A hazai gabonanemesítés eredményei

Bőséges fajtakínálat kalászosokból

Az előző két covid által terhelt esztendőhöz viszonyítva idén jóval nagyobb területen és gazdagabb fajtakínálattal várta a térség gabonatermelőit a hagyományos szakmai napján a sósszigeti Istropol Solary nemesítő cég. A hazai gabonanemesítés fellegvárának számító társaság üzleti partnere, a zólyomi Osivo vetőmagforgalmazó részvénytársaság és a Bayer növényvédelmi cég szlovákiai képviseletével együttműködve rendezte meg a kísérleti állomás parcelláin a hazai gabonanemesítés eredményeit felvonultató szakmai bemutatót.

Zalabai Gyula cégvezető bevezetőjében elmondta, hogy eddig a rozs kivételével a nálunk termesztett összes kalászos gabonafajta nemesítésével már foglalkoztak, és jelezte, rövidesen a rozs is bekerül a termékkínálatukba, lévén, hogy a fajtanemesítési kísérletekbe már új rozsfajtájukat is bejelentették. A nemesítési folyamat három fő célkitűzést követ: az új fajták hozamképességének és minőségének növelése mellett a fajták rezisztenciájának, vagyis a kedvezőtlen környezeti hatásokkal, illet kár- és kórokozókkal szembeni ellenálló képességük növelése is egyre fontosabb szelekciós szemponttá válik.

A társrendező zólyomi Osivo vezérigazgatója ifj. Rudolf Zajac megemlékezett jogelődjük megalakításának 30. évfordulójáról, kiemelte a sósszigetiekkel régóta működő kölcsönös együttműködést, miközben utalt a jelenlegi gazdasági válság várható következményeire. Alapvető célkitűzésük, a hazai nemesítésű gabonafajták bel- és külföldi forgalmazása mellett igyekeznek saját termékmárkák kialakításával is erősíteni piaci jelenlétüket, ennek egyik példája a lévai malátagyár által termelt sörgyártási alapanyag (Levicky slad), aminek alapja a szintén sósszsigeti nemesítésű sörárpa, az IS Maltigo.

Józan Gáspár, a Bayer növényvédelmi cég illetékes területi képviselője ugyancsak sikeresnek és tanulságosnak értékelte az eddigi együttműködést, amely mindkét fél számára a szakmai tapasztalatok kölcsönösen előnyös megosztásában is érvényesül. A gabonaállományokról lapunknak elmondta, hogy a tavalyi őszi szárazságok bizony rányomták a bélyegüket a kelő növényzet egészségi állapotára, ennek ismeretében partnereiknél az immár egyre terjedőben levő őszi gyomirtás létszükségletté vált, egyúttal a rovarkártevők elleni védelmet is meg kellett szervezni. Szerencsére a Bayer rendelkezik e problémák kezelésére alkalmas készítményekkel (pl.Cougar Forte, amellyel az utánkelés problémái is kezelhetők), a rovarkártevők ellen pedig a kontakt hatású Decis bevetésére került sor.

Annak ellenére, hogy az enyhe tél nem segített az állományokban áttelelő kártevők gyérítésében, tavasszal szerencsére azokat nem fenyegette erős fertőzési nyomás, így inkább a megelőző védekezésekre lehetett helyezni a hangsúlyt. Napjainkban a gabonafélék termelése hatékony gombaölőszeres kezelés nélkül szinte elképzelhetetlen. A Bayer gombaölőszeres kezelési ajánlásaiban ezen a területen is komplex ajánlatot kínál, a vegetációs fejlődéshez igazodva az egyes szakaszokban többféle szer is rendelkezésre áll a védekezésre. A Huttontól kezdve a Boggie-n és a Delaro-n át a kalászbetegségek elleni Prosaroig. Ezeket a készítményeket az agronómusok jól ismerik, sikerrel alkalmazzák, és a felhasználásukkal kapcsolatos tapasztalatokat is megosztják a forgalmazókkal.

