Hazai támogatást is kapnak a tejtermelők

A tejkvóták megszüntetése után kialakult új piaci viszonyok között nemcsak a szlovákiai tejtermelők kerültek kritikus helyzetbe, hanem  az unió összes tagországában gondokat okoz a rendkívül alacsony szintre lecsökkent tejfelvásárlási ár.  Amint azt az európai tejtermelők szakmai szervezetének képviselői  is megerősítették, a literenkénti 40 centes önköltségi szintet jelentősen alulmúló 23-28 centes jelenlegi felvásárlási ár komoly  gondokat okoz a tejtermelőknek, egyeseknél a túlélés is veszélybe került.

A jelenlegi helyzetben a Szlovákiában még működő mintegy 500 tejtermelő ugyancsak komoly veszteségeket volt kénytelen elszenvedni a piaci árviszonyok kedvezőtlen alakulása miatt.  Nem véletlen, hogy Brüsszelhez hasonlóan Pozsonyban is utcára vonultak és a közvéleményt is tájékoztatva követelték a kedvezőtlen piaci viszonyok rendezését. A helyzet komolyságát maguk az Európai Unió illetékesei is érzékelték, hiszen nemrégiben 500 millió eurós csomagot hagytak jóvá a tejpiaci problémák kezelésére. A hazai termelők az intézkedéscsomag nyilvánosságra hozatala után azonnal jelezték, hogy ez a szlovákiai helyzetet egyáltalán nem oldja meg, lévén, hogy a szétírás alapján alig valamivel több mint 2,6 millió euró jutott volna a hazai veszteségek kompenzálására. A helyzet tarthatatlanságát a kormányzat is belátta, s amint arról szeptember közepén a szakminiszter beszámolt, hazai forrásokból további 16 millió eurót juttatnak a tejágazat megmentésére. Feltehető, hogy ez az összeg elegendő lesz az ágazat működőképességének fenntartására, ugyanakkor az ilyen vészhelyzeteket kezelő megoldások láttán minden érintett számára világossá válik, hogy a versenyképesség és a piaci jelenlét megtartása érdekében a fejlesztések mellett az ágazaton belüli szerkezetátalakítás kérdései sem kerülhetők meg.

Szilvássy László

About Szilvássy László

Cikkajánló

Folyékony szerves trágya

PR CIKK Mindenki tudja, hogy a szerves trágyák sokkal többet érnek, mint a szilárd műtrágyák. …