Új lehetőségek a 2016-os termesztési idényben

Vajon melyik termelői év volt képes olyan mértékben és olyan nagy különbségekkel formálnia a kukorica terméseredményeit, mint a 2015-ös esztendő? A légköri változásoknak nagyon sok jellemzője és specifikuma van. Viszont kevesebb információhoz jutunk a növények válaszreakcióiról ezekre a változásokra, esetenként a termesztett növények viselkedésének változásairól. Ebben a kukorica sem különbözik. Annak ellenére, hogy a köztudatban az áll, hogy e növény kiváló egészségi állapottal és rezisztenciával rendelkezik, a valóság egészen más.

A közép-európai feltételekhez igazodó hagyományosan termesztett és kinemesített hibridek az utóbbi években jelentős kihívások elé kerültek nemcsak a légköri változások, hanem a termesztéstechnológia és a termesztés feltételei miatt is. Ugyanakkor a nemesítő munka továbbra is az az alap, amelynek nagyon rugalmasan kell reagálnia a változásokra, és kellő időben előre látni azokat. A jelenleg termesztett hibridek komponensei, azok szülői vonalai már több mint 10 évvel ezelőtt kialakultak. Jelenleg a nemesítői, technológiai és a matematikai-statisztikai valamint bioklimatikus tímek néhány éves tevékenységének eredményeit láthatjuk.

A kukoricának több olyan időszaka van, amelyekben a stressztényezők közvetlenül befolyásolják a veszteségek nagyságát a terméseredményekben. Ezeket az időszakokat és a potenciális veszteségeket meghatározó releváns forrásokból több is van, de egyöntetűen a következő fázisokat határozzák meg – példaként az amerikai Kentucky Egyetem adatait említem, amely az említett problémát a következőképpen határozta meg.

Statisztikailag a legkritikusabb időszak közvetlenül a virágzás kezdete előtti időszaktól a szemtelítődés időszakáig tart, vagyis közvetlenül a tejesérés utáni konzisztenciáig. Ez az időszak a naptárban a nyári hónapok közé tartozik – vagyis június közepétől augusztus végéig tart. Arról az időszakról van szó, amely Szlovákia ultrakontinentális légköri feltételei között rendkívül széleskörű napfény-intenzitással, a száraz és forró időszakok néhány hullámával, extrém csapadékhiánnyal – esetenként viharos esőkkel nyilvánul meg, amelyek a virágpor képzésének idején sajnos képesek ezt a folyamatot megállítani. Hatalmas problémát jelentenek a magas éjszakai hőmérsékletek, az ún. trópusi éjszakák is – olyan éjszaka, amikor nem csökken a minimális (éjszakai) hőmérséklet  20 oC alá (www.shmu.sk). Ilyen fázisokban a kukorica állományok nem pihennek, hanem kénytelenek fiziológiailag éjjel is dolgozni, aminek következtében hatalmas mennyiségű energiát és vizet vesztenek, amit nem használhatnak ki a termésképzésre.

Az adott feltételek valódi kihívást jelentenek, amelyre a Monsanto – Dekalb® nemesítői  csapata is folyamatosan keresi a választ. A növényt még mindig nem lehet úgy beprogramozni, hogy rugalmasan és gyorsan reagáljon a környezet változó feltételeire, és főleg arra, hogy képes legyen megfelelően felkészülni a fiziológiai rezsim változásaira, noha bizonyos előrelépés már ezen a téren is történt. A nemesítés modern módszerei és a növények célzott tulajdonságok szerinti kiválasztása alapján a növényeket megpróbálják az egyes régiók vagy feltételek követelményeihez igazítani.

A Monsanto nemesítésének célja, hogy az átmenet a forrásból (mag) a saját rendszerre (képződő gyökér) minél hamarabb megtörténjen, és a mag csak kiegészítő erőforrásként szolgáljon. Erre kérdeznek rá gyakran a termelők, akik óvakodnak a Dekalb® hibridek első leveleinek alacsonyabb habitusától. A félelmek azonban alaptalanok, az első látásra lassabbnak tűnő start előnyei már az első stresszhelyzetben megmutatkoznak, amikor a növényt a gyökérrendszer húzza ki a bajból, amely az adott fázisban intenzíven fejlődött. A föld feletti résznek főleg a kukorica hatodik és tizenkettedik levelének fejlődési időszakában kell teljes erőbedobással fellépnie. Ebben az időszakban a növénynek már a teljes habitusa meg van határozva, amely magában foglalja a csövet, a rajta levő sorok számát, a sorokban levő magok számával és a várható ezermagtömegük alapjaival. Az elkövetkező fejlődési időszakokban az összes stressz feltétel az adott állapotot már csak redukálhatja. A termelő azonban ezeket a változásokat már csak jóval későbbi időszakban veszi észre.

Szlovákiában a kukoricatermesztésben a legelterjedtebb szegmens a középkorai érésidejű kukoricák szegmense, éppen ide irányulnak a legmagasabb igények és a magas terméshozamokkal szembeni elvárások. A Dekalb® szemes hibridek teljes mértékben alkalmazkodni képesek és toleránsak az összes stresszfeltételre. A DKC4590, DKC4608, DKC4795DKC4717 hibrid-négyest a következő szezonban egy újdonság a DKC4541 hibrid egészíti ki. Ez a hibrid és a vetésterülete lesz a válasz a termelői aggályokra és főleg a megfelelő hibridjelölt kiválasztása körüli problémákra és bizonytalanságra. Az adott szegmensben, de a kései szemeshibridek szegmensében is minőségi bónusz a virágzás szinkronizálása, amely az utóbbi termesztési idényekben vált kulcsfontosságúvá. A szemtelítődés időszakában a mag  redukciójával és beszáradásával szembeni toleranciával együtt ez a két kulcsfontosságú tényezője a jól fejlett, kiválóan megtermékenyített csőnek és a rajta levő, egészen a cső végéig kifejlett szemeknek.

A magasabb termésmennyiséget és tömeget mindig a későbbi hibridektől várjuk, amelyek a FAO 400 feletti éréscsoportba tartoznak. Az utóbbi két esztendőben ilyen eredményeket produkált a nemrégiben bevezetett újdonság, a DKC4717. A későbbi érésidejű DKC5007 és DKC5222 hibridekkel együtt a legkeresettebbek közé tartoznak főleg Szlovákia déli termesztési körzeteiben. Jellemzőik és tulajdonságaik a korábban leírt szegmensek minőségéből következnek. A sikeres hibridek sorát a legkésőbbi szemeshibrid-újdonság, a DKC5031 zárja.

Az új kukorica hibridek nemesítése nagyon igényes és precíz folyamat. Az új hibridek magukban foglalják az eddig elért ismereteket, lehetőségeket és eredményeket, amelyek segítették és segítik az új – még nagyobb teljesítőképességű és főleg toleránsabb hibridek kialakítását. Bízunk abban, hogy a Dekalb® hibridek az önök valódi partnerei lesznek a termesztésben. Mindig újak, megbízhatók és főleg a termesztők által kipróbáltak.

Ing. Anna Sadloňová-Plačková, PhD.

About jogazda.com

Cikkajánló

Talajjavításnak indult, de aztán felülmúlta a várakozásainkat

PR CIKK Mennyi kén kell a növényeknek? Sokéves munkám után – most azt kell mondjam …