A kalászos gabonafajták szántóföldi bemutatóját Csémy Tibor a köztermesztésben már bevált őszi búzafajták ismertetésével kezdte. A kiváló hozamaikról és minőségükről ismert és elhíresült búzafajták közül az IS Conditor nagyhozamú takarmánybúzaként, illetve sütőipari, vagy söripari alapanyagként, az IS Spirella és az IS Agilis extra minőségű és koraiságú búzafajtákként vésték be magukat a termelői köztudatba. Az IS Laudis és az IS Mandala velük ellentétben kiváló minőségű szemtermés mellett a kései vetésidejük miatt váltak ismertté a termelők körében.

A sorban az újabb elismert fajták következtek, amelyek tulajdonságaikban már megfelelnek a legújabb nemesítési célkitűzéseknek, vagyis hozamképességük és minőségük, valamint betegség-ellenállóságuk is kiváló. Az IS Dimenzio a jelenlegi kínálat egyik új meghatározó fajtája, korai érésidejű, kiváló terméspotenciállal rendelkezik,egyúttal minősége is a legmagasabb kategóriába tartozik.  Kalászai szálka nélküliek, elsősorban intenzív feltételek közé ajánlott.  Az IS Rubicon nála egy évvel fiatalabb, ugyancsak  korai érésű tar búzafajta. Kiemelkedő termőképessége és jó termésstabilitása van. Ezermagtömege magas. Hatalmas kalászaival és hozamképességével a hibrid búzákra emlékeztet, sőt hozamstabilitásával ezeket gyakran felül is múlja, amit intenzív, kisparcellás kísérletekben elért 14 t/ha feletti terméshozamai is igazolnak.  Az IS Bellevue korai érésű, magas sikértartalmú, kiváló sütőipari minőségű szálkás búzafajta.  Az IS Gordius utódaként, annak tulajdonságait javítva kerül a köztermesztésbe, elsősorban a ledőléssel és a kifagyással szembeni ellenálló képessége méltó az említésre. Az IS Carrier ugyancsak magas sikértartalmú, kiváló sütőipari minőséggel rendelkező középkorai/korai érésű, szálkás fajta. Magasabb szára ellenére szárszilárdsága és télállósága is kiváló. Betegségekkel szemben ellenálló. Kiváló reológiai tulajdonságokkal rendelkezik.

Zalabai Gyula a nemesítő vállalat vezetője a bemutató folytatásaként a fajtavizsgálati kísérletekbe bejelentett ígéretes fajtajelöltek tulajdonságait ismertette a rendezvény látogatóival. Közülük a teljesség igénye nélkül egyes jellemző tulajdonságaikra összpontosítva mutatunk be néhányat. Az IS 60A szimbólummal jelzett új fajtajelölt búzafajta genetikai alapjait a Genius fajtától örökölte, jellemző tulajdonságai közül az alacsonyabb növekedés és a későbbi vetés lehetősége érdemel említést. Az eddigi vizsgálati eredményei alapján 2023 tavaszára várják bejegyzett fajtaként való elismerését. Az IS 684-es az IS Spirella javított változata, szuperkorai érésű (az Avenuetól 1-2 nappal korábban érik, egyúttal ebből a fajtából örökítették át a rozsdabetegségekkel szembeni ellenállást is), kifejezetten magas sikértartalma van.

