A búza őszi gyomirtása után erősebb lesz az állomány

Őszi gabonafélék termesztésének sikerét, vagy sikertelenségét döntően befolyásolja, hogy az állományt gyommentesen tudtuk-e tartani a betakarításig. Ezért az Arysta LifeScience Szlovákia egy olyan technológiát dolgozott ki a termelők számára, amely az őszi gyomirtást helyezi előtérbe, és a betakarítás utáni műveletekkel egyetemben kapcsolódik a sikeres gabonatermesztés megalapozásához.

Az őszi búza gyomfertőzöttségét számos tényező, kölcsönhatás határozza meg. Az egyes állományok gyomösszetételének hasonlósága azonban természetesen szorosan összefügg a termesztett kultúrnövény fajával, fajtájával is. Ebből következően az őszi búzatáblákban mégis többé-kevésbé determinálódik az egyes gyomfajok és -csoportok előfordulási aránya.

Az őszi búza gyomnövényeinek egy része magával a kultúrnövénnyel egy időben kel ki, és együtt is fejlődik vele, s többnyire 2-3 leveles vagy tőlevélrózsás állapotban telel. Ezek lehetnek a következő gyomfajok – tyúkhúr (Stellaria media), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), veronikafélék (Veronica spp), nagy széltippan (Apera Spica-VENTI) pipacs (Papaver rhoeas). Tömegüknél fogva azonban számottevően gátolhatják a kultúrnövény fejlődését, különösen akkor, ha a kelés egyenetlen. Ezen gyomfajok ellen leginkább a vetés utáni, kelés előtti preemergens vagy korai posztemergens készítmények kijuttatásával védekezhetünk.

Ilyen készítmény a már Szlovákiában ismert Pledge 50 WP (flumioxazin), amelyet a termelők  főként a napraforgó valamint a kukorica gyomirtásában használnak, viszont márt több éve az őszi gabonafélék gyomirtásában is használható kiváló eredménnyel. A fent említett gyomnövényeket hatékony módon kezeli, ezáltal a kultúrnövényűnk egyenletesen fejlődik, az áttelelése kellöképpen biztosított. Amennyiben a széltippan fertőzöttségűnk az adott parcellán kritikus, ilyen esetben ajánlatos Calipuron 500 SC (izoproturon) hatóanyagú készítménnyel TM kombinációba használni. Viszont ha az árvakelésű napraforgó vagy az úgyszintén árvakelésű káposztarepce fertőzöttség veszélye fennáll, úgy a Savvy (metsulfuron-methyl) hatóanyagú készítményt ajánljuk TM kombinációban a Pledge-el.

Termelői vélemények az őszi kezelésekről

A komáromi Agref kft. 1040 hektáron gazdálkodik, ebből általában a sűrűn vetett gabonafélék 500 ha-t tesznek ki, nyilatkozta ifj. Lantódy Aurél agronómus – résztulajdonos. A bevett szokás ebben a gazdaságban is az volt, mint a többi gazdaságnál, hogy a gabonaféléket általában tavasszal gyomirtózták. Mígnem tavaly rászántuk magunkat, és 200 ha őszi búzán kipróbálták a Pledge 50 WP + Calipuron 500 SC kombinációt – mondta if. Lantódy Aurél. Általában az őszi kelésű gyomok dominálnak a határunkban, így mindenképpen értelmet adott számunkra az Arysta képviselőjének az ösztönzése, hogy próbáljuk ki az őszi gyomirtás adta előnyöket. Természetesen, ha nem hittünk volna a sikerben, nem csináljuk ezt a kezelést. A tavaszi határszemle igazolta, hogy az őszi gyomirtás óriási jelentőséggel bír nemcsak a gyomirtás szempontjából, hanem az állomány bokrosodására is kedvezően hatott, mivel nem volt ellenfele az  elvetett növényünknek. Természetesen az idei évben is azon leszünk, hogy minél több terület ősszel legyen kezelve, mivel a jó termést már az ősz folyamán meg tudjuk alapozni.

Az ógyallai Gamota VD 4000 ha területen  gazdálkodik, ebből 1300 ha-on őszi vetésű gabonafélét termesztenek. A növénytermesztés vezetője Horváth József már több éves tapasztalattal rendelkezik  az őszi gyomirtás terén. Idén már harmadik éve, alkalmazzák az őszi kezelési technológiát, és a területük 60–70 %-át szeretnék lekezelni.

Az ősziek gyomirtását  elsősorban ősszel végezzük el, amennyiben van rá lehetőségünk, állítja Horváth József a gazdaság főagronómusa. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az őszszel kezelt növények jobban elbokrosodnak, erőteljesebbek, mivel a tápanyagot, a vizet valamint az életteret az elvetett növény hasznosítja, s nem kell osztoznia a konkurens gyomnövénnyel. Amióta a Pledge 50 WP + Calipuron 500 SC kombinációval kezeljük a gabonáinkat, nem kell kora tavasszal azon gondolkodni hogy mikor, hogyan oldjuk meg a kötelező tavaszi gyomirtást.

A Csilizköz Rt. növénytermesztési ágazatvezetője, Keszeg Péter már szintén rendelkezik tapasztalatokkal az őszi gyomirtás terén. Gazdaságuk 3700 ha gazdálkodik, ebből a kalászos 1800 ha, az őszi kalászosok 1350 ha-t tesznek ki.

Két éve már kisebb területen kipróbálták az őszi kezelést, de tavaly hangsúlyosabbá vált az őszi gyomirtás fontossága (Pledge + Calipuron). A tavalyi ősz folyamán 300 ha búzát sikerült lekezelni a csilizközi gazdaságnak, amelynek a végeredménye az volt, hogy a kezelt területből csupán 50 ha-t kellett tavaszszal kijavítani, mivel késő ősszel a meleg időjárás hatására a mélyebben fekvő ragadós galaj magja csírába indult, és a vegyszer hatás addigra alábbhagyott. Természetesen az idei évben is szeretnénk folytatni az őszi védekezést, mivel ezáltal a növényeink gyommentesen átvészelik a telet, jobban elbokrosodnak, egészségessebb és természetesen tavasszal kevesebb a gyomirtani való terület – állítja a főagronómus.

Nagykeszi a Duna partján található, az itteni szövetkezet 800 ha gazdálkodik. A gazdaság agronómusa Potháczky Tamás elmondása szerin 800 ha-ból az őszi kalászosok 310 ha-t tesznek ki. Az idei évben mind a 310 ha őszi búzát le szeretnék kezelni.

Potháczky Tamás már szintén több éves tapasztalattal rendelkezik, és nagy híve az őszi gyomirtásnak. 2013-ban kisérleteket is végeztek a szövetkezet parcelláin a búza őszi gyomirtása témában, ahol az érdeklők saját szemmel is megfigyelhették, miként működik a gyakorlatban a Pledge és kombinációs partnere a Calipuron hatása a konkurenciát képező gyomnövényekre.

Az agronómus elmondása szerint az őszi gyomirtás kihagyhatatlan tényező, mivel a növényzet konkurencia nélkül fejlődhet, ezáltal a télbe már egy megerősödött állomány megy át.

Svoren Pál

About Jó Gazda

Cikkajánló

Talajjavításnak indult, de aztán felülmúlta a várakozásainkat

PR CIKK Mennyi kén kell a növényeknek? Sokéves munkám után – most azt kell mondjam …