez képest már magas szintű rezisztenciával rendelkezik a sárgarozsdával szemben. Az IS Chanson a jövő egyik reménysége, nemesítői szép reményeket fűznek az európai típusú, nagyhozamú kiváló minőségi búzafajta elterjedéséhez, amely a későbbi vetésekre is alkalmas, és jól alkalmazkodik a különböző előveteményekhez is. A fajták egészségi állapotának és a betegségekkel szembeni ellenálló képességének fejlesztésében jelentős előrelépést jelent  az IS Adur, amelynek  legjellemzőbb tulajdonsága a lisztharmattal szembeni kifejezetten magas szintű ellenálló képesség. Ez a rezisztencia ugyan még nem teljesen tökéletes, de a vizsgálatokban kiváló eredményeket mutatott. A nagyhozamú minőségi búzafajta elsősorban a tésztagyártás számára kínál kiváló alapanyagot.

A kalászosok fajtakínálatából ugyan nem újdonságként, de kiemelhető az IS Maltigo kváló minőségű tavaszi sörárpa fajta, amely kétségbevonhatatlanul magas szintű beltartalmi tulajdonságai ellenére nem tudja áttörni a hazai malátapiac mesterséges korlátait. Egyelőre a meghatározó malátagyárak nem akarják még vizsgálatba sem venni, miközben a szomszédos országokban, pl. Magyarországon már jól értékesíthető, reális kereslet van iránta, és a legnagyobb területen szaporított fajták közé tartozik. Kiváló a hozamképessége (8 t/ha), magas (8) a minősítése, ezeket a tulajdonságait stabilan tartja, sőt osztályozási mutatói (90-95 %) alapján a legjobbak közé sorolható. Nálunk egyelőre a zólyomi Osivo forgalmazza, és saját fejlesztésű lévai maláta alapanyagaként próbálja meg a hazai piac egyik márkájává fejleszteni.

Mivel a szlovákiai vetőmagpiac mérete és lehetőségei behatároltak, így a termékeik forgalmazását külföldön is szorgalmazzák. Többek között a már említett Magyarországon, Romániában, Csehországban, Lengyelországban, a baltikum országaiban, Oroszországban, Törökországban, sőt Indonéziában is vannak kereskedelmi kapcsolataik.

A zólyomi Osivo vetőmag-forgalmazó vállalat, amely elsősorban a hazai nemesítésű gabonafajták forgalmazására összpontosít már régóta kölcsönösen előnyös együttműködést tart fenn a sósszigetiekkel. Ifj. Rudolf Zajac, a cég vezérigazgatója ezt a közös munkát emelte ki bevezetőjében, és terjesztette ki a Bayer növényvédelmi céggel ápolt ugyancsak eredményes együttműködésre. Utalt a már említett lévai malátagyárban előállított Lévai malátára, ami 2016-ban minősített földrajzi védjegyet is kapott.

A növényállományok megfelelő egészségi állapotának fenntartásáról és a betegségek elleni védelméről a Bayer illetékes területi képviselője, Józan Gáspár gondoskodik már hosszú ideje, aki kollégája Csidey Ferenc társaságában meglehetősen bonyolultnak és összetettnek minősítette az idei termesztési szezonban tapasztalt időjárási és egyéb környezeti feltételeket. Az állományokban nemcsak azok gyommentesítését kellett hatékonyan megoldani, de a változó körülmények között fellépő és agresszívan támadó fertőzések ellen is naprakészen kellett reagálni. A kísérleti parcellák állapota azt bizonyította, hogy sikeresen birkóztak meg ezekkel a feladatokkal.

A köztermesztésbe engedélyezett elismert búzafajtákat immár élőben Csémy Tibor mutatta be az érdeklődőknek. Ezek sorát az IS Conditor-ral kezdte, amely takarmánybúzaként egyúttal a kekszgyártás egyik alapanyagaként is bevált és kedvelt fajta a termelők körében. Középkései , szálkás fajta kiemelkedő termőképességgel és termésstabilitással rendelkezik. Intenzív feltételek között 10 tonna feletti hozamokra képes.  Az IS Spirella-t ugyancsak takarmánygabonaként jegyzik, nagyon korai, kiváló pékipari minőségű, szálkás fajta. Beltartalmi értékei közül a nagyon magas fehérjetartalma érdemel említés, emellett kiváló reológiai tulajdonságokkal is rendelkezik. A megdőléssel szemben ellenálló, az aszályos években is jól teljesít. Az IS Laudis kései érésű, kiváló (E) pékipari minőségű termést adó, szálkás búzafajta. Tulajdonságai közül a betegségekkel szembeni széleskörű ellenálló képessége emelhető ki. Plasztikus, nagyon jó alkalmazkodó képességű fajta. Gabonafélék után is vethető, a kései vetést jól tolerálja. Az IS Agilis nagyon korai, magas fehérjetartalmú , kiváló pékipari minőségű (E), szálkás fajta. Kiemelkedő beltartalmi értékekkel rendelkezik.  Jellemő tulajdonsága a sárga- és levélrozsdával szembeni magas fokú rezisztencia. Könnyebb talajokon és aszályos években is megbízhatóan teljesít. Az IS Dimenzio kiemelkedő termőképességű, kiváló agronómiai tulajdonságokkal rendelkező, korai, tar kalászú fajta, amely kiválóan ötvözi a termőképességi és minőségi mutatókat. Plasztikus, nagyon jó állóképesség és a betegségekkel szembeni komplex ellenállós képesség jellemzi. Az IS Rubicon, IS Bellevue és az IS Carrier a bevezetőben már bemutatásra került. Az IS Ozirion középkorai érésű, magas termőképességű tar kalászú búzafajta. Magas (E) sütőipari minőség és kiváló agronómiai tulajdonságok jellemzik. Magasabb szára ellenére kiváló állóképességgel és a betegségekkel szembeni komplex ellenállósággal rendelkezik. Az IS Sorello B/C minőségű takarmámybúza, az IS Rubicon „nővére”. Középkorai érésű, kiemelkedő termőképességű és termésstabilitású tar búzafajta. Hozamképessége intenzív feltételek között érvényesül, a kisparcellás kísérletekben 14 t/ha feletti hozamokat is produkált.