A következő bemutatásra került termékcsoportban a minél magasabb szintű rezisztencia kifejlesztésére öszpontosítottak a nemesítés során. Erre egyrészt a fajták minél jobb egészségi állapota érdekében van szükség, másrészt az uniós jogrendbe átültetett hatóanyag-kivonások miatt is egyre fontosabbá válik a növények természetes ellenálló képessége. Ennek a folyamatnak  egyik eredménye az IS 16W296, amely a rozsdabetegségek elleni teljes körű rezisztenciával büszkélkedhet, az integrált termesztési rendszerekben való termesztésre is alkalmas lehet. Egyelőre a fajtavizsgálati kísérletek második évében várja az értékeléseket, de már most a tökéletes rozsdarezisztenciával rendelkező fajták  prototípusaként számolnak vele. Az IS 16W698 szuperkorai érésű szálkás fajta (az Avenue és a martonvásári Mv Bodri fajta keresztezéséből jött létre) kiváló termőképességével,  magasfokú aszálytűrő képességével és kiváló pékipari minőségével  emelkedik ki az új fajtajelöltek közül.  Mivel szálkás kalászai vannak, a vadkárokkal szemben is védelmet nyújt.  Az IS 16W1025 speciális minőségű búza nagyon magas sárgapigment tartalommal rendelkezik, amely speciális sütőipari célokra alkalmas. Zalabai Gyula megemlítette, hogy a kísérleteikben már vizsgálják az ún. bíborvörös és kék búzafajtákat is.  A fajtavizsgálati kísérletek első esztendejébe sorolták be az IS 16W779 fajtát, amely kiváló minőségének, magas sikértartalmának és kiváló egészségi állapotának köszönhetően  szép reményekkel kecsegtet a jövőt illetően. Ebbe a sorba tartozik még a rendkívül alacsony növésű IS 16W796 fajta, amely iránt a török búzatermesztők is  nagy érdeklődést mutatnak.

Az IS Amisco az IS Dimenzio után a második fajta, amelyet az utóbbi időben Magyarországon regisztráltak. Kiemelkedő hozamképessége mellett E/A minőségű a termése, tulajdonságaiban a Dimenziohoz hasonlít. Az IS 1214 harmadik éve szerepel a magyarországi fajtavizsgálati kísérletekben, ugyancsak extra hozamképességű fajta, amely az IS Rubicon „testvéreként” egészíti ki  a nagyhozamú, 14 tonna feletti termésre képes új őszibúza fajtakínálatot.

Az őszibúza fajtaújdonságok után a sorban a tritikálék következtek. Az őszi tritikáléból egy regisztrált fajtájuk van, ez az IS Titus, amely korai érésű, a betegségekkel szemben jól ellenálló fajta, hozamképessége 14 t/ha,  takarmányként használják, de jelentős zöldtömege révén egyre gyakrabban kerül szóba a biomassza alapanyagaként is. A nemesítő cég egyúttal más intenzíven dolgozik a szilázs készítésére alkalmas tritikálé kinemesítésén is, erre már biztató kísérletek vannak, sőt amerikai mintára a tar kalászú tritikálé nemesítésével is elkezdtek foglalkozni. IS 18T125 őszi tritikálé a fajta jellemzőihez képest nagyon alacsony növésű, ugyanakkor egészségi állapota és termőképessége is kiváló. A sort a Szlovákiában eddig egyetlen kinemesített tavaszi tritikálé, az IS Trivago zárta.

A durumbúzák nemesítése a cég egyik legrégibb nemesítési programja, az utóbbi években jelentősen növekvő keresletre reagálva itt is növelték a kísérletbe vont új fajták számát. A bemutatón felvonultatott IS Karmadur ugyan még a régebbi fajták közé tartozik, de tulajdonságaival még most is állja a versenyt. Télállósága, hozamképessége kiváló, kissé érzékeny a lisztharmatra, beltartalmi mutatói viszont megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. A fajtakísérletekben 2. éve szerepel az IS 17D2 fajtajelölt, amely kiemelkedő hozamképességével hívta fel magára a figyelmet, emellett a lisztharmat-érzékernységén is javítottak a nemesítés során. Hozamképessége mellett a beltartalmi értékeinek stabilitása külön kiemelendő, a tavalyi kísérletekben pl. a megfelelő üvegességét az érés alatti/utáni esőzések után is megtartotta. Kísérletben szereplő párja az IS 17D4 pár nappal később érik, de egyéb tulajdonságaiban hozzá hasonló. A fajtakísérletekben szereplő harmadik jelöltjük az IS18D241, amelyhez magas ezermagtömege és sárga sikértartalma miatt fűznek szép reményeket.

A tavaszi árpák nemesítésének, illetve piaci értékesítésének tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy  nálunk is érvényesül a „senki nem lehet próféta a saját hazájában” elv, lévén, hiába nemesítettek ki egy kiváló sörárpa fajtát, amelynek  beltartalmi értékei a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek, egyelőre a hazai malátagyárak közül a legnagyobb  még a vizsgálataiba  sem hajlandó bevonni. Miközben a szomszédos országokban, pl. Magyarországon már jól értékesíthető, a termelők és a feldolgozók is keresik. Konkrétan az IS Maltigo sörárpáról van szó, amely kiváló hozamképessége (8 t/ha), magas (8) minősítéssel bír, ezeket a tulajdonságait stabilan tartja, sőt az őszi vetésekre is alkalmas. Nálunk egyelőre a zólyomi Osivo termeli, a már említett lévai maláta gyártásához szükséges alapanyagként. Az IS Perlina ún. csupasz árpa, ami annyit jelent, hogy nincs pelyvája, ezt a tulajdonságát elsősorban az élelmiszeripar használja ki hatékonyan, egyébként a rizs helyett főzve ugyanúgy fogyasztható.

A nemesítési folyamat „érdekességeiként” több újdonságot is láthattunk. A tönkölybúzák között megemlíthető az IS Spirion, amelyet sárga lisztje, kiváló hozamképessége és az ökológiai gazdálkodásban való kihasználása tesz érdekessé. A tavaszi zab nemesítésében az első nekifutásra sikeres fajtát sikerült előállítani, amely a nyugat-európai és a skandináv országokban is sikeresen szerepelt a kísérletekben. Az IS Aventis kiemelkedő hozamképességét a vizsgálatokban kimutatott 8 tonna feletti átlaghozamok bizonyítják, ezeket az eredményeket stabilan különböző évjáratokban is megtartja. A tavaszi búzák nemesítéséhez az ősziek tapasztalatai alapján fogtak hozzá, úgy tűnik sikeresen, aminek bizonyítékai  az IS Jarissa és az IS Jariella tavaszi búzafajták. az IS Jarissa a hazai nemesítésű tavaszi búzák között piacvezető, ezt elsősorban kiváló termőképessége mellett stressztűrő tulajdonságának is köszönheti, szárazságtűrő képességét főleg a dél-szlovákiai aszályos időszakokban tudja érvényesíteni. A kínálatuk egyik további érdekessége az IS Albiola, fehér magvú búza. Alacsony tanintartalom jellemzi, a belőle készült őrlemény, miközben minden értékes és szükséges tápanyagot tartalmaz, nem keserű és fehér a színe. Ezek az újabb fehér fajták iránt a világban egyre nagyobb az érdeklődés.  A nemesítés foglalkozik az ún. waxy búzákkal is, egyelőre kísérleti stádiumban A waxy búzák jellegzetessége, hogy keményítőjük csak amilopektint tartalmaz, ami új lehetőségeket nyit az egyre elterjedtebb fagyasztott pékipari termékek előállításában. Szintén alkalmasak a pékpari által széles körben felhasznált növényi és állati eredetű zsírok helyettesítésére. Látható volt a bíborvörös búza is, antioxidánsokban gazdag termésének egészségmegőrző hatásai ismertek. A tavaszi durumbúzák kínálatában az IS Duragold, IS Duranegra és az IS Durablank alkotják, kiváló beltartalmi értékekkel jó kiegészítői a meghatározó őszi durumbúzák kínálatának..

Kép és szöveg: szilvássy

About jogazda.com

Cikkajánló

Megjelent a Jó Gazda júniusi száma

Júniusban a háztáji kertekben már „nagyüzem” van, ebben a hónapban ugyanis a legtöbb zöldségféle az …