Vélemény

Önámítás nélkül

[dropcaps]Amint arról lapunk e havi számában részletesen is beszámolunk, a szaktárca vezetése egy új gazdaságpolitikai elemzésekkel foglalkozó intézmény, a mezőgazdasági politika intézetének létrehozásáról döntött, amely részletes és az eddigieknél jóval mélyrehatóbb elemzésekkel kívánja segíteni a tárcavezetés döntéselőkészítő munkáját, s ebben a tevékenységében az átláthatóság és kifejezetten a megbízható és pontos …

Bővebben »

Szánt-e még új barázdát az eke?

[dropcaps]Talán megbocsátja az olvasó, hogy Mihail Solohov regényének, az Új barázdát szánt az eke címét kérdésre módosítva vesszük számba a hazai földtulajdon-viszonyok és ezen belül a földbérletek terén uralkodó állapotokat, a jelenleg tapasztalható feszültség okait és indítékait.[/dropcaps] Annak tudatában is, hogy míg a doni kozákok életét bemutató regényben az ekék …

Bővebben »

Éjjeli permetezés helyett

[dropcaps]Előző havi kommentárunkban már jeleztük, és ezt megelőzően többször is utaltunk már rá, hogy a hazai agrárágazat hosszú idők óta mintha folyamatos fáziskésében lenne. És ez nemcsak az agrárpolitikában, a tervezési és fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos kérdésekben érezhető, hanem néhány esetben a termelési szférában is érezteti a hatását. [/dropcaps]Félreértés ne essék, …

Bővebben »

Álomból valóság?

[dropcaps]Miközben a fejlett mezőgazdasággal rendelkező tagországok agrárszakemberei gőzerővel dolgoznak azon, hogy a 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) milyen formában tudná legjobban segíteni országaik agrárgazdaságának fejlődését, és ehhez konkrét, részletes és pontos elemzésekre épülő programokat dolgoznak ki, nálunk még mindig ott tartunk, hogy a különböző érdekcsoportok képviselői indulatos vitákban próbálják meg …

Bővebben »

A szervezettség erő

[dropcaps]Lapunk előző számában adtunk hírt arról, hogy a szlovákiai zöldségtermesztők egy újabb próbálkozással, nevezetesen ún. termelői szervezet létrehozásával igyekeznek leküzdeni évtizedes hátrányukat a környező országbeli és nyugati versenytársaikkal szemben a zöldségpiac szervezettségben és az áruértékesítésben. Örvendetes, hogy végre nálunk is felismertük, hogy nem kizárólag az uniós támogatásokban rejlő különbségek az …

Bővebben »

Amíg van mit menteni

[dropcaps]A szántóföldi bemutatókat járva akarva-akaratlanul is az jut az ember eszébe, hogy bizony nem is olyan könnyű dönteni abban az ajánlat- és információ-dömpingben, amelyből a hazai gazdálkodóknak ki kell választaniuk a számukra leginkább megfelelő növényfajtát vagy hibridet.[/dropcaps] Még annak ellenére sem, hogy az utóbbi években egyértelműen érzékelhető, hogy az egykori …

Bővebben »

Modus vivendi

[dropcaps]Lapunkban már beszámoltunk róla, hogy az unió 2020 utáni agrárpolitikájának alapvetéseit már az év elején nyilvános vitára bocsátották, amelyben a tagországok agrárgazdálkodói és lakosai véleményt formálhattak arról, hogy a következő hétéves időszakban milyen elvek szerint, milyen irányba tartson a közösség agrártermelése, milyen megfontolások szerint formálják az egységes piac feltételeit, milyen …

Bővebben »

Saját munkából

[dropcaps]Hosszan és részletesen lehetne elemezni a szlovákiai zöldségtermesztés rendszerváltás utáni vesszőfutásának történetét a szabaddá tett piaci verseny által generált könyörtelen árversenytől kezdve a közös ország közös piacának elvesztésén át a mi termelőink szempontjából kedvezőtlennek ítélt közösségi támogatások negatív következményéig. A lényeg, hogy az egykoron sikeresnek mondott és a rendszerváltás előtt …

Bővebben »

KAP-variációk

[dropcaps]Sok mindent el lehet mondani az Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról – amely hétéves időszakonként, a szlovákiai gazdákat immár harmadik ciklusban konkrétan is érintve igyekszik több-kevesebb sikerrel az elfogadott agrárpiaci keretek közé terelni -, de egy dolog bizonyos, a közösségi agrártámogatási rendszer még soha nem váltotta ki az érintettek egyértelmű elismerését. …

Bővebben »

Konzervált gondok

[dropcaps]A hazai zöldség- és gyümölcstermesztés évek óta tartó mélyrepülésének látható és kézzelfogható jelei egyértelműen bizonyítják, hogy a kifejezetten kézimunka-igényes termelői ágazatok számára az elmúlt évtizedben nem túl sok babért termett. Másképpen fogalmazva, ezeknek az ágazatoknak a fejlődéstörténete kísértetiesen hasonlít egymásra, hiszen a zöldségtermesztés egykori húszezer hektáros vetésterületétnek csökkenését szinte egy …

Bővebben »