Csémy Tibor

Az elismert és engedélyezett fajták bemutatója után a fajtavizsgálati kísérletekbe bejelentett ígéretes fajtajelölteket Zalabai Gyula a nemesítő vállalat vezetője ismertette. Az IS kóddal és név helyett egyelőre csak számokkal jelölt új fajták közül a teljesség igénye nélkül kiemelhető az IS 296, amely a már említett nemesítési célokban is megfogalmazott a betegségekkel szembeni természetes ellenálló képesség fejlesztésének mintapéldája, amelyben a génalapba beépített rezisztencia újabb, magasabb szintre emeli a növény ellenálló képességét. Az IS 698 extra korai érésű fajta ugyancsak kiváló ellenálló képességgel rendelkezik, A minőségű termése kiváló beltartalmi értékekkel rendelkezik. Egyedi jellemzője van az IS 1025-ös fajtának, amely magas szintű sárga pigment tartalma alapján tésztagyártásra is alkalmas, s így a durumbúzákkal vetekedhet a feldolgozók kegyeiért. Az említett fajták már 3. éve szerepelnek a fajtavizsgálatokban, és jó eséllyel számíthatnak arra, hogy engedélyezik a köztermesztésben való felhasználásukat. A kétéves vizsgálatokban szereplő fajták közül említést érdemel az IS 666, amely a Nádor és a Julie utódaként azoktól jobb ellenálló képességgel rendelkezik a levélbetegségekkel szemben, hozamképességét természetesen elődeitől örökölte. Az IS 816 takarmánybúza, de kekszgyártásra is alkalmas, az IS 961 szuper korai érésidejű, emellett a betegségekkel szembeni komplex ellenálló képességgel is rendelkezik.

Zalabai Gyula

A további kalászos gabonafélék közül az őszi tritikáléból az IS Titus regisztált korai érésű, a betegségekkel szemben jól ellenálló fajta. Magas hozamképessége alapján szemes  takarmányként használják, de jelentős zöldtömege révén szenázs és szilázs készítésére is alkalmas lehet. Sőt, egy újabb fajta nemesítésével a szemtermés nélküli tritikálét kifejezetten erre a célra lehet majd felhasználni.

A durumbúzák kategóriájában az engedélyezett IS Karmadur, Is Fortidur és IS Belladur mellett további négy fajtajelölt vár elismerésre a fajtavizsgálati eredmények alapján. Ezek nemesítésében a minőségi mutatók stabilitására, többek között a sárga pigment tartalmára, illetve a betegségekkel szembeni ellenállóság fokozására helyezték a hangsúlyt.

A tavasziak kínálatában a tavaszi árpák közül kiemelkedik az IS Maltigo, amelyről a bevezetőben már részletesebben szóltunk. az Argument takarmányárpaként szerepel a nyilvántartásban. Az IS Perlina  ún. kopasz árpa, amelynek jellemző tulajdonsága, hogy pelyva nélküli, így élelmiszeripari feldolgozásra javasolt, pl. a rizshez hasonlóan főzhető és ehető. A kínálatban szerepel még az IS Aventis tavaszi zab és az IS Trivago tavaszi tritikálé. A tavaszi búzák sorában az IS Jarissa, Is Jariella és az IS Albiola szerepelt, az IS Jarissát nálunk már egy évtizede a legnagyobb területen termesztik a kategóriájában, az IS Jariella Magyarországon tartozik a legelterjedtebb tavaszi búzafajták közé. A tavaszi durumbúzák közül az IS Duranegra elsősorban a szárazabb termesztési körzetekbe ajánlott, lévén nagyon jó a szárazságtűrése. Az IS Duragold intenzív feltételeket követel a hatékony termesztéshez, ekkor képes átlag feletti hozamképességét és minőség-stabilitását érvényesíteni. Az IS Durablank újdonság, fehér pelyvája van. Zalabai Gyula egyúttal felhívta a figyelmet egyes speciális tulajdonságokkal bíró kalászos gabonafajtákra is, ilyenek pl. az ősszel és tavasszal is vethető ún. járóbúzák, a speciális keményítőtartalmukról jellegzetes waxy  búzák, vagy a fehér és bíbor szemű búzafajták. Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …