Március 8-ig igényelhető a fiatal gazdáknak szánt támogatás

Változtak a standard termelési értékek feltételei

Az EU 2014-2020 közötti költségvetési időszakára kiírt agrártámogatási programok között a fiatal gazdák többfajta támogatási lehetőséggel is számolhatnak. A közvetlen kifizetések keretében alanyi jogon járó támogatás mellett a vidékfejlesztési tervben megfogalmazott programcélok alapján többek között a 6.1-es célprogram is forrásokat kínál a mezőgazdasági tevékenységet kezdő fiatal gazdáknak. Az eredeti támogatási fetételek között a szakminisztérium a kiírással kapcsolatos észrevételeket figyelembe véve módosított bizonyos feltételeken, s egyúttal a kérvények beadási határidejét is kiterjesztette 2016. március 8-ig.

A legfontosabb változtatásokról a témában leginkább érintett Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetségének (ASYF) elnökét, Pém Bálintot kérdeztük, aki elmondta, hogy a támogatások feltételeiről az érdeklődők teljes egészében, a végrehajtott változtatások külön megjelölésével a www.apa.sk honlapon a 6.1-es célprogramból kapnak tájékoztatást. Az alap ebben a 40-évnél fiatalabb korú, kezdő agrárvállalkozók számára kínál vissza nem térítendő forrásokat egységesen 50 ezer euró értékben.

Sz: Melyek a legfontosabb változások az eredeti kiíráshoz képest?

P: A legfontosabb változás, hogy a programban megváltoztak a standard termelési értékek (standardné vystupy) feltételei. Ezek a speciális növénytermesztési ágazatokban és az állattenyésztésben megkövetelt termelési értékek szintjét jelölik a pályázatokban, és gyakorlatilag meghatározzák, hogy egy-egy növénytermesztési, vagy állattenyésztési termékből minimálisan mekkora értéket kell előállítania a fiatal gazdának, hogy teljesítse a sikeres pályázat ún. „belépési küszöbét“ átszámítva hektára ill, darabra. Az eredetileg minimális 4 ezer euróról ez a határ 8 ezer euróra emelkedett, és a 28 pályázati lehetőség közül (termény, vagy állati termék esetében) a módosítások alapján 9 esetben javultak a minimális belépési feltételek a többinél viszont rosszabbodtak. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy például a szántóföldi zöldségtermesztésre kért támogatás esetében a mutató javult, tehát az eredeti 3,1 hektárra megszabott érték helyett az új feltételek alapján már 2,1 ha-nál, tehát kisebb termőterületen is elérhetővé teszik a támogatást, de a legtöbb esetben ezek az értékek alapvetően nagyobb termőterületekre vonatkozó vállalásokat követelnek. A tárca szempontjából ezek a módosítások a projektek fenntarthatóságának javítását szolgálják.

Sz: A követelményrendszerbe foglalt aktív gazda megfogalmazás viszont még mindig nem teljesen egyértelműen meghatározott.

P: Igen, ezen a téren még nem látunk teljesen tisztán, ugyanis véleményünk szerint nincs teljesen tisztán és egyértelműen meghatározva az említett aktív gazda fogalmának jelentéstartalma, nem egészen világos, hogy pontosan mit kell teljesítenie majd a fiatal gazdának e feltétel ellenőrzése során, ezért ez a pont még igazításokat, pontosításokat követel. A tárcavezetéssel együttműködve igyekszünk az idevonatkozó gyakorlati szempontjainkat is érvényesíteni. Ígéretünk van arra, hogy ezeket figyelembe is veszik.

Sz: Milyen segítséget nyújtanak a  tagjaiknak a pályázatok benyújtásához?

P: Közvetett formában igyekszünk biztosítani számukra a hozzáférhető információkat, ennek érdekében több információs rendezvényt is szerveztünk, illetve szervezünk (pl. februárban), ahol a minisztérium illetékesei tájékoztatják az érdeklődőket a lényeges információkról. Egyébként közvetlenül a pályázatírások kivitelezésében is tudunk segítséget nyújtani akár konkrét pályázatírók közvetítésével, vagy a kitöltésekhez szolgáló konkrét háttérinformációkkal. Egyúttal felhívnám a figyelmet a pályázatok elektronikus kitöltési lehetőségére is, amelynek előnye, hogy az alkalmazott programok segítségével azok automatikusan kiszámítják a beírt adatok alapján a pályázati követelményekhez tartozó bemeneti értékeket is. Természetesen a pályázatot kinyomtatott formában is elő kell készíteni és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az illetékes agrárkifizetési ügynökségen, ha nincs elektronikus aláírásra alkalmas személyi igazolványa a kérvényezőnek.

Sz: Végezetül hogy látja, a programra rendelkezésre bocsátott keret alapján a jogosult kérvényezők sikeresen pályázhatnak?

P: A szakminisztérium legutóbbi (január eleji) tájékoztatója szerint egyelőre mintegy 700 igénylőt tartanak nyilván ebben a programban. Ez a létszám nagyjából fedezhetőnek tűnik a programra eredetileg kijelölt 28 milliós keretösszegből. Ugyanakkor van egy nyilvánosan tett miniszteri ígéret is, hogy ha az igénylők száma meghaladná a keretösszeg lehetőségeit, akkor ezt a szaktárca az igények alapján feltölti majd. Hozzá kell tenni, hogy ennek megvalósthatósága a választások eredményétől függ.

Köszönöm a tájékoztatást: Szilvássy László

 

 

 

About jogazda.com

Cikkajánló

Talajjavításnak indult, de aztán felülmúlta a várakozásainkat

PR CIKK Mennyi kén kell a növényeknek? Sokéves munkám után – most azt kell mondjam …