Egyelőre csak mintegy száz jelentkező fiatal gazda

[dropcaps]Amint arról lapunk előző számában már beszámoltunk, a szakminisztérium a fiatal gazdáknak folyósítandó vissza nem térítendő támogatások feltételrendszerében bekövetkezett módosítások miatt március 8-ig kitolta a vidékfejlesztési terv keretében a 6.1-es számú programra kiírt pályázatok beadási határidejét. [/dropcaps]Az említett pályázat meglehetősen bonyolult feltételrendszerében a potenciális fiatal gazdák még nem mindig ismerik ki magukat pontosan, ezért is szervezett a Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetsége a fiatal gazdák klubja keretében ismeretterjesztő előadássorozatot, amelyeken – három helyszínen – az érdeklődők a program és a pályázatok feltételeiről kaptak részletes tájékoztatást. A nyitrai és a tátrai helyszínek mellett Dunaszerdahelyen magyar nyelvű előadásokat hallgathattak a Szlovákiai Agrárkamara, a Gazda polgári társulás és a Magyar Nemzeti Kereskedőház dunaszerdahelyi képviseletének közös szervezésében megtartott tájékoztatón.

Varga Péter a Gazda P.T.  elnökének megnyitója után  Mészáros Ágnes, a Szlovákiai Agrárkamara képviseletében a fiatal gazdák pályázati feltételeiről tartott összefoglalót, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a kérvényezőknek milyen feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy a pályázatuk megfeleljen az előírt követelményeknek. Ennek keretében szólt a agrárvállalkozói engedély kiváltásának időpontjáról, a vállalkozói terv elkészítéséről, a szükséges igazolásokról, a pályázatok pontozási feltételeiről. Amint megtudhattuk a maximálisan elérhető pontszám 100, az előzetes számítások szerint 75 pont feletti pályázatoknak lesz esélyük a támogatások elnyerésére. Az 50 ezer eurót elnyert pályázatok első körben megkapják az említett összeg 75 százalékát majd a pályázatban foglalt célok teljesítésének ellenőrzése után a fennmaradó összeget. Részletesen elemezte azt is, hogy a pályázat részét képező üzleti tervnek milyen pontokat kell tartalmaznia.

Pém Bálint a Fiatal Gazdák Szövetségének elnöke elmondta, hogy január végéig mintegy 100 pályázatot nyújtottak be a potenciális gazdák, s a minisztériumi tájékoztató szerint hozzávetőlegesen 580 fiatal gazdálkodónak lesz lehetősége a támogatás elnyerésére. Szólt az 1. pillérben alanyi jogon igényelhető fiatal gazda támogatásról is, amelynek keretében maximálisan 28 hektárra, hektáronként mintegy 60 eurót juttatnak a jogosult gazdáknak.  Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2. pillérből, a vidékfejlesztési terv 6.1-es pályázati programja keretében folyósítható 50 ezer euró elsősorban eszközök, termőföld, jószág és ültetvények vásárlására lesz fordítható, egyúttal a kérvényezőnek vállalnia kell állattenyésztési és/vagy speciális növénytermesztési tevékenységeket is. A fiatal gazdának aktív gazdálkodóként legalább 5 évig fenn kell tartania a pályázatban vállalt kötelezettségeit, ezért óvatos megfontoltságra intett a vállalásokat illetően. Ismertette az ún. termelési potenciál egyes elemeit, amelyek valójában 1 hektáron elérhető termelési értéket, vagy 1 számosállat által elérhető értéket jelentenek. Figyelmeztetett, hogy a követelmények között szerepel a mezőgazdasági végzettség, illetve annak 24 hónapon belüli megszerzése. Szavait Varga Péter, a Karvai  Szakközépiskola  vezetője kiegészítette azzal az információval, hogy intézményükben lehetőség van kétéves levelezői tagozaton a mezőgazdasági szakképesítés magyar nyelven való megszerzésére a zöldségtermesztés, szőlészet-borászat, gyümölcstermesztés valamint a virág- és dísznövénytermesztés szakon. Az érdeklődőknek az intézetben részletes tájékoztatást adnak a távúton végezhető tanulmányok feltételeiről.

A fiatal gazdák szövetségének elnöke összefoglalója végén arra helyezte a hangsúlyt, hogy a fiatal gazdák a pályázatokban lehetőleg olyan feladatokat vállaljanak, amelyeket ténylegesen teljesíteni is tudnak, ugyanakkor fontos az is, hogy az üzleti terveiket ténylegesen felmért és létező piaci igényekre alapozva dolgozzák ki, vagyis olyan termékeket termeljenek, amelyeket el is tudnak adni. Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a kérvényezők ügyeljenek arra, a csatolt igazolások a beadás időpontjában 3 hónapnál idősebbek ne legyenek. A gyümölcstermesztést vállalóknak 3 év áll rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalt termelési értéket elérjék, addig azonban más tevékenységből kell fedezniük a működőképességüket, amit többek között zöldségtermesztésből, vagy méhészkedésből is elérhetnek. Az állattenyésztésben, pl. hízómarhák tenyésztése esetén csak olyan állatok kerülhetnek bele a pályázatba, amelyek szerepelnek a gazdasági állatok központi nyilvántartásában. Lényeges információ az is, hogy a hagyományos szántóföldi növénytermesztés támogatása nem szerepel a fiatal gazda programban. A pályázatok kiértékelésének eredményei szeptemberre várhatók.

A majdani fiatal gazdák a termékeik értékestése során minden bizonnyal kapcsolatba kerülnek a kistermelők saját növénytermesztési és állattenyésztési termékeire vonatkozó közvetlen eladásokat szabályozó 360/2011 sz. és a kis vágóhidak valamint feldolgozóüzemek tevékenységét meghatározó 359/2011 sz. rendeletekkel. E két kormányrendelet legfontosabb elemeit ismertette számukra Anna Jakubčíková a dunaszerdahelyi állategészségügyi hivatal vezetője, aki a saját termékek értékesítésére vonatkozó feltételekről az egyes termékekre lebontva tájékoztatta a jelenlevőket.

Csicsay Péter a KMEMI munkatársa növényorvosként a speciális növénytermesztési ágazatok, a szőlő és a gyümölcs valamint a zöldségfélék telepítési feltételeit vette górcső alá. Szőlő telepítésére az érvényes jogszabályok szerint csak korlátozott mértékben lesz lehetőség, a feltételeket érdemes előre tisztázni. Gyümölcsfák telepítése esetén a szakértő figyelmeztetett, a telepítés sikerének és termőképességének több fontos tényezője van a talajvizsgálati és talajelemzési adatoktól kezdve a termőhely éghajlati feltételein át, az öntözési lehetőségekig. A zöldségtermesztésben ugyancsak olyan terméket ajánlott termelni, amely iránt van piaci kereslet, vagyis eladható. Felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós előírásoknak itt is meg kell felelni, nevezetesen a trágya- és a vegyszerfelhasználást dokumentáló jegyzékek, naplók kötelező vezetésére, amelyben a felhasznált készítményeket kell nyilvántartani. Az előadó utalt arra is, hogy csak nálunk engedélyezett készítményeket ajánlott használni, ezt a készítmény etikettjéről tudja megállapítani a felhasználó, illetve a www.uksup.sk/etikety címen szerezhet tájékoztatást. A permetezést is csak erre a tevékenységre jogosítvánnyal rendelkező személy végezheti, amelyet az Agroinstitút által szervezett szakmai továbbképzésen lehet megszerezni.

A rendezvény társszervezője, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. dunaszerdahely irodájának vezetője Bödők Károly rövid ismertetőjében bemutatta az intézményt és annak tevékenységi körét, amely elsősorban a térség vállalkozóinak gazdasági együttműködését hivatott támogatni és elősegíteni. Ehhez a világ 8 országában több mint húsz iroda nyújt információkat, szervez kapcsolatokat, közvetít a termékek és szolgáltatások piacán.

Mészáros Győző a Gazda PT mezőgazdasági szakembere a hazai agrárágazat jelenlegi helyzetéről szóló előadásában arra ösztönözte a fiatal gazdákat, hogy minél többen fogjanak össze, és közösen próbálják meg hatékonyabban érvényesíteni az érdekeiket. Példákkal igazolta, hogy a nagyobb volumenű megrendelések és árukínálat esetén kedvezőbb árpozíciók érhetők el.

Kép és szöveg: Szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Folyékony szerves trágya

PR CIKK Mindenki tudja, hogy a szerves trágyák sokkal többet érnek, mint a szilárd műtrágyák. …